Goede doelen wachten op giften: stimuleert fiscaal voordeel voldoende?

Geschreven met branded content

In ons land zijn er duizenden verenigingen en instellingen die zich voor de meest uiteenlopende goede doelen inzetten. Deze verenigingen en instellingen hebben nood aan financiële middelen en zijn van groot belang voor de maatschappij in de brede zin van het woord. Daarom moedigt de overheid giften aan door middel van een belastingvermindering. Er gaan stemmen op om deze belastingvermindering op te trekken.

Goede doelen zijn afhankelijk van giften

De huidige energiecrisis en de torenhoge inflatie zorgen ervoor dat veel mensen het moeilijker hebben dan ooit tevoren. En als ze het zelf moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, hebben ze het nog moeilijker om goede doelen te steunen. De fiscale aftrekbaarheid is voor veel mensen nog steeds een belangrijke incentive. Het is niet mogelijk om de volledige gift fiscaal te recupereren. Toch werkt deze belastingvermindering stimulerend. De meeste mensen geven nu eenmaal liever aan een goed doel dat ze zelf kiezen dan aan de overheid.

Een gift moet aan een aantal voorwaarden voldoen om fiscaal aftrekbaar te zijn. Zo moet het in de eerste plaats om een financiële gift gaan. Geschonken goederen komen niet in aanmerking. Er geldt onder strikte voorwaarden wel een uitzondering voor giften in de vorm van kunstwerken. Het maakt verder niet uit of een gift eenmalig of periodiek wordt gedaan. Wel moet er per vereniging en per kalenderjaar minstens 40 euro worden geschonken. Je ontvangt een attest om het een en ander te bewijzen.

Enkel giften aan een erkende instelling leveren een belastingvoordeel op

Bovendien moet de vereniging of de instelling erkend zijn. Een voorbeeld van een organisatie die is erkend, is UNICEF. UNICEF, het Kinderfonds van de Verenigde Naties, is een organisatie die opkomt voor het welzijn van kinderen. Het gaat onder andere de strijd aan tegen ziekte bij kinderen, tegen kinderen in armoede en tegen geweld en discriminatie ten aanzien van kinderen. Daarvoor gaat het veelal de samenwerking aan met andere organisaties.

Als er aan alle voorwaarden is voldaan, zijn de giften fiscaal aftrekbaar. Ze zijn niet volledig fiscaal aftrekbaar, de vermindering bedraagt 45%. Om de vermindering te kunnen toepassen, moet je een voldoende hoog belastingbedrag hebben. Als je geen belastingen betaalt, krijg je dus ook geen vermindering. Aanvullend geldt dat het totale bedrag van de giften niet meer mag bedragen dan 20% van het totale netto-inkomen. Verder geldt er ook elk jaar een absoluut maximum. 

Zoektocht naar middelen voor goede doelen

Het is net in deze bizarre tijden dat organisaties als UNICEF extra middelen kunnen gebruiken. Zeker na de afschaffing van het fiscaal voordeel bij duolegaten. Daarom gaan er stemmen op om de fiscale aftrekbaarheid voor giften op te trekken, zoals men dat eerder heeft gedaan tijdens de coronacrisis. Ook toen was er sprake van een bijzondere situatie en men heeft toen de belastingvermindering van 45% naar 60% opgetrokken voor giften gedaan in 2020. Door dit te herhalen, krijgen mensen een extra incentive om goede doelen te steunen. Bovendien draagt het beperken van de belastingdruk bij aan de koopkrachtverbetering.

Meer
Lees meer...