Schooldiploma vervangen door digitaal portfolio: wat jij moet weten!

Schooldiploma vervangen door digitaal portfolio: wat jij moet weten!

Weg met de punten per vak, vanaf nu zal je een digitaal portfolio krijgen met alles wat je allemaal kan. Althans, als het van het Gemeenschapsonderwijs afhangt. In dat digitale portfolio zou ook veel meer worden opgenomen dan enkel de vakken op zich. Ben je goed in presentaties of net een kei in groepswerken leiden? Dan verschijnt dat vanaf nu op je portfolio.

Een traditioneel schooldiploma geeft niet weer wat de echte capaciteiten van een leerling zijn, zo vindt het Gemeenschapsonderwijs (GO!). Vanaf volgend jaar willen zij een alternatief aanbieden: het digitale portfolio. “Geslaagd voor Nederlands en Frans. Tja, dat zegt eigenlijk weinig”, legt Raymonda Verdyck uit in Gazet van Antwerpen. “Je weet niet of een leerling een vlotte communicator is, of hij zich meer toelegt op literatuur, of hij vlot een presentatie kan geven.”

Vakantiejob

Leerkrachten zullen nu dus, in plaats van punten, ingeven welke vaardigheden de leerling heeft. Denk daarbij aan ‘leidinggeven’, ‘kritisch omgaan met nieuwsbronnen’, maar ook voor de meer technische richtingen bijvoorbeeld ‘een freesmachine bedienen’.

In de proefprojecten, die in een aantal scholen al van start zijn gegaan, houdt het daar voorlopig op. Maar het plan is om in de toekomst ook externe partijen aan dat portfolio te laten bijdragen. Zo zou de VDAB, die ook meewerkt aan het project, bepaalde vaardigheden kunnen bevestigen of toevoegen. Ook bedrijven waar studenten vakantiejob hebben gelopen, zouden vaardigheden kunnen toevoegen. Hetzelfde geldt voor organisaties waar studenten als vrijwilliger aan de slag zijn.

“Rigide termen”

Shaireen Aftab, woordvoerster van VDAB, vindt het project een goede evolutie om de “rigide termen van het diploma” te vervangen. Het moet allemaal leiden tot een uitgebreider, correcter en vooral duidelijker beeld van de student. “Zo kom je tot een veel rijker beeld van een jonge mens”, stelt Verdyck. “We hopen dat al onze scholen dit vanaf volgend jaar kunnen gebruiken.”

Ook schoolverlaters zouden baat hebben bij het systeem. Ze hebben dan wel geen diploma, zo zullen ze toch bewezen vaardigheden kunnen voorleggen aan een eventuele potentiële werkgever. “Het is niet omdat je ongediplomeerd bent, dat je ongekwalificeerd bent”, stelt Aftab. Al wijst hij erop dat het portfolio het klassieke diploma niet naar de vuilbak verwijst. “Het voornaamste doel blijft dat elke leerling de eindmeet en dus zijn diploma haalt”, legt ze uit. “Het portfolio is een extra dimensie.”

Katholiek onderwijs doet niet mee

Enkel maar positieve reacties, dus zullen ook andere scholen volgen, zou je denken. Maar het katholieke onderwijs springt niet mee op de kar van het GO!. Zij houden dus vast aan het traditionele diploma, dat ze “een voldoende betrouwbare basis” noemen.

Gesponsorde artikelen