Bedreigde Europese paling blijft massaal op wereldwijde menu’s aanwezig

Er is wel degelijk sprake van een wijdverspreide – bovendien wellicht ook grotendeels illegale -internationale handel in ernstig bedreigde Europese palingen. Dat is de conclusie van een rapport van wetenschappers aan de University of Exeter en het University College London in het Verenigd Koninkrijk, gebaseerd op een analyse van 114 stalen van producten zoals paling in gelei en unagi, die wordt gebruikt in sushi en donburi.

De onderzoekers merken daarbij op dat de Europese paling op de markt in het Verenigd Koninkrijk, continentaal Europa, Noord-Amerika en Azië bleek te worden verkocht. Op diezelfde locaties werden vaak ook bedreigde Amerikaanse en Japanse palingen aangetroffen. 

Waarom is dit belangrijk?

De Europese paling was ooit een soort die in grote aantallen in de rivieren aanwezig was en die een belangrijke pijler van de lokale visserij vertegenwoordigde. De soort is momenteel echter sterk achteruitgegaan en moet actief worden beschermd en beheerd. Nog slechts tussen 5 procent en 10 procent van de oorspronkelijke populaties is overgebleven. Om de vis te beschermen heeft de Europese Unie de invoer en export van Europese paling verboden. Dit is echter de voedingsbodem gebleken voor een uiterst lucratieve illegale handel, waarbij inmiddels van een reële palingmaffia gewag moet worden gemaakt.

Populariteit Japanse keuken: “De toenemende populariteit van de Japanse keuken in de hele wereld heeft geleid tot een sterk oplopende vraag naar zoetwaterpaling,” beklemtoont onderzoeksleider Andrew Griffiths, professor biowetenschappen aan de University of Exeter.

 • “De complexe levenscyclus van deze palingen – die onder meer door rivieren migreren om in zee te paaien – betekent dat de soort niet op grote schaal in gevangenschap kan worden gekweekt. De illegale handel heeft betrekking op de vangst van jonge palingen in Europa en het transport van de dieren naar Oost-Azië, waar ze vervolgens in viskwekerijen terechtkomen.”
  • “Het is moeilijk na te gaan waar de palingen vandaan komen, maar het is onwaarschijnlijk dat alle palingen die in de monsters zijn aangetroffen, afkomstig zijn van de kleine hoeveelheden Europese paling die legaal uit Noord-Afrika worden geëxporteerd”, zeggen de onderzoekers.
  • “Het is heel goed mogelijk dat deze palingen door illegale handel in de toeleveringsketen terecht zijn gekomen.” Onder meer bleek dat 40 procent van de geanalyseerde unagi-stalen in Noord-Amerika sporen van Europese paling omvatten.
 • De studie maakte tevens gewag van een grote discrepantie tussen het natuurlijke verspreidingsgebied van de paling en de locaties waar de voorraden gewoonlijk worden verkocht.
  • Daarbij wordt opgemerkt dat in Oost-Azië meer Europese paling te koop werd aangeboden dan in Europa. Anderzijds werd in het Verenigd Koninkrijk meer Japanse paling aangetroffen dan in Oost-Azië.
  • “Naast een bezorgdheid over de illegale handel en de instandhouding van de soorten, moet worden vastgesteld dat de voorraden paling ook duizenden voedselkilometers, met een grote ecologische voetafdruk tot gevolg, afleggen”, betogen de wetenschappers.
 • “De meeste traditionele palingproducten die in het Verenigd Koninkrijk worden aangetroffen – met inbegrip van de beroemde Jellied Eels die in het Londense East End worden verkocht – zijn gemaakt van Europese paling”, zeggen de onderzoekers. “Dergelijke producten zijn weliswaar legaal, maar er is nog altijd sprake van de consumptie van een ernstig bedreigde soort.”

Geïnformeerde keuzes: De wetenschappers beklemtonen dat een aantal factoren tot de achteruitgang van de palingpopulaties hebben bijgedragen.

 • “Er moet daarbij van een verstoring van de habitat, onder meer door damconstructies op de rivieren, gewag worden gemaakt”, luidt het. “Verder levert ook de klimaatverandering een bijdrage tot de problemen, die nog door overbevissing worden verergerd. De consumptie van Europese paling in traditionele gerechten in Europa heeft daarbij al tot herhaalde controverses geleid.”
 • “Verpakkingen en menu’s vermelden zelden de soort paling te koop wordt aangeboden”, merken de onderzoekers nog op.
  • “Hierdoor wordt het voor de consumenten bijzonder moeilijk om ethische en geïnformeerde keuzes te maken. De illegale handel en het gebrek aan informatie voor de consument dreigen nog lang in stand gehouden te worden.”
  • “Om met die problemen efficiënt te kunnen afrekenen, moet in de hele leveringsketen een afdoend systeem voor traceerbaarheid worden ontwikkeld, terwijl tevens een superieure etikettering dient te worden ingevoerd.”
 • In juni vorig jaar kondigden de Europese autoriteiten de arrestatie aan van 49 individuen die betrokken waren bij een netwerk van smokkelaars die levende palingen in reiskoffers vervoerden.
Meer
Lees meer...