“Welke meerderheid heeft N-VA in de Kamer om wet kernuitstap terug te draaien?”: MR snoeihard voor Vlaamse coalitiepartner

“Welke meerderheid heeft N-VA in de Kamer om wet kernuitstap terug te draaien?”: MR snoeihard voor Vlaamse coalitiepartner

De N-VA is als enige regeringspartij nog steeds aan het vechten om de kerncentrales ook na 2025 open te houden. Maar daarbij botsen ze op hun liberale coalitiepartners. Zopas bevestigde federaal minister Marie-Christine Marghem (MR) nog dat ze een Energiepact sluit, mét de uitstap, voor het einde van het jaar. “De N-VA heeft gewoon geen meerderheid in de Kamer om de wet op de uitstap terug te draaien”, zo klinkt het giftig.

Het klettert tussen de liberalen en de N-VA over kernenergie. Want de N-VA blijft tot het allerlaatste worstelen om alsnog de kerncentrales open te houden. De N-VA-parlementsleden Bert Wollants (Kamer) en Andries Gryffroy (Vlaams parlement) zijn ervan overtuigd dat de centrales sluiten na 2025 niet zonder risico’s is. “We kunnen de centrales toch niet sluiten en zeggen dat we later wel zullen zien hoeveel alles kost? Wij gaan geen blanco cheque tekenen en onze factuur ongecontroleerd laten stijgen”, zo zegt Wollants in Het Nieuwsblad.

Daarmee rijdt de N-VA voor het VBO, de Belgicistische werkgeversorganisatie die al lang ervoor pleit om de kerncentrales langer open te houden. Want Voka, de Vlaamse werkgeversorganisatie, wil de centrales wel dicht.

Alternatieve energiebronnen

Het is meer dan vijf voor twaalf over kernenergie in dit land. Meer bepaald: als de kerncentrales effectief dicht moeten in 2025, zoals door vorige regeringen beslist is, dan moeten heel snel alternatieve energiebronnen aangeboord worden. Die noodkreet kwam van Elia, het bedrijf dat de distributie van stroom op het hoogspanningsnet doet vorige week.

Elia legde daarbij verschillende scenario’s op tafel. Maar in essentie is de keuze heel simpel: ofwel nu radicaal investeren in nieuwe bronnen zoals gascentrales, ofwel toch nog twee van de minst oude kerncentrales openhouden. Doel 4 en Tihange 3 kunnen blijven draaien na 2025. In dat eerste scenario moet er hoe dan ook massaal ingezet worden op hernieuwbare energie, met nog veel meer offshore-windmolens in de Noordzee en nog veel meer nieuwe zonnepanelen.

Kernenergie gaat hoe dan ook veel moeilijker samen met groene stroom. Want kerncentrales kan je niet af en aan zetten, al naar gelang het aanbod van wind- of zonne-energie. Bij gascentrales gaat dat wel. Hoe langer de kerncentrales open blijven, hoe trager groene stroom kan groeien.

N-VA alleen tegen vier ministers van Energie

Politiek ging het hard de afgelopen weken binnen de meerderheid. Wollants en Gryffroy, de energiespecialisten van de N-VA in de Kamer en het Vlaams parlement pleitten er dus voor om toch maar voor de zekerheid van kerncentrales te kiezen. Maar dat zou betekenen dat de kernuitstap alweer uitgesteld zou worden. Al sinds de paars-groene regering begin jaren 2000 de kernuitstap besliste gebeurde dat telkens opnieuw. Bovendien stemde de Kamer een wet die de uitstap regelt.

“Als de N-VA die beslissing wil terugdraaien, zal ze dus in de Kamer een meerderheid moeten vinden die een nieuwe wet stemt. Wie hoopt ze daarbij te kunnen overtuigen, want ik zie zo’n meerderheid niet? Kan de N-VA niet tellen dan?”, zo klinkt bij de MR achter de schermen.

Voor de schermen is de federale minister van Energie Marie-Christine Marghem (MR) ook duidelijk: “Voor het einde van het jaar komt er een nieuw Energiepact. Met daarbij de kernuitstap”.

Gesponsorde artikelen