De 11 weerfenomenen die we nu al harder voelen door de klimaatverandering

Mensen zijn geschokt door de wreedheid van recente weerrampen. We beginnen nu ook te beseffen dat klimaatverandering niet iets is dat in een verre toekomst ligt. Voor het eerst slaat ze dicht bij huis zo spectaculair toe, en nemen de catastrofes over de hele wereld toe in frequentie. Er zijn nu al minstens elf weerfenomenen voelbaar die beïnvloed werden door de mens. Welke?

Waarom is dit belangrijk?

Mensen hebben zoveel koolstofdioxide en andere planeetverwarmende broeikasgassen in de atmosfeer gepompt dat wat "normaal" is, niet meer normaal is. Dat merken we nu al - maar het gaat erger worden.

De zomer is nog niet eens half voorbij, en we hebben al hittegolven gezien in de Pacific Northwest en Canada met temperaturen die zelfs heet zouden zijn voor Death Valley, hittegolven met meer dan 50 graden Celsius in het Midden-Oosten, enorme branden in de VS, Siberië en het Middellandse Zeegebied en dodelijke overstromingen van bijbelse proporties bij ons, in Duitsland, China en India.

Mensen hebben zoveel koolstofdioxide en andere planeetverwarmende broeikasgassen in de atmosfeer gepompt dat wat “normaal” is, niet meer normaal is. Een nieuwe studie laat bijvoorbeeld zien hoe recordverpletterende, langdurige hittegolven – die met een ruime marge records breken – steeds waarschijnlijker worden, en dat de snelheid van de opwarming van de aarde verband houdt met de toenemende kans op deze extreme hitte.

Er is een basishiërarchie van de extreme gebeurtenissen waarvan wetenschappelijk onderzoek tot nu toe heeft aangetoond dat ze het meest worden beïnvloed door door de mens veroorzaakte klimaatverandering.

1. Nu al meer hittegolven

Studies tonen aan dat deze zeker dramatisch zullen toenemen met de opwarming van de aarde, en dat is inderdaad precies wat we nu al waarnemen.

2. Meer overstromingen in kustgebieden

Hitte zorgt ervoor dat het oceaanwater uitzet, waardoor de zeespiegel stijgt. IJskappen over de hele wereld smelten en daardoor belandt zoet water in zee. Zowel overstromingen bij springgetijden als catastrofale stormvloeden zijn veel frequenter geworden, aangezien deze gebeurtenissen starten vanaf een hoger gemiddeld niveau vanwege de zeespiegelstijging.

3. Meer droogtes

Warmere lucht verdampt meer water uit reservoirs, gewassen en bossen, dus droogte zal toenemen door een grotere vraag naar water, en we weten dat klimaatverandering de neerslagpatronen wereldwijd verandert, hoewel veranderingen in regenval variëren en moeilijk te voorspellen zijn. Maar over het algemeen worden natte gebieden natter en droge gebieden droger.

4. Meer natuurbranden

Hitte droogt de bodem en vegetatie uit, waardoor drogere brandstof wordt verkregen die klaar is om te verbranden. Bossen verliezen meer water tijdens warmere zomers en brandseizoenen worden langer. De jongste jaren waren daarvan voorbeelden genoeg. Denk maar aan de moordende branden in Portugal en Griekenland, Australië, de VS en Canada, Siberië en zelfs Scandinavië.

5. Minder sneeuw (op het juiste moment)

Sneeuw begint steeds later in de herfst te vallen (en zich op te hopen in die delen van de wereld waar hij blijft liggen) omdat de temperatuur stijgt. In de winter valt er niet echt minder sneeuw, maar die winters zijn warmer waardoor er ook meer water verloren gaat uit de sneeuwlaag. En de sneeuw smelt ook eerder in de lente. Dat is sneu voor wintersporters maar nefast voor onder meer de landbouw in gebieden die afhankelijk zijn van water uit de bergen.

6. Zeer zware regenval

Warmere lucht kan meer waterdamp transporteren. Schadelijke regenbuien zijn te wijten aan sterke opwaartse stromingen die de lucht koelen en de damp condenseren als regen. Hoe meer water er in de lucht zit tijdens een sterke opwaartse stroming, hoe meer regen er kan vallen. Bovendien is er het feit dat aan de polen de temperatuur toeneemt met twee tot drie keer de snelheid van aan de evenaar. Dat verzwakt de straalstroom boven ons deel van Europa. In de zomer en de herfst heeft de verzwakking van de straalstroom een ​​domino-effect waardoor langzamer bewegende regenstormen ontstaan. Die blijven dus langer boven eenzelfde gebied hangen en lozen daar meer water. Er is dus een dubbele klap van toenemende intensiteit, maar de regenstormen houden plaatselijk ook langer aan.

7. Meer en krachtigere orkanen en tropische stormen

Orkanen en tropische stormen ontlenen hun energie aan verdamping van het warme zeeoppervlak. Naarmate de oceanen opwarmen, kunnen orkanen ontstaan in steeds groter wordende regio’s en de warmere zeeën leveren de stormen ook meer energie. Ze worden dus heviger. We zien een toename van het aantal orkanen dat de status van grote orkaan bereikt, categorie 3 en hoger. Dat valt ondubbelzinnig te zien in de satellietgegevens. Wetenschappers voorzien in de toekomst zelfs stormen met windsnelheden van 400 kilometer per uur. Een storm van categorie 5, momenteel de krachtigste classificatie, is 250 km per uur en hoger.

Ander onderzoek suggereert dat orkanen nadat ze aan land komen langzamer verzwakken en langer blijven hangen, waardoor hun destructieve vermogen toeneemt. Door de grotere hoeveelheid waterdamp in de atmosfeer en de vertraging van de stormen, is er een toename van 41 procent in lokale regenval bij stormen die over land bewegen. Bovendien verschuiven de stormen: weg van de tropen en verder naar het noorden.

8. Extreem koud weer (op de verkeerde plaats)

Het lijkt paradoxaal te zijn, maar de opwarming in het noordpoolgebied zorgt wel degelijk sporadisch tot extreem koud weer in onder meer Noord-Amerika door een meanderende straalstroom – het fenomeen wordt “polaire vortex” genoemd.

9. Meer hagel en grotere bollen

Door de opwarming nemen hagelbuien toe en ze zorgt er ook voor dat de hagelstenen groter worden. Waarnemingen en modellering leiden tot de algemene verwachting dat de frequentie van hagelbuien nog zal toenemen in Europa, maar zal afnemen in Oost-Azië en Noord-Amerika, terwijl de hevigheid van hagel in de meeste regio’s zal toenemen.

10. Meer en krachtigere tornado’s

We weten dat er meer tornado’s zijn en dat ze heviger worden. Ze komen ook steeds meer voor op plaatsen waar ze tot voor kort nooit gezien zijn. Uit een recente studie blijkt dat er een directe link is tussen de opwarming en het aantal krachtige tornado’s: een combinatie van verhoogde warmte en vochtigheid, convective available potential energy (CAPE) en een toename van windschering. Simpel gezegd: wanneer warmte, luchtvochtigheid en grillige wind op het hoogste niveau samenkomen, krijg je sterkere tornado’s. De condities die tornado’s veroorzaken, zouden in de hand gewerkt worden door een veranderde straalstroom. Vanwege de snelle Arctische opwarming is het temperatuurverschil tussen het noorden en het zuiden kleiner geworden. Dat vermindert drukverschillen tussen de Arctische en middelste breedtegraden, en verzwakt straalstroomwinden.

11. Meer bliksem

Het bliksemt ook meer: nu al bijvoorbeeld, zijn er wereldwijd 12 procent meer blikseminslagen dan 100 jaar geleden, hebben ze bij de Nasa uitgerekend. We zitten nu aan meer dan honderd blikseminslagen per seconde op onze planeet of meer dan 8 miljoen per dag.

(bzg)

Meer
Lees meer...