Fabrikanten elektrische wagens hebben meer aandacht voor bereik dan voor ecologische voetafdruk

De meeste constructeurs van elektrische voertuigen zijn meer gericht op de uitbreiding van het bereik van hun voertuigen en het verlagen van de kosten dan op de vermindering van de ecologische voetafdruk van de auto’s, ondanks het toenemende onderzoek naar hun verborgen milieu-impact.

Dit blijkt uit een rapport van het technologiebedrijf Hexagon, Wards Intelligence en de Informa Tech Automotive Group (ITAG), op basis van een wereldwijde enquête bij meer dan vierhonderd specialisten in elektrische mobiliteit.

Vervuiling

De inzet van elektrische voertuigen elimineert de uitstoot van uitlaatgassen. Tegelijkertijd versterken deze wagens echter de vraag naar fossiele brandstoffen. Ze moeten immers beroep doen op elektriciteit die vaak door fossiele brandstoffen wordt opgewekt.

Daarnaast wordt bij hun productie beroep gedaan op materialen en processen die de inzet van bijzonder veel energie vergen. Ook hier komen daarbij vaak fossiele brandstoffen in het spel.

Deze stelling wordt ook bevestigd door een rapport van autobouwer Volvo. Daaruit blijkt immers dat elektrische voertuigen onverwacht vervuilend zijn. “De ontginning van hulpbronnen voor een elektrische aandrijflijn veroorzaakt een grote uitstoot van broeikasgassen”, voert die studie aan.

“Om die negatieve impact ongedaan te maken, moeten elektrische voertuigen bijna dubbel zoveel kilometers afleggen dan benzinewagens.”

Ondanks de toenemende aandacht voor de impact op het leefmilieu, blijkt volgens de nieuwe studie momenteel amper 38 procent van de autofabrikanten te investeren in een duurzamer ontwerp van hun elektrische voertuigen.

Daarmee genieten deze eigenschappen veel minder prioriteit dan de kenmerken die bij de consument op een grotere interesse zouden kunnen rekenen. Uit het onderzoek bleek immers dat 84 procent van de fabrikanten gewag maakt van investeringen in de verbetering van de actieradius van de wagens.

Daarnaast zegt 60 procent te investeren in ontwerpen die de productiekosten van de wagen verlagen, zodat aan de klant een goedkoper product kan worden aangeboden. Verder richt 58 procent zich ook op investeringen die de prestaties van de auto moeten verbeteren.

Aardmetalen

“Al deze factoren verbeteren de ecologische voetafdruk van een elektrisch voertuig in vergelijking met een benzinewagen, maar de studie toonde dat de fabrikanten bij het streven naar duurzame doelstellingen op een reeks andere obstakels botsen”, stippen de onderzoekers aan.

Gevraagd naar hun uitdagingen bij de ontwikkeling van elektrische voertuigen, verwijst 56 procent van de fabrikanten naar een gebrek aan alternatieven voor de zeldzame aardmetalen die in de batterijen moeten worden gebruikt. Tevens maakt 49 procent zich zorgen over het gebrek aan recycleerbare batterijmaterialen, terwijl 47 procent gewag maakt van problemen rond de infrastructuur.

“De studie maakt duidelijk dat de autofabrikanten beseffen dat duurzaamheid meer inhoudt dan het elimineren van de uitstoot in het verkeer”, merken de onderzoekers op.

“Tegelijkertijd wordt duidelijk dat de autofabrikanten ondanks deze kennis, meer druk voelen om de verwachtingen van de consument in te vullen dan zich volop op de kerndoelstellingen van de elektrische auto – het verminderen van de ecologische impact van het autoverkeer – te richten.”

Ignazio Dentici, vice-president elektrische mobiliteit bij Hexagon, wijst er daarbij op dat de fabrikanten met een complexe uitdaging worden geconfronteerd. Enerzijds is er de vraag naar duurzame mobiliteit, maar daarbij moet tevens een commercieel product worden aangeboden dat de belangstelling van de consument kan wekken.

Op datzelfde ogenblik moet echter ook worden afgerekend met knelpunten zoals een tekort aan grondstoffen en een gebrekkige aanvoer van componenten.

“Alleen door het ontwerpen toe te spitsen op een circulaire economie – van fabriek tot consument – kan de volgende jaren de vraag naar energie en materialen worden verminderd”, voert Dentici aan. “Daarmee moet de sector zich toespitsen op het gebruik van lichtere en recycleerbare materialen en processen met een hogere efficiëntie.”

Meer
Lees meer...