Vier bezoekers vanaf zondag: wat mag en wat mag niet?

Voor het eerst sinds het begin van de lockdown door het nieuwe coronavirus is vanaf zondag 10 mei in België opnieuw beperkt bezoek toegestaan. De nieuwe richtlijn, die al snel de naam ‘regel van 4’ kreeg, zorgde meteen voor heel wat verwarring. Maar nu de regel in het Staatsblad is verschenen, weten we exact wat wel en wat niet mag.

De Nationale veiligheidsraad besliste woensdag om voor het eerst sinds het instellen van een algemene lockdown op 18 maart opnieuw sociale contacten toe te staan. Algemeen gesteld mogen mensen die onder hetzelfde dak wonen vanaf zondag 10 mei maximum vier anderen ontvangen bij hen thuis.

De versoepeling werd aan de ene kant op gejuich onthaald, maar kreeg aan de andere kant ook kritiek omdat veel mensen de regels niet duidelijk vonden. Er werden de afgelopen dagen dan ook heel wat, al dan niet hypothetische, situaties bedacht die voor verwarring zorgen. Nu de richtlijn in het Staatsblad verschenen is, weten we echt wat mag en wat niet mag. We zetten hier even alle voorwaarden op een rij.

De regel van vier:

Een huishouden, ongeacht de grootte, mag thuis tot vier personen ontvangen. Deze vier personen zijn steeds dezelfde personen en maken al dan niet deel uit van eenzelfde huishouden.

Mensen die onder één dak wonen, mogen in totaal maximum vier andere mensen op bezoek krijgen. Het maakt hierbij niet uit of je alleen woont, met vrienden of met je gezin. Jullie moeten samen beslissen welke vier mensen op bezoek mogen komen.

Eens jullie vier mensen hebben gekozen, moeten het ook altijd diezelfde vier zijn die op bezoek komen. Je mag dus niet de week erna iemand anders uitnodigen.

Let hierbij ook op het feit dat die vier anderen niet per se uit hetzelfde huishouden moeten komen. Als dat mogelijk is, wordt dat wel aangeraden door de Nationale Veiligheidsraad, maar het is dus geen verplichting. Het mag ook bijvoorbeeld gaan om twee koppels, of zelfs om vier vrienden die alleen wonen.

Wanneer een persoon van een huishouden bij een andere persoon thuis is uitgenodigd, dan verbindt zijn volledige huishouden zich, en zelfs indien deze persoon zich alleen naar de afspraak begeeft.

Als je, zoals in het voorbeeld hierboven, vier vrienden uitnodigt, doe je dat best met vrienden die alleen wonen. Alle mensen die samen wonen onder één dak mogen namelijk ook maar maximum één ander huishouden bezoeken.

Als je bijvoorbeeld met enkele vrienden samenwoont, moeten jullie samen beslissen wie jullie zullen bezoeken. Het is verboden om elk een andere groep te kiezen.

De leden van de nieuwe op die manier gevormde “groep” mogen thuis geen andere personen ontvangen, noch door andere personen ontvangen worden.

Dit is in feite een herhaling of verduidelijking van de vorige regels. Het komt erop neer dat iedereen die iemand heeft bezocht of iemand op bezoek heeft gehad in zijn huis de komende tijd enkel diezelfde anderen mag bezoeken of op bezoek hebben.

De regels van social distancing zijn van toepassing tussen de verschillende huishoudens

Het is niet de bedoeling dat je je bezoek begint te knuffelen, handen te geven of te kussen. Iedereen die niet samen onder hetzelfde dak woont, moet minimum 1,5 meter afstand blijven houden, ook als je bij elkaar langskomt. De Nationale Veiligheidsraad raadt zelfs aan om bij voorkeur af te spreken in de tuin of op een terras. In open lucht is de kans op besmetting namelijk veel kleiner dan als je binnen zit. Het is wel niet verboden om binnen met elkaar af te spreken als je bijvoorbeeld geen tuin hebt of het slecht weer is.

Andere contacten?

Tot slot is het belangrijk om te beklemtonen dat je wel nog steeds, onder voorwaarden, andere mensen kan zien buitenshuis. Sinds maandag mag je namelijk met twee anderen sporten of wandelen. Dat wil zeggen dat je dus nog altijd ook andere mensen kan zien naast de vier ‘uitverkoren’ om op bezoek te hebben of bij langs te gaan. Als je bijvoorbeeld liever bij vrienden op bezoek gaat, maar je moeder niet alleen wil laten op Moederdag, kan je altijd met haar gaan wandelen zondag.

Meer
Lees meer...