Altijd en overal te laat? Volgens de wetenschap kan je jezelf niet veranderen, nah!

AAARGHH weer te laat! Mensen die dagelijks meermaals te laat komen, kunnen een real pain in the ass zijn. Ze zijn voer voor de vele onderzoeken van professors in de psychologie.

Te laat komen kan duizenden oorzaken hebben. Komt het van slechte planningen, al dan niet van een serieus medisch probleem.

De grootste reden waarom mensen te laat komen, is omdat ze bijna altijd onderschatten hoeveel tijd ze nodig hebben om een dagtaak uit te voeren. Volgens experts is het bijna onmogelijk om deze eigenschap te veranderen. Bestraft worden op te laat komen is algemeen aanvaard, maar zelfs met die straffen en negatieve gevolgen bestaat te laat komen nog steeds. Het gedrag bezorgt je een slecht zelfbeeld en een negatieve werksfeer.

Tijdsblokken

Roger Bueler is een professor psychologie aan de Wilfrid Laurier University in Ontario. Hij schat dat mensen de duur van dagtaken overschatten met maar liefst 40%. Dit kan gaan van kleine taken zoals een mail sturen, tot inkopen doen in de supermarkt. Buehlers onderzoek toont aan dat als je je eigen tijdsblokken inschat vanuit het perspectief van een buitenstaande onderzoeker, je schattingen dichter bij de realiteit liggen.

Wasmachine

Ook professor in de sociale psychologie Kruger heeft tests gedaan op telaatkomers. De proefpersonen moeten schatten hoe lang taken zouden kunnen duren. Volgens de studie kan je de duur beter schatten door een taak onder te verdelen in aparte tijdblokken. Bijvoorbeeld als je de was doet, dan kan je een tijdsblok van twee minuten invoeren om de wasmand te halen, zes minuten om de was in de machine te steken, één minuut om de machine in te stellen, enzovoort. De testresultaten wijzen uit dat zo opmerkelijk verbeterde schattingen gebeuren.

Enkele taken die Kruger testte waren: schatten hoe lang het duurt om je klaar te maken voor een date, shoppen in de vakantie, een document opstellen op de computer en eten klaarmaken.

Minuutje inschatten?

Professor Jeff Conte zoekt naar een verband tussen te laat komen en je manier van werken. Hij voerde een studie uit op 191 studenten in zijn universiteit. Hij merkt op dat mensen die graag multitasken vaker te laat komen op hun werk. Volgens hem zijn er twee types van mensen. Type A komt altijd op tijd. Ze zijn iets vijandiger en hebben een duidelijker zicht op hun doelen. Type B daarentegen komt bijna altijd te laat. Ze hebben een iets relaxere levensstijl. De studenten moesten bij het onderzoek schatten hoe lang een minuut duurt. Type A stopt gemiddeld bij 58 seconden, terwijl type B gemiddeld denkt dat een minuut 77 seconden duurt. Zeventien seconden te lang dus, tel je deze op dan kan je dag lang duren.

Lichamelijke aandoening

Chronisch te laat komen hoeft niet altijd aan je persoonlijkheid te liggen. Soms kan dat  ook gewoon door een lichamelijke aandoening. Mensen met ADHD, een depressie of een obsessieve compulsieve stoornis hebben vaak moeite met op tijd komen. Zo’n mensen moeten vaak voor lange tijd therapie volgen.

Lisa Bernstein helpt mensen met ADHD beter te plannen. Ze krijgen van haar een kalender die ze moeten onderverdelen in tijdsblokken van een half uur. Een andere strategie is een straf- of beloningssysteem. Je krijgt een snoepje als je een taak afkrijgt, of je mag niet op facebook zolang je een taak niet gemaakt hebt.

Kortom: ben je zoals ik, nonchalant tot en met. Ben je het gezaag van mensen beu! Toon hen dan dit artikel en zeg dat het niet zomaar een eigenschap is die je in een, twee, drie kan veranderen. Amen!Bron: Wall Street Journal
Meer
Lees meer...