Laat koeien een masker dragen en ze krijgen een kleinere ecologische voetafdruk!

Masker Koe Minder Methaan
zelp.co

We voeren momenteel een heuse strijd tegen de klimaatopwarming en alle opties om broeikasgassen te verminderen, worden bekeken. Ook koeien hebben een groot aandeel in de productie van broeikasgassen. Maar liefst 5 procent van de CO2-uitstoot op aarde is afkomstig van koeien.

We blijven maar meer koeien kweken om de vraag naar vlees te kunnen invullen. En buiten het leed voor de koeien, zijn er nog andere nadelen aan verbonden. De uitstoot van één koe is gigantisch. Als je 25.000 kilometer rijdt, kom je bijna aan dezelfde uitstoot.

Bij het herkauwen moet een koe zijn voedsel opboeren en daarbij komt methaan vrij. Via zijn neus laat de koe het gas ontsnappen. Het is een krachtig broeikasgas, dat het klimaat 28 keer sterker opwarmt dan CO2. Methaan wordt na ongeveer tien jaar afgebroken en omgezet in CO2.

ZELP

En daarvoor heeft Fransisco Norris nu een oplossing. Zijn bedrijf ZELP (Zero Emissions Livestock Project) is momenteel maskers aan het ontwikkelen om de uitstoot van koeien te verminderen. Volgens ZELP kan het de uitstoot van vee met 90 procent verminderen.

Het masker vangt elke methaan-gevulde boer op en zet het om in water en koolstofdioxide. Op dit moment is het nog maar een concept, maar Norris wil ze graag volgend jaar beginnen te verkopen.

Andere voordelen

Om zijn product nog wat beter te kunnen verkopen, zijn er nog extra snufjes te vinden aan het masker. Er zit bijvoorbeeld een GPS in, hiermee kan je ten allen tijde de locatie van je koe weten.

De temperatuur van je koe kan je ook meten, dat is goed voor een maximale melkproductie. Het masker kan zelfs ziektes opsporen en een waarschuwing geven als je koe verzorgt moet worden.

Gesponsorde artikelen