Nieuw klimaatmars in Brussel met Greta Thunberg naar aanleiding van Europese Green Deal: de groene EU-ambities voor 2050

Morgen nieuwe klimaatstaking/spijbelactie in Brussel.
epa

Op 6 maart vindt in Brussel de European Climate Strike plaats, waarop ook de Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg aanwezig zal zijn. De klimaatstaking en -spijbelactie gebeurt naar aanleiding van de Green Deal van de Europese Unie. Daarin staat dat de EU tegen 2050 klimaatneutraal moet zijn. Die klimaatwet moet wel nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de lidstaten. Op de European Climate Strike worden vertegenwoordigers van de klimaatbeweging vanuit heel Europa verwacht.

Deze zoveelste Europese klimaatmars gaat op 6 maart om 14 uur van start aan het Centraal Station in Brussel. Het Zweedse klimaatboegbeeld Greta Thunberg zal samen met heel wat Europese vertegenwoordigers van de Fridays for Future, de wekelijkse spijbelacties om een ambitieuzer klimaatbeleid te eisen, aanwezig zijn.

Via het Instagramaccount van de Belgische klimaatactiviste Anuna De Wever roept Thunberg Belgen en klimaatspijbelaars op om nee te komen betogen voor het klimaat. “We willen alle mensen in België op straat zien komen om samen met ons te staken”, zegt ze in haar videoboodschap.

Klimaatneutrale EU tegen 2050

De European Climate Strike vindt plaats naar aanleiding van de Green Deal van de Europese Unie. Die deal moet aantonen dat de Europese Unie een voortrekkersrol kan innemen in de strijd tegen de klimaatopwarming. De klimaatjongeren hopen af te dwingen dat de Europese leiders de Green Deal doen slagen en de bepalingen omzetten in beleid. Ze willen ook dat op het nationale en lokale niveau de nodige investeringen gedaan worden om een eerlijk en sociaal klimaatbeleid mogelijk te maken.

De Green Deal, de nieuwe Europese klimaatwet, werd op woensdag 4 maart goedgekeurd door de Europese Commissie. De Europese wet stelt dat de lidstaten samen klimaatneutraal moeten zijn tegen 2050. Dankzij deze wet kunnen de EU-lidstaten ter verantwoording opgeroepen worden als ze niet op schema zitten om de doelstelling te halen.

Klimaatneutraal betekent niet dat de Europese lidstaten geen broeikasgassen meer mogen uitstoten vanaf 2050, maar er mag geen netto-uitstoot meer zijn. Het gat om een algemene doelstelling voor de hele Europese Unie, niet voor elke lidstaat afzonderlijk.

Niet ver genoeg volgens klimaatjongeren

Heel wat klimaatactivisten vinden echter dat de wet niet ver genoeg gaat. Thunberg wees erop dat om de doelstellingen van 2050 te halen, ook de doelstellingen voor 2030 aangepast moeten worden: “Want de komende 10 jaar zijn cruciaal.”

Nu stelt de Europese Commissie nog een uitstootvermindering van 40 procent tegenover 1990 voor tegen 2030. De Europese Commissie wil die opschroeven tot 50 of 55 procent, maar de nieuwe doelstelling is niet opgenomen in de wet.

“Deze wet staat gelijk aan overgave”, reageert Thunberg. “We hebben niet alleen doelstellingen tegen 2030 of 2050 nodig. We hebben ze vooral nodig in 2020 en elke maand en elk jaar na vandaag.

“De Europese Unie doet enkel alsof ze de klimaatcrisis dringend aanpakt. Wanneer je huis in brand staat, wacht je niet nog een aantal jaar om het te blussen. En toch is het dat wat de Commissie vandaag voorstelt. Wij zullen enkel tevreden zijn met een wetenschappelijk gefundeerd plan dat ons de best mogelijke kansen geeft om de toekomstige levensomstandigheden voor de mens en het leven op aarde te beschermen.”

Ook vinden heel wat Europarmentsleden van de groene fractie dat de maatregelen niet ver genoeg gaan.

Te ver volgens rechterzijde

Andere politici aan de rechterzijde vinden dan weer dat de Green Deal te ver gaat. Zo komt er vooral kritiek op de zogenaamde delegate act. Momenteel is het nog zo dat de klimaatdoelstellingen unaniem moeten worden goedgekeurd door de Europese Raad, alle 27 EU-lidstaten dus. Als één lid dan dwars zit, kan het voorstel niet aangenomen worden.

De delegate act draait die logica om. Zulke voorstellen zouden enkel tegengehouden kunnen worden als daarvoor een meerderheid is in het Europees Parlement of onder de lidstaten. Europarlementsleden van onder andere N-VA en Vlaams Belang vinden dat die regeling te veel macht legt bij de Europese Commissie.

De klimaatwet van de Europese Commissie moet nog goedgekeurd worden door het Europees Parlement en de lidstaten.

Gesponsorde artikelen