Wat verandert er voor jouw geld in juli?

Binnen enkele dagen start er een nieuwe maand. Dat betekent dus dat er opnieuw een aantal zaken wijzigen die een impact kunnen hebben op jouw financiële situatie.

1. Energie

  • Verhoging sociaal tarief: de sociale tarieven voor elektriciteit stijgen met gemiddeld 7,4 procent tot 24,613 cent per kilowattuur. Die voor gas nemen toe met 8,7 procent tot 3,093 cent per kWh. Het sociaal tarief is een verminderd tarief voor bepaalde categorieën personen of huishoudens, bijvoorbeeld mensen die recht hebben op een leefloon, bewoners van een sociale woning of ouderen met inkomensgarantie. Dit is wel een tijdelijke maatregel die van kracht blijft tot 30 september 2022.
  • Een korting van 3 euro op de gasfactuur: De vervoerstarieven van de gasnetbeheerder Fluxys zullen vanaf 1 juli met 10 procent dalen. Voor gezinnen die verwarmen op aardgas betekent dat een korting van ongeveer 3 euro per jaar. Die maatregel komt voornamelijk de ondernemingen ten goede. Zij zullen volgens Fluxys enkele duizenden euro’s kunnen besparen.

2. Boetes voor euro 4-dieselwagens in Brusselse lage-emissiezone

Eigenaars van dieselvoertuigen met euronorm 4 die zich zonder dagpas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeven, kunnen daar vanaf 1 juli voor beboet worden. De boete bedraagt 350 euro. Die maatregel heeft een impact op zo’n 90.000 voertuigen, waarvan er 35.000 in Brussel zijn ingeschreven. Het betreft alle dieselvoertuigen die tussen 1 januari 2001 en 1 januari 2006 in het verkeer zijn gebracht.

Die lage-emissiezone zal de komende jaren nog verder worden uitgebreid. Zo volgen in 2025 de dieselvoertuigen met euronorm 5. Brussel wil in 2030 alle dieselvoertuigen bannen. In 2040 is het dan de beurt aan voertuigen met benzine/lpg-motoren.

3. Einde van de vereenvoudigde procedure voor tijdelijke werkloosheid

De vereenvoudigde procedure om toegang te krijgen tot tijdelijke werkloosheid, die sinds maart 2020 van kracht is, komt tot een einde. Vanaf 1 juli gelden opnieuw de klassieke procedures voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid, zo kondigde de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan. Dat betekent onder meer dat de normale formaliteiten voor het invoeren van tijdelijke werkloosheid wegens werkgebrek om economische redenen (mededeling van de tijdelijke werkloosheid aan de RVA…) moeten worden gerespecteerd.

4. Elektronisch betalen in alle winkels

Elke handelaar moet vanaf 1 juli minstens één elektronische betaaloptie aanbieden, zoals een betaalterminal of Payconiq by Bancontact. Contante betalingen blijven natuurlijk ook een optie. Uit een recent onderzoek van de betaalspecialist CCV blijkt wel dat niet alle handelaars bereid zijn om elektronisch betalen te introduceren in hun handelszaak. Volgens de leverancier van betaaldiensten zijn er nog heel wat onduidelijkheden over die nieuwe verplichting.

5. Rabobank

De Nederlandse bank Rabobank heeft zijn Belgische activiteiten stopgezet. Op 1 juli worden de spaarrekeningen afgesloten. De deposito’s van de klanten die geen actie ondernemen tegen het aflopen van deadline worden doorgesluisd naar de zichtrekening van de klant. Dat geld blijft op die rekening staan tot 1 september. Op die dag worden ook de zichtrekeningen stopgezet. Indien je de bank op de hoogte hebt gebracht van een tegenrekening, zal die de deposito’s overschrijven naar die rekening.

Indien er niets gedaan wordt, komt het overgebleven geld terecht bij de Deposito- en Consignatiekas (DCK). Die bewaarkas beheert deposito’s in afwachting van het moment dat de rechthebbende die komt opvragen. 

(Met aanvullingen van Niels Saelens)

Meer
Lees meer...