Alcoholverbruik bij jongeren “alarmerend hoog” volgens nieuwe enquête: maar om hoeveel gaat het dan?

Het alcoholverbruik bij jongeren tussen 15 en 24 jaar is volgens de nieuwe gezondheidsenquête van het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV) alarmerend hoog. Maar over hoeveel alcohol per dag of per week gaat het dan? 

82 procent van de bevolking boven de 15 jaar drinkt weleens alcohol, terwijl 13 procent aangaf dat ze nog nooit alcohol gedronken hadden. Vijf procent zei wel al ooit alcohol gedronken te hebben, maar niet in de 12 maanden voorafgaand aan de enquête. Die cijfers zijn zo goed als stabiel in vergelijking met 2008.

Dagelijks vs wekelijks

Wat wél gestegen is in vergelijking met vier jaar geleden, is het dagelijks alcoholgebruik. Vandaag geeft 14 procent van de bevolking aan dagelijks te drinken, in 2008 was dat nog 12 procent. 

Stabiel bleef het aantal ondervraagden dat wekelijks drinkt: 64 procent doet dat, met gemiddeld 11 glazen alcohol per week. Wekelijks overmatig drankgebruik – meer dan 14 glazen per week voor vrouwen en meer dan 21 glazen per week bij mannen – blijkt dan weer gedaald te zijn: 13 procent van de wekelijkse drinkers doet dat, wat overeenkomt met 6 procent van de bevolking. In 2008 was dat nog 8 procent, gezien over de hele bevolking boven de 15 jaar dus.

Alarmerend?

Maar het is toch weer vooral het alcoholgebruik van jongeren tussen 15 en 24 jaar dat alarmerend wordt genoemd. Waarom? Omdat het percentage dat minstens één keer per week 6 of meer glazen alcohol drinkt is toegenomen: van 12 procent in 2008 naar 14 procent in 2013.

Van die groep geeft 19 procent aan dat ze weleens 6 glazen alcohol durven te drinken binnen de 2 uur. Dat wil zeggen: 11 procent van alle jongeren tussen 15 en 24 jaar heeft in het laatste jaar aan piekdrinken gedaan. Vaker mannen dan vrouwen, zo blijkt ook nog. Niet weinig natuurlijk, zeker als je weet hoeveel schade dat overmatige drinken kan veroorzaken, maar toch ook niet gigantisch. En ook: hoe vaak deden deze jongeren aan piekdrinken in het afgelopen jaar? Eén keer, twee keer, of veel vaker? Dat wijst de enquête niet uit.

45-plussers

Bovendien zijn jongeren helemaal niet de enigen die zich bezondigen aan dagelijks of overmatig alcoholgebruik of het wekelijks drinken van 6 glazen alcohol per week. Ook in de leeftijdsgroep tussen 45 en 64 jaar gebeurt dat. Het verschil is dat ze meer gespreid drinken dan jongeren – vaak alle dagen van de week – en in een trager tempo. Maar ook dat kan natuurlijk problematisch zijn.

Het zijn dus niét alleen de jongeren die moeten nadenken over hun alcoholgebruik…

Bronnen: De StandaardGezondheidsenquête 2013, Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl (WIV)
Meer
Lees meer...