Wat betekent de hervorming van de energiefactuur voor jou?

De regeringspartijen hebben een akkoord bereikt over de hervorming van de energiefactuur. Ter compensatie van de definitieve btw-verlaging komen er accijnzen. Voorts wordt het uitgebreide sociaal tarief stelselmatig ingeperkt. Een overzicht van de wijzigingen.

Waarom is dit belangrijk?

De regering heeft vorig jaar uiteenlopende maatregelen genomen om de gezinnen door de energiecrisis te loodsen. Er werd toen onder meer beslist om de btw op gas en elektriciteit te verlagen van 21 tot 6 procent. Sommige van die maatregelen waren tijdelijk, zoals het basispakket energie, terwijl andere wijzigingen definitief van kracht blijven.

Btw naar 6 procent: Het btw-tarief op energie wordt definitief verlaagd van 21 naar 6 procent.

Introductie accijnzen: Er komen wel nieuwe accijnzen om die definitieve btw-verlaging tot 6 procent te compenseren. Anders wordt het gat voor de begroting te groot.

  • Die aanpassing geldt vanaf 1 april. Daardoor zullen we iets meer moeten betalen voor ons energieverbruik. Een gemiddeld gezin zou zo’n 20 euro meer per maand betalen.
  • Die belastingverhoging wordt wel uitgesteld als de gasprijs de kaap van 100 euro per megawattuur zou overschrijden en als de elektriciteitsprijs zou stijgen tot meer dan 250 euro per megawattuur.

Het netto-resultaat: Uit een berekening van Vincent Van Peteghem (CD&V), minister van Financiën, blijkt dat gezinnen door die wijziging alsnog gemiddeld 335,80 euro per jaar besparen op hun energiefactuur in vergelijking met het scenario waarin de btw opnieuw zou verhoogd worden tot 21 procent.

Inperking uitgebreid sociaal tarief: Het was voornamelijk de inperking van het uitgebreid sociaal tarief dat heel wat voeten in de aarde had.

  • Door die uitbreiding kwamen in totaal zo’n 1 miljoen gezinnen – of 400.000 à 500.000 meer dan normaal – in aanmerking voor het sociaal tarief. Zij kregen zo per jaar makkelijk een “korting” van tot 2.000 euro, via een verlaagde energiefactuur.
  • De uitbreiding van het systeem wordt nu geleidelijk weer afgebouwd, zodat we eind dit jaar weer bij de oude situatie zijn.
    • De financiële steun die de gezinnen (die voorheen niet in aanmerking kwamen voor het sociaal tarief) op die manier krijgen, wordt in het tweede kwartaal ingeperkt tot 75 procent en in het derde kwartaal tot 25 procent. In het vierde kwartaal verdwijnt die vervolgens volledig.

Geen verlenging basispakket energie: De energiepremies die we nog tot en met maart krijgen, worden niet verlengd. Tot dan ontvangen we een tegemoetkoming van 196 euro per maand.

De voorschotfactuur

Wijziging voorschotfactuur: De staatssecretaris voor Consumentenzaken Alexia Bertrand (Open Vld) en federaal energieminister Tinne Van der Straeten (Groen) hadden vorige week ook al een akkoord gesloten met de sectorfederatie voor Belgische energieleveranciers FEBEG over een aanpassing van de voorschotfacturen.

  • Via een protocol werd er beslist dat de energieleveranciers minstens drie keer per maand de voorschotfacturen van hun klanten (met een variabel energiecontract) onder de loep zullen nemen.
  • Indien die voorschotten te hoog of te laag zijn, zullen zij daar hun klanten van op de hoogte brengen. Zij kunnen vervolgens dan zelf hun voorschotfactuur aanpassen op de site van de leverancier.

(evb)

Meer
Lees meer...