In Japan kunnen cyberbullies nu gevangenisstraf tot 1 jaar krijgen

Japan zal vanaf heden strenger optreden tegen cyberbullies. Het zal daarbij gaan om boetes tot 300.000 yen (zo’n 2.170 euro) of een gevangenisstraf die kan oplopen tot één jaar. Deze beslissing is het gevolg van het overlijden van Hana Kimura, een 22-jarige professionele worstelaar, die zelfmoord pleegde na aanhoudende online haatberichten.

Japanse cyberbullies kunnen vanaf vandaag een zwaardere straf krijgen. Tot voor kort kon je in Japan boetes tot 10.000 yen (zo’n 72 euro) en gevangenisstraffen tot 30 dagen krijgen voor online pesterijen. Deze straffen worden nu fel opgetrokken.

Gevangenisstraf tot 1 jaar

Op 13 juni 2022 keurde de Japanse overheid de verstrenging van de straffen voor online pesterijen goed. En nu zijn die ook in werking getreden. Vanaf heden kan je zo een boete tot 300.000 yen (zo’n 2.170 euro) of een gevangenisstraf tot één jaar krijgen wanneer je je schuldig maakt aan online pestgedrag. Daarnaast is ook de verjaringstermijn van online pesterijen opgetrokken van één tot drie jaar. Dit betekent dus dat wie zich schuldig maakt aan het posten van haatberichten, daar nog drie jaar later voor vervolgd kan worden.

In een persconferentie liet de Japanse minister van Justitie, Yoshihisa Furukawa weten dat de implementatie van strengere straffen geen ongerechtvaardigde beperking van de vrijheid van meningsuiting inhoudt. “Cyberbullying is een ernstig misdrijf waar ook gepast tegen opgetreden moet worden”, sprak Furukawa.

Hana Kimura

De directe aanleiding voor de verhoging van de straffen voor cyberbullying is het overlijden van de 22-jarige Hana Kimura in mei 2020. Kimura was een professionele worstelaar die vooral door haar deelname aan de Japanse Netflixreeks Terrace House bekend werd. Tijdens haar carrière als worstelaar was Kimura al vaak het slachtoffer van online pesterijen. Het ging daarbij vooral over haar etniciteit. Hana’s vader was namelijk Indonesisch, waardoor Kimura Indonesisch-Japans was. Wat binnen Japan reden genoeg was om de worstelaar te viseren.

Na een conflict met een andere bewoner van Terrace House, kreeg Kimura opnieuw te maken met online haat. De haatreacties dreven haar tot een depressie. En die depressie werd haar uiteindelijk fataal. In de uren voor haar dood tweette Hana de volgende boodschap samen met foto’s van haar zelfverminking. “Bijna 100 gemene commentaren per dag. Ik kan niet ontkennen dat ze mij pijn doen. ‘Sterf’, ‘je bent walgelijk’, ‘je zou moeten verdwijnen’. Ik geloofde deze dingen over mezelf meer dan ze waar waren. Bedankt moeder, voor het geschenk van het leven. Mijn hele leven wilde ik geliefd zijn. Bedankt aan iedereen die me steunde. Ik hou van jullie allemaal. Het spijt me dat ik zo zwak ben.”

Twee mannen uit Osaka en Fukui werden veroordeeld voor het overlijden van Hana Kimura. Zij moesten allebei een boete van 9.000 yen (zo’n 65 euro) betalen. Hierop kwam heel wat kritiek omdat mensen vonden dat de straf veel te laag was. Daar komt de Japanse overheid nu aan tegemoet door de strafmaat fors op te trekken.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.

Meer
Lees meer...