Di Rupo (PS) wordt minister-president van Waalse regering met PS, MR en Ecolo: de ministerposten

Elio Di Rupo PS
epa: Elio Di Rupo (PS)

De PS stelt zijn huidige voorzitter Elio Di Rupo voor als nieuwe minister-president van de Waalse regering. De PS, de MR en Ecolo hebben pas het Waals regeerakkoord goedgekeurd en vormen de komende jaren dus een paars-groene regering. Pierre-Yves Jeholet (MR) wordt minister-president van de Franse gemeenschapsregering. Naar deze politici gaan de ministerposten in de Waalse regering en de regering van de Franstalige gemeenschap.

De lokale federaties van de PS stemden in met het regeerakkoord dat de partijtop eerder deze week heeft bereikt met Ecolo en MR. De hele procedure zou amper een uur geduurd hebben. Even later keurden ook de militanten van de MR het regeerakkoord goed. Op Ecolo zou men langer hebben moeten wachten doordat de basis van de partij kritische vragen stelde, maar uiteindelijk stemden ook de Franstalige groenen in. Dat meldt de RTBF.

In het regeerakkoord staan onder meer plannen voor 4 miljard euro aan investeringen, een optrekking van de werkgelegenheidsgraad, 55 procent minder uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 en een bevestiging van de onderwijshervorming. 

Di Rupo wordt minister-president

Het was al bekend dat de PS de Waalse minister-president mocht afleveren, maar of de post naar Elio Di Rupo of Paul Magnette zou gaan, was nog een groot vraagteken. Tijdens de verdeling van de ministerposten schoven de PS-onderhandelaars Di Rupo naar voren. De Franstalige socialisten kregen nog twee andere ministerportefeuilles: Christie Morreale (PS) wordt vice-president en minister van Werk, Sociale Zaken, Gezondheid en Gelijke Kansen, en Pierre-Yves Dermagne (PS) wordt minister van Lokale Besturen en Wonen. 

Het is nog afwachten of Paul Magnette, de kroonprins van de PS, nu de nieuwe voorzitter van de partij wordt. Het is zo goed als zeker dat PS-kopstuk Jean-Claude Marcourt namens de partij onderhandelaar voor de vorming van een federale regering wordt, al dan niet samen met Magnette, of met Di Rupo als Magnette daar expliciete toestemming voor geeft.

epa: Elio Di Rupo

MR behoudt huidige ministers, Klimaatpost voor Ecolo

De MR behoudt zijn huidige ministers. Willy Borsus (MR) wordt viceminister-president en krijgt de bevoegdheden Economie, Buitenlandse Handel, Ruimtelijke Ordening en Landbouw. Jean-Luc Crucke (MR) blijft minister van Financiën en Begroting. Valérie De Bue (MR) wordt minister van Ambtenarenzaken, Administratieve Vereenvoudiging, Kinderbijslag, Toerisme, Erfgoed en Verkeersveiligheid.

Ecolo mag een minister voor Klimaat aanduiden, die ook bevoegd is voor Mobiliteit, Infrastructuur en Energie. De positie gaat naar Philippe Henry (Ecolo). Céline Tellier (Ecolo) wordt minister van Leefmilieu, Natuur, Rurale Renovatie en Dierenwelzijn.

Jeholet (MR) wordt minister-president van Franse gemeenschap

Pierre-Yves Jeholet (MR), voordien Waals minister van Economie, wordt minister-president van de Franse gemeenschapsregering. Hij wordt bevoegd voor de relaties met andere Belgische regeringen, internationale en Europese relaties en ontwikkelingssamenwerking. Valérie Glatigny (MR) wordt minister van Hoger Onderwijs met de bevoegdheden wetenschappelijk onderzoek, jeugd en sport.

Caroline Désir (PS) wordt minister van Onderwijs. Frederic Daerden (PS), de zoon van de overleden politicus Michel Daerden, wordt minister van Begroting, van de Publieke Functie en Gelijkheid van Kansen.

Bénédicte Linard (Ecolo) krijgt de ministerpost van Cultuur, Media, Kinderopvang, Gezondheid en Vrouwenrechten.

Opvolger Michel?

Charles Michel, huidig MR-voorzitter en premier van de federale regering in lopende zaken, volgt Donals Tusk op als voorzitter van de Europese Raad. Wie hem als partijvoorzitter zal opvolgen, is nog niet bekend. Alle aangeduide MR-ministers zouden al aangegeven hebben dat ze zich niet kandidaat stellen om de partij te leiden.

epa: Charles Michel (MR)

Gesponsorde artikelen