Niet alleen ‘Dag van de Jeugdbeweging’, maar ook ‘Dag van de Jeugdsanering’

Beste minister van Jeugd, Beste meneer Gatz. ‘Toch niet de zoveelste sector die moord en brand komt schreeuwen door de besparingen,’ hoor ik u denken. Welnee, dat niet. Maar laat ons toch even misbruik maken van de gelegenheid – voor zij die uit de lucht vallen: het is Dag van de Jeugdbeweging, vandaar de veel te korte shorts en volgestikte hemden – om een en ander aan te kaarten.

Op 22 juli bereikten de Vlaamse regeringsonderhandelaars een akkoord, met daarin niets dan positiefs over en voor de jeugd. In augustus begon bij de jeugdbewegingen de ongerustheid toch wat te groeien nadat een aantal besparingscijfers bekend raakten. Eind vorige maand werd dan duidelijk wat de boodschap in het regeerakkoord in de praktijk inhield.

De organisatie die het hardst moet delen in de klappen is de Ambrassade. Dit ‘bureau voor jonge zaken’ is als het ware de brug tussen het beleid en de jongeren, en omvat onder andere de Vlaamse Jeugdraad. Zij moet het vanaf volgend jaar met 450 000 euro – 20 procent van haar werkingsmiddelen – minder doen. Dat is, overigens geheel in strijd met wat in het regeerakkoord staat, 20 procent minder jeugdbeleid, minder ondersteuning van en minder stem voor de jongeren. Dat zal vooral in het nadeel spelen van de meest kwetsbaren onder hen.

De zwarte piet doorschuiven

Toch houdt u zich sterk, want ‘de jeugdverenigingen zelf krijgen maar tot 1,3 procent minder middelen’. De Vlaamse regering verminderde echter ook het budget voor lokaal jeugdbeleid dat naar de gemeenten gaat van 21 naar 18,9 miljoen – even rekenen leert dat dit tien procent is. Maar wat misschien nog belangrijker is: de gemeenten zijn niet langer verplicht dit bedrag aan jeugdwerking te besteden. Een mooi staaltje van ‘de zwarte piet doorschuiven’. De Vlaamse regering had zo – tot voor kort, althans – een begroting in evenwicht, en laat het aan de gemeenten over om straks de knoop door te hakken. Ik weet niet in welke gemeente u woont, maar de kans dat het gaat om een van de zes zonder schulden, is klein.

Met onze Chirogroep zijn we sinds vorig jaar bijvoorbeeld onze papierslagen kwijt, omdat de gemeente om te besparen de afvalophaling heeft uitbesteed aan een intercommunale. Hierdoor moesten we boven op onze vaste kasacties nog een taartenslag organiseren, niet meteen een favoriet. Vanaf volgend jaar krijgen we de vrachtwagens van de gemeente die het materiaal naar de kampwei rijden niet langer zomaar. We moeten deelnemen aan een zwerfvuilopruimactie, of betalen. Uiteraard willen ook wij geen zwerfvuil op straat, maar is dat onze taak? De vraag die wij ons samen met de 920 andere Chirogroepen en nog veel meer andere jeugdbewegingen in Vlaanderen stellen is wat hier nu nog bij zal en – vooral – kan komen.

Creativiteit niet onuitputtelijk

Dat de gemeenten in deze ’tijden van besparingen’ niet zullen kunnen weerstaan aan de verleiding om nog wat te beknibbelen op het – al verlaagde – budget voor jeugdbeleid dat nu in de algemene pot verdwijnt, is immers geen onrealistische vrees. ‘Dat we dan allemaal maar een steentje moeten bijdragen.’ In alle bescheidenheid, maar we doen niets anders. We staan daar met plezier voor onze leden, elke zondagnamiddag. We bezorgen hen met plezier elke zomer een onvergetelijk kamp. Maar ook voor ons geld moeten we in de eerste plaats zelf zorgen; de subsidies zijn maar een tweede bron van inkomsten. Onze kasacties – etentjes, fuiven, papierslagen of een taartenverkoop – proberen we dus even plezant te maken. De tijd en de manieren om op een creatieve manier geld te sprokkelen zijn echter niet onuitputtelijk.

We willen dus gerust een steentje bijdragen, en zelfs meer dan dat. Maar bergen verzetten kunnen we alleen als er niemand staat te duwen aan de andere kant. We zijn ervan overtuigd, meneer de minister, dat de veelbelovende passage uit het regeerakkoord oprecht was. Dat u net als wij blijft geloven in de meerwaarde die jeugdbewegingen te bieden hebben aan zovelen. We hopen dan ook dat de regering, samen met alle gemeenten, snel weer mee komt duwen aan de juiste kant van de berg. Intussen laten we gelukkig onze pret niet bederven. We vieren vandaag twee keer: Dag van de Jeugdbeweging, en stilletjes ook die van de Jeugdsanering.

Thomas Van Poecke

Meer
Lees meer...