Grote populaties Europese roofvogels slachtoffer van loodvergiftiging; wetenschap wijst naar de jacht

In Europa is de populatie roofvogels ongeveer 55.000 kleiner dan onder normale omstandigheden zou mogen worden verwacht. Het probleem moet in grote mate worden toegeschreven aan een vergiftiging van hun voedsel door lood uit de munitie van jachtgeweren. Dat is de conclusie van een onderzoek van wetenschappers aan de Cambridge University, gebaseerd op een analyse van de loodgehaltes in de levers van duizenden dode roofvogels in dertien verschillende Europese landen.

Uit het onderzoek bleek dat de populatie roofvogels in Europa ongeveer 55.000 exemplaren minder telt dan normaal zou kunnen mogen worden verwacht. De populaties zeearenden en steenarenden lagen respectievelijk 14 procent en 13 procent onder het normale niveau.

Niet duurzaam

“Het voortdurende gebruik van loden munitie betekent dat de jacht als hobby niet als een duurzame activiteit mag worden beschouwd, tenzij er dringend veranderingen worden doorgevoerd”, benadrukte onderzoeksleider Rhys Green, professor natuurbescherming aan de Cambridge University.

“Helaas zijn pogingen om bij de jacht op vrijwillige basis het gebruik van lood door andere materialen te vervangen, zonder resultaat gebleven.”

“Deze drastische vermindering van de populatie roofvogels zouden dan ook aanleiding tot een krachtige wetgeving moeten inspireren”, waarschuwde Green nog. “Indien deze problemen waren veroorzaakt door een opzettelijke vergiftiging of de vernietiging van leefgebieden, zou al lang zijn ingegrepen. Nochtans zou het perfect mogelijk zijn om op een andere soort munitie over te stappen.”

De onderzoekers merkten nog op dat bepaalde soorten die van nature een langere levensloop hebben en slechts een beperkt aantal jongen grootbrengen – zoals de adelaars – het zwaarst zijn getroffen.

Verbod

Eerder onderzoek door het team wees uit dat bij meer dan 99 procent van de fazanten die in Groot-Brittannië worden gedood, nog steeds op munitie met lood beroep wordt gedaan. Nochtans hebben diverse jachtverenigingen in het verleden al opgeroepen om met het gebruik van toxische munitie te stoppen.

Twee Europese landen – Denemarken en Nederland – hebben het gebruik van munitie met lood al verboden. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk overwegen beide om gelijkaardige stappen te ondernemen.

De onderzoekers vonden in hun studie – waarbij het verzamelen van data werd teruggegaan tot de jaren zeventig van de voorbije eeuw – een verband tussen de vergiftiging van de roofvogels en het gemiddeld aantal jagers dat per vierkante kilometer actief was.

Locaties met een hogere dichtheid van jagers bleken ook meer vergiftigde roofvogels te moeten melden. Dat verband kon in alle onderzochte landen worden opgemerkt.

Een soortgelijk onderzoek naar de impact een aantal arendensoorten in de Verenigde Staten kwam tot vergelijkbare conclusies

Meer
Lees meer...