Sam De Bruyn kiest voor pleegouderschap, maar hoe gaat dat in zijn werk?

Sam De Bruyn kiest voor pleegouderschap, maar hoe gaat dat in zijn werk?

Q-dj Sam De Bruyn verklapte op de radio dat hij en zijn echtgenoot graag pleegouders willen worden. Maar hij vermeldde er ook direct bij dat het geen makkelijk proces is. Aan welke voorwaarden moet je voldoen om pleeggezin te mogen worden? Wij zochten het uit.

In Vlaanderen worden 7.012 kinderen, al dan niet langdurig, begeleid in een van de bijna 5.000 pleeggezinnen. Helaas zijn er ook elk jaar zo’n 500 kinderen en jongeren die niet in een pleeggezin terecht kunnen, omdat er te weinig pleeggezinnen zijn.

Daarom is Pleegzorg Vlaanderen altijd op zoek naar mensen die hun gezin ook willen openstellen voor kwetsbare kinderen en jongeren en daarom heeft Pleegzorg Vlaanderen nu een nieuwe campagne opgericht. Die moet mensen aansporen om pleeggezin te worden en zo de zorg voor kinderen en jongeren voor een bepaalde tijd op zich te nemen als ouders daar (even) niet toe in staat zijn. Over die campagne belde Qmusic-dj Sam De Bruyn gisteren en hij verklapte terwijl dat hij en zijn echtgenoot graag pleegouders willen worden.

In de nieuwe campagne van Pleegzorg Vlaanderen zijn zeven jonge look-a-likes van de Rode Duivels afgebeeld met een vraag zoals “Durf jij?” of leuzes zoals “Gewoon doen”. Maar kun je zomaar pleegouder worden?

Pleegzorg Vlaanderen

Voorwaarden

In principe is het simpel: iedereen kan pleegouder worden. Natuurlijk zijn er wel een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen. Zo moet je minstens 18 jaar oud zijn om pleegouder te worden. Alle volwassenen uit het gezin moeten ook een uittreksel uit het strafregister kunnen voorleggen. Er mogen geen feiten op het strafregister staan “die onverzoenbaar zijn met pleegzorg”. Omdat pleegzorg iets is dat je met het hele gezin doet, moeten alle gezinsleden akkoord zijn

Natuurlijk moet je ook een stabiele en veilige leefomgeving kunnen bieden aan pleegkinderen. Daarom wordt er gekeken naar je persoonlijkheid en competenties, je gezinssituatie, maar ook naar je materiële mogelijkheden zoals voldoende woonruimte.

Stappenplan

Als je interesse hebt om pleegouder te worden, dan kun je een gratis infopakket aanvragen. In dat infopakket vind je onder andere een brochure vol praktische info, getuigenissen en weetjes over pleegzorg. Er worden ook regelmatig informatieavonden georganiseerd en op zo’n informatieavond kan je je zelfs al inschrijven als kandidaat-pleeggezin.

Het voorbereidingstraject waar je dan aan begint duurt 3 à 4 maanden. Kandidaat-pleegouders moeten dan meerdere bijeenkomsten volgen en ook een paar gesprekken bij hen thuis plannen.

Na het doorlopen van het voorbereidingstraject is het tijd om een beslissing te nemen. De dienst pleegzorg weegt af of je gezin geschikt is om een pleegkind op te vangen. Er zijn ook verschillende vormen van opvang en er wordt ook beslist welke vorm het meeste geschikt is voor jouw gezin. Zo is er bijvoorbeeld korte- of langdurige pleegzorg, maar ook crisispleegzorg voor acute situaties of ondersteunde pleegzorg voor beperkte momenten. Voor elke positieve screening krijg je een attest en als je meerdere kinderen wil opvangen, heb je meerdere attesten nodig als pleegzorger.

Je kan ook mee beslissen in welke kinderen je het liefste wil opvangen. Al van baby af aan kunnen kinderen in een pleeggezin geplaatst worden, maar als jij liever een kindje hebt dat al uit de pampers is, dan kan je die voorkeur doorgeven aan de dienst pleegzorg.

Nadat je bent goedgekeurd als pleegouder, is het wachten op een kind om op te vangen. Als er een kind is dat in aanmerking komt om in jouw gezin te verblijven, worden er enkele kennismakingsmomenten ingepland tussen de pleegouders en het kind en als dat positief verloopt, kan een verhuis stilaan worden voorbereid.

iStock

En wat met de kosten?

Een pleegkind kost, net als elk ander kind, centjes. Maar via de dienst voor pleegzorg, krijgen de pleegouders een dagvergoeding om algemene kosten te dekken. Het gezin kan ook op begeleiding rekenen van de dienst pleegzorg en als pleegouder heb je zelfs recht op zes dagen pleegzorgverlof per jaar.

Waarom pleegouder worden?

Heb jij een onvervulde kinderwens of een slaapkamer en liefde op overschot? Dan ben jij misschien wel geschikt om pleegouder te worden. Het is vast en zeker niet altijd makkelijk, omdat je ook vaak kinderen met een geschiedenis opvangt, maar je krijgt er ongetwijfeld veel voor terug en je draagt een mooi steentje bij in onze maatschappij.

iStock

Gesponsorde artikelen