Zuidoost-Azië blijft een hotspot van de illegale jacht op tijgers

In een aantal Aziatische landen hebben natuurbeheerders de voorbije periode opnieuw een toename van de illegale jacht op tijgers moeten vaststellen, ondanks de inspanningen van dierenbeschermers om de bedreigde soort te beschermen. Dat staat in een rapport van de organisatie Traffic, die de handel in wilde dieren in de gaten houdt. 

“Het aantal tijgers is de voorbije eeuw wereldwijd sterk verminderd door stroperij, handel en de vernietiging van habitats, hoewel recente beschermingsmaatregelen in sommige landen de totale populatie hebben gestabiliseerd”, merken woordvoerders van Traffic op.

Zwarte markt

“In dertien landen werden dit jaar tijgers of lichaamsdelen van de dieren door de autoriteiten in beslag genomen”, voert de natuurorganisatie, gevestigd in de Britse stad Cambridge, aan. “Een groot deel van de betrokken landen bevingen zich in Zuidoost-Azië.”

“Die regio is echter ook lang een hotspot geweest voor de handel in wilde dieren, waarbij de illegale jacht onder meer de zwarte markt – onder meer met huiden – moet bevoorraden, maar waarbij ook sommige lichaamsdelen bestemd worden voor gebruik in traditionele medicijnen.”

Volgens het rapport was er in Indonesië, Thailand en Rusland in de eerste zes maanden van dit jaar sprake van een aanzienlijke toename van de confiscaties, vergeleken met dezelfde periode in de voorgaande twee decennia.

In Indonesië, het thuisland van de ernstig bedreigde Sumatraanse tijger, werden tussen januari en juli van dit jaar door autoriteiten op de illegale achttien tijgers buitgemaakt. Dat is meer dan tijdens de volledige periode van twaalf maanden vorig jaar, toen zestien dieren in beslag werden genomen.

Sinds het begin van deze eeuw zijn jaarlijks gemiddeld 150 tijgers, zowel dood als levend, in beslag genomen in vijftig landen en gebieden over de hele wereld. “Dat komt overeen met een totale populatie van ongeveer 3.377 tijgers,” beklemtoont Traffic.

Sociale media

“Hoewel het totale aantal inbeslagnames de voorbije vier jaar is gedaald, was er een opmerkelijke stijging merkbaar in China en India, maar ook in Vietnam, waar het aantal in beslag genomen tijgers met 185 procent steeg ten opzichte van de vier jaar voordien”, voert het rapport aan.

“In Thailand en Vietnam kon worden vastgesteld dat het merendeel van de dieren in gevangenschap was gehouden. Dit wijst erop dat deze sites de illegale handel in tijgers en lichaamsdelen van de dieren blijven ondersteunen.”

Traffic heeft er bij lidstaten van Convention on International Trade in Endangered Species (Cites) – een initiatief van de Verenigde Naties dat de internationale handel in wilde dieren reguleert, op aangedrongen te voorkomen dat lichaamsdelen van tijgers die in gevangenschap worden gehouden, in de illegale handelsketen terecht zouden komen.

“Indien er niet onmiddellijk en efficiënt actie wordt ondernomen, dreigt de mensheid nog tijdens deze generatie de tijger volledig te zien uitsterven”, waarschuwt Kanitha Krishnasamy, directeur van Traffic in Zuidoost-Azië.

Traffic meldde verder in sociale media ook 675 accounts te hebben gevonden waarbij een duidelijke betrokkenheid bij de handel in tijgers en lichaamsdelen in Zuidoost-Azië kon worden aangetoond. Ongeveer 75 procent van die sites bleek gevestigd in Vietnam.

Meer
Lees meer...