Opvallend voorstel van de CM: “Wie meer verdient, moet minder terugkrijgen van het ziekenfonds”

Luc Van Gorp, topman bij de Christelijke Mutualiteit (CM), lanceerde woensdag in een gesprek met De Ochtend een opvallend voorstel: “Hoe meer je verdient, hoe minder je zou moeten terugkrijgen van het ziekenfonds.”

In het nieuws: Uit een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit blijkt dat armere mensen een grotere kans hebben op een gezondheidsproblemen dan mensen met een hoog inkomen. Voorts zou ook hun levensverwachting lager liggen.

  • Het ziekenfonds baseerde zich voor dat onderzoek op gegevens van de 4,5 miljoen leden in 20.000 wijken, verspreid over de 581 Belgische gemeenten. Die wijken werden vervolgens opgedeeld in tien inkomstencategorieën. De cijfers dateren van 2019, voor de start van de coronapandemie.
  • Het onderzoek toont aan dat mensen die in de meest kwetsbare geografische gebieden wonen 51 procent meer kans op diabetes hebben dan zij die in de rijkste wijken wonen. Ze hebben ook 84 procent meer kans om binnen een jaar te overlijden. Het risico om in invaliditeit te belanden, ligt voor de armst wijken zelfs 150 procent hoger.
  • Wie in een armere wijk woont, heeft ook bijna 60 procent meer kans om minstens dertig dagen arbeidsongeschikt te zijn.

“Minder terugbetalingen hogere inkomens”

Betaalbaarheid gezondheidszorg: In een gesprek met De Ochtend merkte Van Gorp op dat hij zich zorgen maakt over de betaalbaarheid van de ziekenfondsen.

  • Volgens de topman moet het gezondheidsbeleid in ons land meer samenhangen met het inkomen van patiënten. “Hoe meer inkomen, hoe meer je zelf kunt betalen”, aldus Van Gorp.
  • In ons land komen lage inkomens in aanmerking voor een verhoogde tegemoetkoming, maar Van Gorp hekelt dat er daarboven geen onderscheid is in wat je voor de gezondheidszorg betaalt. Hij stelt daarom voor om een groter onderscheid te maken in de terugbetalingen op basis van het inkomen en dat in verschillende gradaties.
Meer
Lees meer...