Dit zijn de officiële regels rond het reisverbod in België

Het nieuwe ministerieel besluit rond de coronamaatregelen in ons land is zojuist gepubliceerd in het Staatsblad. Daarin gaat het vooral over het verbod op niet-essentiële reizen vanaf morgen tot (voorlopig) 1 maart. Het ministerieel besluit verduidelijkt ook wat daar precies onder valt.

Het Overlegcomité besliste afgelopen vrijdag – zoals verwacht en na goedkeuring van Europa – om niet-essentiële reizen van en naar België te verbieden. Die nieuwe regels gaan in vanaf morgen 27 januari en blijven geldig tot 1 maart. Het nieuwe ministerieel besluit van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) verduidelijkt de regels rond dat reisverbod.

Wat is verboden?

“Niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden voor
personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in België. Niet-essentiële
reizen naar België zijn verboden voor personen die hun hoofdverblijfplaats hebben in het buitenland”, valt te lezen in het MB.

Wat is wel toegelaten?

Op het reisverbod zijn heel wat uitzonderingen voorzien. Het gaat dan om reizen die door de overheid als essentieel worden aanzien. Als je zo’n verplaatsing maakt naar het buitenland, moet je op voorhand een ‘Verklaring op eer’ invullen waarop je de reden van je reis aanduidt. Dat document vind je terug op info-coronavirus.be.

De uitzonderingen zijn de volgende:

  • Om professionele redenen (zoals een zakenreis, of voor topsporters, mensen uit de cultuursector …)
  • Om dwingende gezinsredenen (zoals bij co-ouderschap, een huwelijk, begrafenis of een bezoek aan een echtgenoot of partner)
  • Een reis om humanitaire redenen (zoals voor medische redenen of om bijstand te verlenen)
  • Voor studiegerelateerde zaken
  • Als inwoner van een grensgemeente naar een buurland als onderdeel van het dagdagelijkse leven
  • Om voor dieren te zorgen
  • Voor een juridische verplichting
  • Voor een verhuis
  • Om noodzakelijke, dringende herstellingen aan een voertuig uit te laten voeren
  • Voor een doorreis
Meer
Lees meer...