Amsterdam wil coffeeshops verbieden voor buitenlandse toeristen

Burgemeester Famke Halsema wil buitenlandse toeristen de toegang ontzeggen tot de coffeeshops van Amsterdam. Dat moet de cannabismarkt in de Nederlandse hoofdstad weer kleinschaliger en lokaler maken.

Halsema stuurde vrijdag haar voorstellen voor een nieuw coffeeshopbeleid naar de leden van de gemeenteraad. Ze beoogt een kleinere markt met minder vraag, minder aanbod en minder vertakkingen richting niet-gedoogde hard drugs.

3 miljoen ‘wiettoeristen’

Amsterdam telt met 166 coffeeshops bijna 30 procent van alle coffeeshops in Nederland. Met enkele voorstellen zegt Halsema de criminele invloeden te willen terugdringen en de verhoudingen tussen bewoners en bezoekers meer in evenwicht te brengen.

Vooral de voorgestelde invoering van het ‘ingezetenencriterium’, dat al elders in Nederland geldt, springt in het oog. Buitenlandse toeristen hebben dan geen toegang tot coffeeshops. Jaarlijks bezoeken ongeveer 3 miljoen, voornamelijk jonge, toeristen uit de hele wereld de Amsterdamse coffeeshops, die vaak de hoofdreden zijn voor hun komst.

Volgens berekeningen van een adviesbureau kunnen de lokale cannabisklanten, uit de Metropoolregio Amsterdam, al bediend worden met slechts 68 coffeeshops, dus bijna honderd minder dan het huidige aantal.

“Geen doel op zich”

Halsema probeert al langer de beroemde Amsterdamse Wallen een nieuwe toekomst te geven. “Het weren van toeristen uit de coffeeshops zou geen doel op zich moeten zijn, maar een middel om de lokale cannabismarkt meer in overeenstemming te brengen met andere delen van het land en de aantrekkingskracht van Amsterdam als pleisterplaats van softdrugstoerisme te verminderen”, schrijft ze. “Op deze manier wordt de markt meer beheersbaar, wat ten dienste staat van verdergaande regulering van de cannabismarkt.”

Een ander voorstel is de invoering van een keurmerk voor coffeeshops. De voorstellen worden deze maand besproken in de gemeenteraad van Amsterdam.

Lees hier de volledige brief.

Meer
Lees meer...