Hoe meer metalfans, hoe welvarender het land

Landen met relatief gezien de meeste heavymetalfans en -bands zijn ook de meest welvarende, zowel op economisch als op sociaal vlak. Dat blijkt uit een onderzoek van de vermaarde Amerikaanse socioloog en urbane wetenschapper Richard Florida. Ook het plaatje dat heavymetalfans minder opgeleid zijn en/of uit minder geprivilegieerde middens komen, blijkt totaal niet te kloppen.

Florida (zelf geen metalfan overigens) en zijn team ontdekten dat het aantal heavymetalbands in een land evenredig is met de rijkdom en het welzijn. De index met landen die het hoogste bruto nationaal product per capita hebben, hebben ook de hoogste proportie metalfans bijvoorbeeld. Hetzelfde geldt voor de creativiteitsindex, ondernemerschap en het aantal mensen met universitaire diploma’s. 

Uit het onderzoek van Florida blijkt ook dat metal niet langer de muziek bij voorkeur is van de sociale klasse en omgeving waar het begin jaren zeventig uit ontsproot: de working class in economisch in verval geraakte zwaar geïndustrialiseerde gebieden. Dat heavy metal de muziek is van de minder sociaal-gepriviligeerden of van mensen die sociaal vervreemd zijn, blijkt ook helemaal niet meer te kloppen. 

Tolerantie

Opvallend is ook dat er een heel grote overeenkomst is tussen tolerantie en het aantal metalfans -en bands. De landen waar metal het populairst is scoren allemaal goed op dat vlak, ook wat de gelijkheid tussen mannen en vrouwen betreft en eveneens wat verdraagzaamheid op het gebied van seksualiteit. 

Bij ons weten is de studie van Florida de eerste die economische en sociale factoren wetenschappelijk toetst aan de populariteit van heavy metal. In het verleden zijn er al wel pogingen geweest om te verklaren waarom metal in bepaalde landen populair is, maar die waren op z’n minst gezegd nogal gebrekkig. Een favoriet is om heavy metal te linken aan het alcoholverbruik van de bevolking, een andere is om het te verklaren met klimaat (en ja zelfs de duur van de nachten tijdens de winter). 

Muziekonderwijs

Een andere interessante correlatie is die tussen onderwijs en heavy metal, en dan niet het niveau, maar het soort. In de landen waar heavy metal het populairst is, blijkt de overheid ook de meeste inspanningen te doen om muziek te verplichten of tenminste een belangrijke plaats te geven in het lessenpakket, maar ook daarbuiten. Scandinavië is koploper wat dat betreft. In Zweden bijvoorbeeld volgt 30 procent van de kinderen een door de overheid gefinancierde naschoolse muziekopleiding.

Meer
Lees meer...