Storm rond DPG, het grootste mediabedrijf van de Benelux, blijft aanhouden: slachtoffers zeggen nooit geheimhouding te hebben gevraagd

Bij DPG Media, het grootste mediabedrijf van de Benelux, lekte uit dat directielid Jaak Smeets in 2016 ontslagen werd omwille van ernstig grensoverschrijdend gedrag. Christian Van Thillo gebruikte de privacy van de slachtoffers als excuus om te verklaren waarom zijn mediabedrijf al die tijd bleef zwijgen over de feiten en loog over de reden van Smeets’ vertrek. Minstens twee slachtoffers zeggen nu nooit om geheimhouding te hebben gevraagd. Dat schrijft de toonaangevende Volkskrant. Ondertussen vallen ook de namen van hoofdredactrices Isabel Albers (De Tijd), An Goovaerts en Lisbeth Imbo (beiden ex-De Morgen), die op de hoogte zouden geweest zijn van de affaire Smeets. 

De storm rond DPG, het grootste mediabedrijf van de Benelux, blijft aanhouden. Het mediabedrijf, dat uitgever is van onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen, Dag Allemaal en Humo in eigen land, en van Algemeen Dagblad, Trouw, Het Parool en de Volkskrant in Nederland, verschaft maar weinig duidelijkheid over hoe ver en diep de zaak Smeets precies reikte. En vooral: wie er op de hoogte was bij de leidinggevenden en waarom er niet transparant over gecommuniceerd werd bij de mediareus. Bij zijn ontslag werd Smeets immers door Van Thillo uitgezwaaid langs de grote poort, waarbij geen woord gerept werd over het misbruik. De VVJ, de Vlaamse Vereniging van Journalisten, spreekt over “hoogst misleidende communicatie.”

Argument van “privacy” wordt nu diametraal tegengesproken

Smeets was de directeur-uitgever van de groep en stuurde in die hoedanigheid meer dan 1.000 journalisten aan, via de hoofdredacteurs. Hij werd in 2016 op staande voet ontslagen naar aanleiding van een #metoo-affaire, maar die belandde in de doofpot. Terwijl de titels van DPG wel verslag deden over talloze andere #metoo-zaken in de media, de politiek, academische kringen en in de sportwereld, riepen DPG en topman Van Thillo zelf afgelopen weekend de expliciete vraag van de slachtoffers “om hun privacy te respecteren” in als reden voor hun jarenlange stilzwijgen en het verdraaien van de waarheid over het ontslag.

Dat argument van “privacy” wordt nu diametraal tegengesproken in de Nederlandse Volkskrant, eigendom van diezelfde DPG. Een slachtoffer dat de Volkskrant heeft gesproken, ontkent zo’n verzoek te hebben gedaan, zo schrijft de krant. Dat wordt bevestigd door een reconstructie van onderzoekssite Apache, die met verschillende slachtoffers sprak. Ook daar: “minstens twee slachtoffers hebben nooit om geheimhouding gevraagd.”

Maar DPG volhardt. “De vrouwen die destijds hebben gesproken tijdens het onderzoek naar aanleiding van de geruchten op de redacties hebben ons destijds verzocht om buiten de zaak te worden gehouden en niet genoemd te worden”, zo stelt An Goovaerts, vandaag woordvoerder van DPG, destijds hoofdredactrice van De Morgen.

Zwijgende hoofdredactrices

Apache omschrijft verder in detail hoe twee vrouwelijke journalisten tijdens een werkvergadering bij De Morgen vertelden over hun erg nare ervaringen met Smeets. Toenmalige hoofdredacteurs An Goovaerts en Lisbeth Imbo zouden volgens de nieuwssite “aandachtig geluisterd hebben, maar er verder niets mee hebben gedaan.” Vandaag zegt An Goovaerts daarover het volgende: “Als hoofdredacteur van De Morgen heeft een vrouwelijke collega op een informeel moment me verteld over de ervaring die ze had gehad met Jaak Smeets. We hebben daar later nog vele gesprekken over gehad maar ze gaf zelf aan geen verdere acties te willen ondernemen. Uiteindelijk heeft ze haar ervaringen wel gedeeld met het bedrijf. De dag dat ze haar verhaal op papier wilde zetten en gepubliceerd wilde zien in De Morgen, heb ik haar daar als hoofdredacteur ook volledig in gesteund.” Wij contacteerden ook Lisbeth Imbo voor een reactie, maar zij wenst zich te onthouden van commentaar.

De rol van Isabel Albers 

Een hoofdrol in het ‘opruimen’ van de affaire-Smeets leek weggelegd voor Isabel Albers, vandaag algemeen hoofdredacteur van De Tijd en L’Echo. Zij werd destijds aangenomen bij DPG om er samen met Wim Verhoeven en Dimitri Antonissen de redactie van Het Laatste Nieuws aan te sturen. Volgens Apache nam zij op haar eerste werkdag kennis van het dossier Smeets en “eiste ze dat de zaak werd opgelost voor ze aan de slag ging.” Andere bronnen wijzen erop dat zij een cruciale rol speelde in het afhandelen van de zaak. Smeets werd vervolgens effectief definitief aan de deur gezet en Albers nam meteen zijn job als zakelijk journalistiek directeur over. Albers weigert vandaag elke commentaar op de zaak. Haar eigen krant De Tijd berichtte al die jaren nooit over de ware toedracht van de affaire-Smeets.

Actieplan  

En wat met de geruchten dat DPG Media tot enkele weken geleden bleef weigeren om zich te engageren in het actieplan “Grensoverschrijdend Gedrag in de Vlaamse Mediasector” dat Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) wil uitrollen? Op een voorbereidende vergadering in november 2021 bleek dat het bedrijf vooral een intern traject wil opzetten om het probleem aan te pakken. Het actieplan was volgens de grootste mediagroep van Vlaanderen wel interessant voor kleine ondernemingen, maar niet voor hen. Die weigerachtige houding stuitte op protest van de VVJ én van Dalle. Met het uitlekken van de affaire-Smeets is Dalle meer vastberaden dan ooit. “Deze case toont eens te meer aan dat er een echte cultuuromslag nodig is in de hele mediasector”, zo reageert hij. “Grensoverschrijdend gedrag kan op geen enkele manier getolereerd worden. Uit mijn gesprekken met verschillende spelers in de mediasector kan ik afleiden dat er een grote wil is om hier sterk op te treden. Heel binnenkort komen we met concrete acties.”

En kijk: “Als DPG Media steunen wij uiteraard het actieplan”, klinkt het nu bij DPG. “Wij zijn als partner van Mediarte een drijvende kracht achter het sectorplan en willen het plan actief uitrollen naar kleinere bedrijven die vandaag niet altijd de middelen hebben om een eigen beleid uit te werken. Als groot mediabedrijf vinden we het daarnaast ook onze plicht om intern werk te maken van een veilige, inclusieve onderneming. Sinds september hebben we daarom ook een Taskforce opgericht die via diverse werkgroepen actief werkt aan sociale veiligheid, diversiteit en inclusie.” 

(jvdh)

Meer
Lees meer...