Nee, BTS moet niet “binnenkort naar het leger”: beslissing nog niet gemaakt

Je hebt misschien al artikels zien passeren over hoe BTS “binnenkort naar het leger moet”. Zuid-Korea heeft inderdaad nog steeds een verplichte legerdienst voor mannen onder de 28 jaar, maar het is niet zeker of BTS die ook zal moeten uitvoeren.

Na de succesvolle passage van BTS op de Grammy’s verschenen op verschillende nieuwsmedia artikels over de legerdienst van de zevenkoppige boyband. Die artikels menen dat de leden van BTS “binnenkort” aan hun legerdienst moeten beginnen. Het eerste medium dat hierover berichtte was de roddelwebsite TMZ. Zij gebruikten een quote van de Zuid-Koreaanse ambassadeur van Groot-Brittannië. Die stelde: “Het wordt van elke jonge Koreaanse man verwacht dat hij z’n land dient en de leden van BTS zijn rolmodellen voor veel jonge Koreanen.” Deze quote is op zich niet fout, maar mist heel veel nuance over wat er de laatste jaren gebeurd is omtrent de legerdienst in Zuid-Korea.

Legerdienst in Zuid-Korea

Zuid-Korea is een van de weinige landen waar er nog een verplichte legerdienst bestaat. Die regeling is er omdat Noord- en Zuid-Korea officieel nog steeds in oorlog zijn. Daardoor is er een constante dreiging voor een inval vanuit het noorden. Artikel 39 van de Zuid-Koreaanse grondwet stelt dat “elke Zuid-Koreaanse man de verplichte legerdienst moet uitvoeren, zoals die beschreven staat in de grondwet”. Vrouwen mogen zich vrijwillig aanbieden bij het leger.

Op die wet zijn wel enkele uitzonderingen die beschreven staan in de Military Service Act (병역법). Zo moeten mannen voor ze aan hun legerdienst beginnen enkele fysieke en psychologische test ondergaan. Die moeten bepalen of hun gezondheid het wel toelaat om aan de legerdienst te beginnen. Daarnaast zijn er ook uitzonderingen voor atleten en artiesten, en dat is waar het interessant wordt.

Uitzonderingen voor atleten en artiesten

Bepaalde atleten en artiesten kunnen gebruikmaken van een uitzondering waarbij ze hun dienstplicht uitvoeren als Art-Sports service agents (예술체육요원). Concreet houdt dat in dat ze één maand verplichte training moeten ondergaan, waarna ze kunnen terugkeren naar hun job om daar de rest van hun “dienstplicht” uit te voeren. Daarbij mogen ze dus gewoon hun beroep uitoefenen en is het zelfs toegestaan om het land te verlaten. Maar ze staan op dat moment wel op de reservelijst voor het leger en moeten in de komende zes jaren jaarlijks enkele dagen van militaire training ondergaan. Dat laatste is in realiteit vaak niet het geval door de drukke agenda’s van de atleten.

De uitzondering werd in 1973 in het leven geroepen door de toenmalige president Park Chung-hee. Toen kwamen enkel atleten die medailles wonnen voor Zuid-Korea op de Olympische Spelen in aanmerking voor de uitzondering. De eerste persoon die gebruikmaakte van de uitzondering was de worstelaar Yang Jung-mo, die goud won op de Olympische Spelen van 1976. In 1980 werd de wet door de toenmalige president Chung Doo-hwan uitgebreid naar atleten die medailles wonnen op de Asian Games.

De wet werd opnieuw uitgebreid in 2002. In dat jaar was Zuid-Korea een van de organiserende landen van het WK Voetbal. Als het nationale team de achtste finales haalde, kregen alle spelers de uitzondering. Deze regel werd ook meteen doorgetrokken naar baseball. Na die laatste aanpassing kwam er heel wat kritiek en is de wet voor atleten niet meer bijgesteld. Tussen 2008 en 2018 deden 220 atleten beroep op deze regeling, waaronder voetballer Son Heung-min die bij Tottenham Hotspur speelt.

K-pop en esport

De laatste jaren is er opnieuw heel wat te doen over de wet. Zo vallen esporters naast de regeling en kunnen succesvolle gamers dus geen beroep doen op de uitzondering. Dat kan voor jonge gamers als Faker een streep door hun carrière betekenen. Daarnaast kunnen ook balletdansers en klassieke muzikanten genieten van de uitzondering als ze de eerste plaats halen in een internationale wedstrijd. Maar deze regeling wordt niet doorgetrokken naar K-popartiesten.

Er wordt in Zuid-Korea dan ook al enkele jaren gediscussieerd over een mogelijke uitbreiding van de wetgeving naar esporters en K-popsterren. In december 2020 kwam er daarbij een eerste doorbraak. Toen werd beslist dat ‘National Treasures’ twee jaar uitstel kunnen krijgen op de aanvang van hun legerdienst. Het gaat daarbij niet om alle artiesten en esporters, maar enkel om diegene die gekozen worden door de regering.

De timing van het invoeren van het uitstel van twee jaar was niet geheel toevallig. In december 2020 werd het oudste lid van BTS, Jin, namelijk 28 jaar en zou hij moeten beginnen aan zijn legerdienst. De regering was echter van mening dat BTS een “gigantische wereldwijde impact heeft gemaakt op het verspreiden van de Zuid-Koreaanse cultuur”. Daardoor kreeg BTS dus twee jaar uitstel. Dat betekent dat Jin in december van dit jaar aan z’n legerdienst zou moeten beginnen. Maar ook dat is nog niet zeker.

Onderhandelingen

Eind vorig jaar vonden er specifieke onderhandelingen plaats over het uitbreiden van de uitzonderingen op de verplichte legerdienst. Daarin werd nog niets beslist, maar werd er wel gezegd dat er nog zittingen zouden volgen.

Hoogstwaarschijnlijk zal hierbij geprobeerd worden om een rechtlijnige manier te vinden om uit te maken welke artiesten precies beroep kunnen doen op het uitstel. In de wereld van de popmuziek worden namelijk geen medailles uitgereikt. Dat kan het moeilijk maken om duidelijk te maken wie er precies beroep kan doen op de uitzondering.

Nieuwe president

Recent vonden in Zuid-Korea verkiezingen plaats, waarbij de conservatieve Yoon Suk-yeol won. Hij zal vanaf 10 mei 2022 de functie overnemen van zittend president Moon Jae-in. Het is nog niet duidelijk of dat een impact zal hebben op de onderhandelingen over de legerdienst voor K-popsterren. Vorige week brachten vertegenwoordigers van Yoon wel een bezoek aan HYBE, het agentschap van BTS. Dat groeide door het succes van BTS uit tot een van de grootste bedrijven in Zuid-Korea. Tijdens het bezoek ging het naar verluidt niet over de legerdienst. Maar het feit dat Yoon al meteen contact zoekt met HYBE toont wel aan dat de kwestie niet simpelweg verwaarloosd zal worden.

President Moon gaf de leden van BTS vorig jaar nog een diplomatisch paspoort. De groep vergezelde hem vervolgens naar New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. BTS gaf daar een speech en een optreden.

Bekijk hier de speech en het optreden van BTS op de Verenigde Naties:

Meer
Lees meer...