Een jaar telewerk: dit zijn de gevolgen

Na een jaar coronacrisis geeft een kwart van 4.660 bevraagde werknemers aan zich niet mentaal gezond te voelen. Drieënvijftig procent zegt dat de crisis een negatief effect had op hun mentale gezondheid. De verbondenheid met collega’s en de organisatie waarvoor men actief is staat ook onder druk. Dat blijkt uit een onderzoek van de Antwerp Management School en de UGent.

  • Een opvallende bevinding: de ingeschatte positieve effecten van telewerk zijn wat teruggevallen. Dit geldt in het bijzonder met betrekking tot de ingeschatte impact van telewerk op de werk-privé-balans. Bij het begin van de coronacrisis zag bijna 2 op 3 een positief effect, nu is dat minder dan 1 op 2.
  • Ook de inschatting dat telewerk goed is voor de werkefficiëntie en werkconcentratie is licht – maar statistisch significant – teruggevallen, van licht meer dan de helft respondenten met een positieve inschatting naar licht minder dan de helft.
  • Slechts 25 procent van de respondenten – voor 80 procent uit Vlaanderen en 19 procent uit Brussel – geeft een positief effect van de crisis aan op de mentale gezondheid.
  • Dat leidt evenwel niet niet tot meer afwezigheid op het werk. Slechts 7 procent van de bevraagde werknemers geeft aan dat ze sinds de uitbraak van de coronacrisis dagen niet konden werken omdat de pandemiesituatie te zwaar op hen woog. 83 procent zegt stressvolle dingen op het werk er meestal gewoon bij te nemen.
  • De verbondenheid staat onder druk. Bijna 1 op de 4 (23 pct) geeft aan geen verbinding te voelen met collega’s, en 28 procent voelt geen verbinding met de werkgever. Ongeveer 1 op 3 van de respondenten voelt zich minder echt bij de organisatie horen of ‘als deel van de familie’ dan voor de coronacrisis.
  • De coronaschok is voor veel werknemers ook een loopbaanschok: de pandemie zet 54 procent van de bevraagde werknemers aan om meer te gaan nadenken over hun loopbaan. Die schok is echter niet per se negatief: tegenover 23 procent die vreest voor negatieve gevolgen van corona voor de loopbaan, staat 53 procent die geen negatieve gevolgen verwacht en slechts 10 procent vreest voor jobverlies.
  • Bijna 9 op de 10 is er gerust in dat ze de juiste competenties hebben om na de crisis aan de slag te kunnen blijven. De coronacrisis lijkt vooralsnog niet te leiden tot een loopbaancrisis, aldus de onderzoekers.

Lees ook:

Meer
Lees meer...