Scholen schakelen steeds vaker incassobureaus in

Geschreven met branded content van debtt

Steeds meer mensen hebben het moeilijk om hun rekeningen te betalen, dat merken ze overal. Ook op school merken ze dat ouders het steeds moeilijker hebben om de schoolrekening te betalen. Het aantal incassotrajecten is flink toegenomen. Toch benadrukken veel scholen dat ze een non-profitorganisatie zijn en een vorm van sociale betrokkenheid willen laten zien. Veelal is een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder echt wel een laatste redmiddel.

Als ouders hun schoolfacturen niet betalen, dreigen scholen in de problemen te komen. Ze hebben het geld nodig om te investeren in bijvoorbeeld nieuw didactisch materiaal of om hun eigen energierekeningen te betalen. Veel scholen krijgen desondanks te maken met onbetaalde schoolfacturen. In het magazine Klasse verscheen daar recent nog een artikel over en had men een heel eenvoudige uitleg: scholen sturen niet meteen een deurwaarder en sluiten niet de telefoon af, telecombedrijven doen dat wel. Als ouders het moeilijk hebben om hun facturen te betalen, zijn het vaak de schoolfacturen die het langst blijven liggen. In hetzelfde magazine benadrukt men dat het voor scholen belangrijk is om dit probleem aan te pakken. Het kan namelijk niet de bedoeling zijn dat ouders die wel betalen de dupe zijn van het betaalgedrag van andere ouders.

Duidelijk informeren en meedenken met ouders

Veel scholen trachten het probleem aan te pakken door middel van een duidelijke kostenraming aan het begin van het schooljaar. Als ouders goed weten welke kosten ze moeten verwachten en wanneer deze kosten worden aangerekend, kunnen ze zich hier beter op voorbereiden. Sommige scholen bieden ook afbetalingsplannen aan. De schoolreis of de duurdere septemberfactuur kan dan in verschillende schijven worden betaald. Vaak merkt men wel dat ouders niet graag hun financiële situatie bespreken. Een discreet aanspreekpunt helpt.

Dit aanspreekpunt kan ook begeleiding bieden, bijvoorbeeld op weg naar een studietoelage of naar steun van het OCMW. Niet altijd weten ouders namelijk waarop ze zoal recht hebben. Soms kan de school ook water bij de wijn doen. Als een gezin bij het OCMW bekend is, krijgt de school namelijk een subsidie om openstaande schulden te voldoen. Er zijn ook scholen die hiervoor het geld van een vzw aanspreken. Dit wel altijd in het belang van het kind, zodat het bijvoorbeeld toch mee op schooluitstap kan.

Incassobureau en gerechtsdeurwaarder als laatste redmiddel

Het komt ook voor dat ouders niet bij het OCMW bekend zijn en openstaande schulden niet betalen. Dan heeft een school verschillende mogelijkheden. Het kan bijvoorbeeld een incassobureau of een gerechtsdeurwaarder inschakelen. Eventueel kan het dossier aan de rechtbank worden voorgelegd. In al deze gevallen komen er uiteraard extra kosten bij. Vaak hebben scholen binnen de scholengroep een incassotraject samengesteld met daarin alle stappen die worden gezet om de schuld te innen. In het begin is het allemaal nog heel vrijblijvend, maar uiteindelijk wordt alles dwingender. Zeker als het een kwestie is van wel kunnen, maar niet willen.

Hoe dan ook zien we steeds vaker incassobureaus op school verschijnen. Dat heeft te maken met de beperkte middelen van scholen en het feit dat het opvolgen van openstaande betalingen heel tijdrovend is. Scholen besteden steeds meer taken uit. De boekenverkoop verloopt bijvoorbeeld al erg vaak via externe firma’s en dan is het niet zo onlogisch dat bijvoorbeeld ook het innen van openstaande facturen wordt uitbesteed.

Meer
Lees meer...