Onderzoek EBU afgerond: Dit zal veranderen bij Eurovisiesongfestival

Vorige maand startte de EBU zelf een onderzoek naar wat er misliep tijdens de turbulente editie van 2024. Heel wat artiesten klaagden over de onveilige sfeer achter de schermen en door de diskwalificatie van Joost Klein zaten ook heel wat fans met vragen over de wedstrijd. Het onafhankelijke onderzoek van de EBU is nu afgerond. En de EBU stelde enkele werkpunten op.

Het Eurovisiesongfestival van 2024 zal wellicht de geschiedenisboeken ingaan … for all the wrong reasons. De wedstrijd werd overschaduwd door de controversiële deelname van Israël, de diskwalificatie van Joost Klein en de censuur van verschillende artiesten die op het podium wilden oproepen tot een staakt-het-vuren. Kort na het Eurovisiesongfestival startte de European Broadcasting Union (EBU) daarom een onafhankelijk onderzoek. Hiermee wilde het kijken wat er verbeterd kon worden aan het festival in de toekomst. Dat onderzoek is nu afgerond.

Drie thema’s

Het onafhankelijke onderzoek, geleid door een onafhankelijke expert, verzamelde feedback van verschillende stakeholders. Het ging daarbij om delegatiehoofden, leden van de referentiegroep van het Eurovisiesongfestival, de raad van bestuur van de EBU en het kernteam achter het Eurovisiesongfestival.

Op basis van deze feedback besloot de EBU om voor de volgende edities in te zetten op drie thema’s:

  1. Het eerste thema Bestuur en participatie van de EBU zal de verantwoordelijkheden van de verschillende EBU-bestuursorganen verduidelijken. Daarnaast zal er ook voor gezorgd worden dat de meningen van alle leden gehoord worden en zal er gekeken worden naar de rol van de delegatieleiders en verantwoordelijkheden van deelnemende artiesten.
  2. Bij het tweede thema Veiligheid en risicomanagement ligt de focus op het verduidelijken van de regels bij alle betrokken partijen. Daarbij zal ook ingezet worden op het verbeteren van het crisismanagementprotocol van het Eurovisiesongfestival en het versterken van de (cyber)security.
  3. Het derde en laatste thema, Publieksbetrokkenheid, fans en media, zal zoals de naam al doet vermoeden inzetten op de samenwerking met fans, influencers en media om zo het engagement rond het Eurovisiesongfestival te vergroten.

Een taskforce van senior medewerkers zal toekijken op de naleving van de veranderingen in de komende maanden.

ESC-directeur

Daarnaast werd er ook een nieuwe rol toegevoegd aan het management. Het gaat om een ESC-directeur, die rapporteert aan de adjunct-directeur-generaal van de EBU en de mediadirecteur. Deze persoon zal toezien op de werking van de andere leidinggevenden.

Het is nog niet geweten wie deze taak voor z’n rekening zal nemen.

Meer
Lees meer...