Overlevende dolfijnen van Deepwater Horizon moeten nieuwe gevaren het hoofd bieden 

Bij de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico twaalf jaar geleden werd ook de dolfijnenpopulatie in de buurt van Louisiana zwaar getroffen. Maar nu blijken de overlevende dieren met nieuwe problemen te zullen worden geconfronteerd. Dat staat in een studie van wetenschappers van de Amerikaanse National Marine Mammal Foundation.

Er moet volgens de wetenschappers worden gevreesd dat de lokale dolfijnenpopulatie uiteindelijk volledig zal worden uitgeroeid.

Longziekte

Bij de ramp met het boorplatform Deepwater Horizon kwam een grote hoeveelheid olie in het water van de Golf van Mexico terecht. Die vervuiling bereikte ook de kust van de Amerikaanse staat Louisiana. Daarbij werd een grote kolonie tuimelaars in Barataria Bay, in de buurt van New Orleans, getroffen. Berekend werd dat ongeveer 45 procent van de tuimelaars in Barataria Bay de ramp niet hebben overleefd.

“Maar de overlevende dieren bleven evenmin gespaard”, benadrukt onderzoeksleider Lori Schwacke, een epidemiologe bij de National Marine Mammal Foundation. “Er blijven in Barataria Bay nog ongeveer tweeduizend tuimelaars over.”

“Meer dan 80 procent van de overblijvende dieren worden echter twaalf jaar na de ramp nog altijd met zware gezondheidsproblemen geconfronteerd. Vele dieren bleken een chronische longaandoening te hebben ontwikkeld. Het reproductieve succes van de resterende populatie is eveneens zwaar aangetast.”

“Zelfs bij de dieren die na de ramp met Deepwater Horizon werden geboren, kunnen weinig tekenen van een verbeterde gezondheid worden opgemerkt”, stipt Schwacke aan. “Gehoopt wordt dat op termijn deze jonge dieren de populatie zullen overnemen.”

“Het herstel van de kolonie zal volgens ramingen minstens vijfendertig jaar in beslag nemen, op voorwaarde dan nog dat er in de nabije toekomst geen nieuwe incidenten worden gemeld.”

Er dreigen volgens Schwacke echter nieuwe problemen die de overlevingskansen van de kolonie tuimelaars bedreigen. “In november vorig jaar heeft de regering van de Verenigde Staten grote delen van de Golf van Mexico voor de ontginnen van olie en gas opnieuw vrijgegeven”, verduidelijkt te wetenschapster.

“De akkoorden zijn weliswaar door een rechtbank ingetrokken, maar tegen die beslissing kan nog een beroep worden aangetekend. Met nieuwe ontginningen worden ook desastreuze olielekken opnieuw mogelijk.”

Overstromingen

Daarnaast zijn er ook de plannen van de Louisiana Coastal Protection and Restoration Authority om grote hoeveelheden water en sediment uit de Mississippi naar Barataria Bay te laten stromen. “Dat vormt voor de tuimelaars nog een groter gevaar”, beklemtoont Schwacke.

“De plannen vormen een onderdeel om de ecosystemen van de kust en de moerassen te herstellen, waarmee tevens de bescherming tegen dreigende overstromingen zou worden versterkt. Het project, dat volgend jaar van start zou gaan, zal echter voor een toestroom van zoet water in Barataria Bay zorgen. Daardoor zal het zoutgehalte in de lagune tot minder dan 0,5 procent worden verlaagd. Dat zou voor de dolfijnen dodelijk zijn.”

Verhuizen?

“Een laag zoutgehalte veroorzaakt bij de dieren immers ernstige fysiologische reacties, waardoor in hun huid wonden ontstaan”, verduidelijkt Schwacke. “Daardoor zal hun huid snel ontstoken raken, wat uiteindelijk de dieren het leven zal kosten. De National Oceanic and Atmospheric Administration heeft voorspeld dat door het project jaarlijks ongeveer een derde van de populatie zal verdwijnen.”

Schwacke werpt daarbij nog op dat de dieren er wellicht niet aan zouden denken te verhuizen om de impact van deze nieuwe projecten te vermijden. “De tuimelaars vertonen een grote trouw aan hun omgeving”, zegt ze. “Indien het project wordt doorgezet, zal de kolonie vrijwel zeker helemaal worden weggevaagd.”

(ns)

Meer
Lees meer...