Wie financiert eigenlijk #Klimaatzaak? Organisatie weigert transparantie

Deze week namen een viertal BV’s, aangevuld met klimaatspecialisten en experts de stap om de Belgische staat in gebreke te stellen voor de rechtbank. Een heus proces dus, omdat de overheid niet genoeg doet om een klimaatramp te vermijden. Wie de vzw achter het initiatief aanstuurt weten we. Maar wie financiert heel de boel? “Geen journalistiek relevante vraag”, vindt de organisatie.

Klimaatzaak is tot nu toe een heel geslaagd media-event geweest. Mooie launch in de Vooruit, vier BV’s (helaas niemand van de generatie jonger dan veertig), een rist geloofwaardige wetenschappers en nog een paar andere initiatiefnemers die samen een duidelijke boodschap verkondigen. Zeer uitgebreide aandacht van de openbare omroep: Terzake én Café Corsari én Reyers Laat allemaal gevuld met Klimaatzaak-mensen.

Rechtzaak via een zeer respectabel internationaal advocatenkantoor

Maar het is veel meer dan dat. Het is juridisch en organisatorisch vooral een rechtszaak tegen de Belgische staat, in casu vier regeringen: de federale, de Vlaamse, Waalse en Brusselse regering. De zaak is aangespannen via Phillippe&Partners, een internationaal gereputeerd advocatenkantoor. De hele operatie heeft ook een site www.klimaatzaak.be, en een voltijdse project manager, Sarah Van Riel. Geen kleuterjongens dus, maar een professionele organisatie.  

Achter die organisatie zit de vzw Klimaatzaak, opgericht op 10 november, zo lezen we in de statuten. De 11 oprichters zijn diegenen die ook op het podium van de Vooruit stonden. Maar over wie de vzw financierde, wie de kosten van de rechtszaak, de site, het loon de project manager en het lanceringsfeest in de Vooruit betaalde, wil de vzw geen transparantie geven.

“Transparantie? Geen relevante journalistieke vraag”

“Dat is geen relevante journalistieke vraag”, reageert Sarah Van Riel aan Newsmonkey. “Het klopt dat we bij privédonoren hebben aangeklopt. Die hebben in een eerste fase voor financiering gezorgd. Maar die mensen wensen anoniem te blijven.” Over dat startkapitaal wil Van Riel verder niets kwijt, ook niet over de grootte ervan. “Het is voldoende om verder te kunnen werken, ook voldoende om mij te kunnen betalen.”

“We willen open en bloot communiceren over de procedure die we inleiden tegen de overheden. Maar de achterliggende groep financiers heeft onderling afgesproken dat ze anoniem blijven. Van bijvoorbeeld Ringland weten we toch ook niet wie daar achter zit?”, zegt Van Riel.

Moderne communicatie betekent open zijn

Dat transparantie de zaak van Klimaatzaak zou vooruit helpen, dat wil Van Riel niet gehoord hebben. “Daar moet het gewoon niet over gaan, waar dat geld vandaan komt. Het is niet relevant om daarover te communiceren.” Van Riel wijst erop “dat er in het verdere proces beroep gedaan wordt op donaties van het grote publiek. Dat kan via de site”.

Maar ook die donaties zijn anoniem. Het ziet er dus niet naar uit dat we snel gaan weten wie die processen nu eigenlijk betaalt. Tijdens de voorstelling in de Vooruit werd onder meer de erg vermogende Piet Colruyt, financier van verschillende groene projecten, expliciet bedankt. Maar meer dan giswerk is het niet: Colruyt was niet bereikbaar voor een reactie. 

De overheid voor de rechter slepen en zoveel mogelijk burgers verzamelen achter die juridische eis, is op zich een drastische, maar moedige beslissing van de initiatiefnemers. Des te jammer dus dat de vzw niet kiest voor transparantie. Die vraag afdoen als “niet journalistiek relevant” is een beetje out of touch. We willen toch dat de overheid ook transparant is in de aanpak van het klimaatprobleem?

Meer
Lees meer...