80 verkrachtingen per dag in België? We hebben dringend nood aan Callisto

Een op vijf vrouwen wordt seksueel aangerand voor ze de universiteit verlaat. Dat is in Amerika zo, maar ook in België zijn de cijfers aangrijpend: meer dan 3.000 verkrachtingen per jaar. En waarschijnlijk nog veel meer, want slechts 10 procent dient een klacht in bij de politie. Via crowdfunding wil Sexual Health Innovations het online programma Callisto ontwikkelen waar slachtoffers terecht kunnen om hun aanranding te rapporteren. 

Veel slachtoffers van verkrachting zijn bang om naar de politie te stappen en degenen die dat wel doen, zijn vaak nog meer getraumatiseerd. Het proces van de aangifte sleept dikwijls zeer lang aan en de kans dat er straffen worden uitgesproken, is klein. Ze willen de gebeurtenis zo snel mogelijk vergeten en zien het niet zitten om door de rompslomp te gaan van een gerechtelijke procedure. De non-profit organisatie Sexual Health Innovations wil slachtoffers van seksueel geweld aanzetten een klacht in te dienen tegen hun aanrander. Of op z’n minst alle informatie zo snel mogelijk op te slaan. 

Callisto is een Amerikaanse project waarbij slachtoffers van seksueel geweld hun aanranding kunnen melden. Een slachtoffer kan online een formulier invullen, eventueel foto’s uploaden als bewijsmateriaal en die informatie met een tijdstempel opslaan. Daarna kan hij of zij besluiten het formulier onmiddellijk door te geven aan de politie of er nog mee te wachten. De informatie ingeven en opslaan is wel al een eerste stap naar een aangifte. Callisto helpt slachtoffers nadenken over wat hen is overkomen en wat ze eraan kunnen doen.

Ook kan je op het formulier aanduiden om automatisch een melding te krijgen wanneer een iemand anders een gelijkaardige dader beschrijft. Slachtoffers zijn immers sneller geneigd officieel klacht in te dienen als ze weten dat hun aanrander herhaaldelijk feiten heeft gepleegd.

Het project is nog volop bezig geld in te zamelen via crowdfunding. Het zit nu ongeveer aan de helft van het doel van 10.000 dollar (7.800 euro). Sexual Health Innovations wil het programma lanceren in de herfst van 2015. Voorlopig enkel bedoeld voor de Verenigde Staten, maar als het aanslaat, zal het misschien nog uitbreiden naar andere landen.

Acht verkrachtingen per dag!

Het project werd opgestart met de hulp van slachtoffers van seksueel geweld. Jessica Ladd, directeur en oprichter van Sexual Health Innovation, werd zelf ooit aangerand en weet hoe moeilijk het is om klacht in te dienen. Er werden 43 slachtoffers geïnterviewd en aan de hand van hun feedback werd Callisto opgesteld. “We willen duidelijk zijn: dit is van slachtoffers, voor slachtoffers”, zegt Ladd, “Wij begrijpen en hebben empathie voor het trauma dat slachtoffers hebben na een aanranding en hoe eng het rapportageproces is.”

Callisto is een initiatief in de Verenigde Staten, maar misschien is het ook geen slecht idee voor België. Volgens Amnesty International worden in ons land dagelijks acht verkrachtingen aangegeven bij de politie. Dat zijn er zo’n 3.000 per jaar. Dat zijn al harde cijfers, maar het gaat slechts om 10% van de daadwerkelijk gepleegde feiten. De meesten durven immers geen klacht indienen. Dat amper 4% van de aangiften leidt tot een veroordeling, is ook geen motivatie voor de slachtoffers.   

Shutterstock
Bron: The Huffington Post, Crowdrise, Callisto
Meer
Lees meer...