Left Right
scrollTop top

Earth Overshoot Day valt voor het eerst op een latere dag


ecologische voetafdruk
© ISOPIX

Zaterdag 22 augustus is het Earth Overshoot Day. Dat is drie weken later dan in 2019. Het is de eerste keer dat de dag later valt dan in het jaar voordien. De maatregelen rond het coronavirus deden de mensen duurzamer leven.

Earth Overshoot Day markeert de symbolische datum waarop de mens alle natuurlijke hulpbronnen, die de aarde in een jaar kan produceren, heeft verbruikt. Door onze overmatige exploitatie van bossen, overbevissing en CO2-uitstoot zouden we 1,6 keer de capaciteit van de aarde nodig hebben om verder te gaan zoals we nu doen. Volgens gegevens van het Global Footprint Network begon de overschrijding van onze natuurlijke bronnen in het begin van de jaren zeventig. Sindsdien is het tekort steeds groter geworden.

Coronamaatregelen

De getroffen maatregelen rond het coronavirus deed de mens wereldwijd ook op een positieve manier anders leven. Daardoor zien we voor het eerst een historische daling van 9,3 procent van de totale ecologische voetafdruk.

EPA

De meest invloedrijke factoren waren de wereldwijde houtkap en de uitstoot van CO2, die respectievelijk met 8,4 en 14,5 procent gedaald zijn in vergelijking met vorig jaar. WWF-België waarschuwt dat deze verbetering onvoldoende is om ons een duurzame toekomst te verzekeren.

Inspanningen leveren

De inspanningen die we leverden in de strijd tegen het coronavirus hebben aangetoond dat een snelle verandering in het verbruik van natuurlijk hulpbronnen mogelijk is.

“Covid-19 heeft veel leed en ongekende sociale, economische en politieke spanningen veroorzaakt”, zegt Julie Vandenberghe, woordvoerder van WWF-België. “De crisis heeft ook aangetoond dat politieke beslissingen en individueel gedrag een grote invloed kunnen hebben op de samenleving. Om de grote langetermijneffecten van de ecologische crisis te voorkomen, moet de overheid nu actie ondernemen om onze samenleving en economie veerkrachtig en duurzaam te maken.”

“WWF pleit ervoor om de maatschappij en economie nu klaar te stomen voor grote schokken zoals een pandemie of ecologische crisis, en maatregelen te nemen die de veerkracht van de economie en samenleving verhogen. Daarnaast moeten we nu ook zorgen dat de economische maatregelen die we nemen, in lijn zijn met de transitie naar een koolstofarme, circulaire en natuurpositive maatschappij. Klimaat- en duurzaamheidscriteria moeten dus de kern vormen van het maatregelenpakket van het economisch en maatschappelijk herstel. Op die manier zijn we robuuster tegen schokken op de energiemarkt en minder afhankelijk van materialen of import. Onze positive acties voor de natuur leveren ons tal van voordelen op”, klink het.


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…