Airbnb-uitbaters vangen bot bij rechter, Brussel kan strijd voortzetten

De rechtbank heeft geoordeeld dat Brussel in haar strijd tegen “illegale Airbnbs” de Europese regelgeving volgt. Daarmee is de stad gesterkt om het probleem verder aan te pakken.

Waarom is dit belangrijk?

De opkomst van Airbnb brengt voor- en tegenstanders met zich mee. De voordelen zijn voor de hand liggend: een breder aanbod aan toeristenaccomodatie, vaak aan een scherpere prijs dan hotels. Maar de logiessector heeft er zo een extra concurrent bij. Bovendien stimuleren “professionele Airbnb-uitbaters” het woningtekort in de hoofdstad.

In het nieuws: professionele Airbnb-uitbaters vangen bot bij rechter.

Het probleem: professionele verhuurders die woningen opkopen en ombouwen tot verschillende gastenkamers. Anaïs Maes, schepen van Stedenbouw in de stad Brussel, legt aan De Standaard uit dat het woningtekort en de betaalbaarheid van wonen zo verder op scherp komt. “Het centrum van Brussel mag ook geen steriele omgeving worden, waar niet wordt gewoond. We willen absoluut vermijden dat onze hoofdstad dezelfde weg op gaat als Amsterdam.”

Vijf grote aanbieders van Airbnb-verblijven stapten naar de rechter. Ze vonden dat de Brusselse logieswetgeving in strijd was met de Europese regels voor de interne markt. De rechtbank volgde die redenering niet. Een beroep is wel nog steeds mogelijk.

Conformiteit

Van alle verhuurders die in Brussel een Airbnb aanbieden, biedt 50 procent daarvan meer dan één verblijf aan, blijkt uit een data-analyse van Inside Airbnb. Om te mogen verhuren, is een registratie vereist bij het Brussels Gewest en daar zijn verschillende documenten voor nodig. 

  • Een uittreksel uit het strafregister en een brandveiligheidsattest bijvoorbeeld, maar ook een conformiteitsattest voor stedenbouw. Dat bepaalt of een woning veilig en gezond is, maar vermeldt ook het maximaal aantal toegelaten bewoners. 
  • Dit conformiteitsattest is het struikelblok voor professionele verhuurders: gebouwen die dienen om in te wonen, kunnen niet zomaar herbestemd worden ter uitbating voor toerisme.

Controles

Maes geeft toe dat er in de praktijk nog een groot verschil is tussen wat de rechter beslist heeft en de praktijk. 

  • Brussel heeft twee inspecteurs in dienst die jagen op illegale Airbnb’s, terwijl er een kleine 7.000 verblijven worden aangeboden. 
  • “Ze strijden met ongelijke wapens”, legt Maes uit. Omdat Airbnb geen adresgegevens vrijgeeft en inspecteurs ter plaatse mogelijke inbreuken moeten vaststellen, gaat het moeizaam. Er werden tot nu toe 29 pv’s opgesteld. Er zouden ook al 500 wooneenheden terug op de reguliere markt terecht zijn gekomen.
Meer
Lees meer...