Left Right
scrollTop top

Regels over studentenactiviteiten vastgelegd: geen dopen, TD’s of cantussen in het eerste semester


studentenactiviteiten matrix Vlaanderen
© KU Leuven

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en de studentenvertegenwoordigers hebben een akkoord bereikt over een kader voor studentenactiviteiten aan alle universiteiten en hogescholen in Vlaanderen. Fuiven, TD’s, galabals en cantussen kunnen in het eerste semester alvast niet doorgaan. Verder zullen er in het eerste semester geen studentendopen georganiseerd worden.

KU Leuven

Het akkoord werd gesloten door Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA), de Vlaamse Vereniging van Studenten (VVS) en de GEES. Net als het leerplichtonderwijs werken de universiteiten en hogescholen met kleurcodes. Het hoger onderwijs kan starten in code geel, tenzij er lokaal moet geschakeld worden naar oranje. Voor elke kleurcode zijn er voorschriften voor alles wat met onderzoek en onderwijs te maken heeft.

“Maar het leven van studenten speelt zich ook buiten de auditoria af”, reageert Weyts. “Studenten hebben ook houvast nodig voor activiteiten die zich voor en na de lesuren afspelen. Eén kader voor heel Vlaanderen moet verwarring en uitwijkgedrag voorkomen. Activiteiten kunnen niet zomaar verplaatst worden naar een andere gemeente: overal dezelfde basisregels.”

Activiteitenmatrix

UGent

Ook werd er naar Leuvens voorbeeld een activiteitenmatrix uitgewerkt over hoe je op een veilige manier bijvoorbeeld fakbars, kotbijeenkomsten, onthaalactiviteiten, sportmanifestaties of zelfs betogingen kan organiseren.

Concreet geeft het activiteitenmatrix aan welke verschillende activiteiten onder welke voorwaarden veilig georganiseerd kunnen worden. Op die manier krijgen studenten en de verschillende (lokale) overheden bijvoorbeeld duidelijkheid over hoeveel mensen je kan uitnodigen naar een kotbijeenkomst, hoe een fakbar ingericht moet worden, wanneer sportwedstrijden kunnen doorgaan en welk protocol er nageleefd moet worden bij een praesidiumweekend. Fuiven, TD’s, cantussen en galabals kunnen niet coronaproof georganiseerd worden en mogen alvast in het eerste semester niet doorgaan.

Geen dopen

Daarnaast zullen de studentenverenigingen en -clubs in het eerste semester ook geen klassieke studentendopen organiseren. “Dit kan ook een kans zijn om de huidige negatieve perceptie van het ritueel te keren”, klinkt het in het persbericht.

Extra maatregelen mogelijk

Twitter @ Ben Weyts

Lokale overheden kunnen nog altijd bijkomende veiligheidsmaatregelen opleggen. Hetzelfde geldt voor universiteiten en hogescholen, als de studentenactiviteiten plaatsvinden op campussen. Regels kunnen verstrengd of versoepeld worden naargelang de situatie verder evolueert. “Maar met de activiteitenmatrix is er alvast een duidelijke basis die positieve perspectieven biedt aan de honderden studentenverenigingen en -organisaties die Vlaanderen rijk is”, klinkt het.

“We moeten leven met corona, zonder alles wat leuk is aan het studentenleven te schrappen”, reageert Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een persbericht. “Studenten verdienen positieve perspectieven. Ik ben blij dat we die samen gevonden hebben.”

“We willen het sociale leven van de studenten veilig stellen. De opschorting van het studentenleven vorig academiejaar heeft een stevige impact gehad op vele jongeren. We geven nu vertrouwen en verantwoordelijkheid aan de studentenvertegenwoordiging om de spelregels goed na te leven.”


Deze artikelen kunnen u misschien ook interesseren…


Corona Virus Update

 • Wereld
 • Aantal
  besmettingen
  44.474.616
 • Aantal
  doden
  1.173.928
 • België
 • Aantal
  besmettingen
  368.337
 • Aantal
  doden
  11.170