Verbijsterend rapport over wangedrag bij Londense Metropolitan Police

Bij de Metropolitan Police in Londen zijn honderden agenten straffeloos ontsnapt aan sancties voor allerhande wetsovertredingen en wangedrag. Dat is de boodschap van een voorlopig rapport van een onderzoekscommissie onder leiding van barones Louise Casey. De onderzoekers ontdekten dat veel klachten tegenover agenten wegens seksueel wangedrag, vrouwenhaat, racisme en homofobie slecht werden afgehandeld.

Mark Rowley, de hoofdcommissaris van de Metropolitan Police, stelde in een reactie ontzet te zijn over de bevindingen en benadrukte dat deze situatie niet langer kan voortduren.

Systematisch

Het rapport toont volgens Rowley – die pas vorige maand werd aangesteld – patronen van onaanvaardbare discriminatie die duidelijk neerkomen op systematische vooroordelen jegens zwarte en Aziatische agenten en personeel.

“De bevindingen maken duidelijk dat honderden agenten hadden moeten worden ontslagen”, stelde Rowley. “Ik moet dan ook mijn verontschuldigingen aanbieden aan het publiek en aan de eerlijke en toegewijde agenten van het korps, die door het wangedrag van een aantal collega’s in de steek zijn gelaten.”

Naar verluidt onderzoekt de Met Police meer dan 600 beschuldigingen van huiselijk en seksueel misbruik tegen haar agenten.

Het rapport van Louise Casey werd opgesteld in de nasleep van de verkrachting, ontvoering en moord op Sarah Everard door Wayne Couzens, een agent van de Met Police. Het rapport legt de schuld voor een aanzienlijk deel bij de cultuur en de procedures – er liep tegen Couzens al een klacht wegens exhibitionisme – bij de Met Police.

De rapporteurs ontdekten bij hun analyse echter ook aanwijzingen van vrouwenhaat en raciale ongelijkheid in het interne disciplinaire systeem van het korps, met een systematische vooringenomenheid tegen zwarte en Aziatische agenten.

De Met Police telt bijna 44.000 personeelsleden. Het korps zou worden geconfronteerd met bijna tienduizend klachten. Volgens het rapport van Casey lopen er tegen ruim 1.800 agenten meer dan één klacht.

Tegen 500 agenten werden de voorbije tien jaar zelfs drie tot vijf klachten wegens wangedrag neergelegd. “Toch bleek in de groep agenten die met meerdere klachten werden geconfronteerd, minder dan 1 procent van de betichten te zijn ontslagen.”

Hervormingen

Volgens Casey is het huidige systeem van de Met Police om wangedrag binnen het korps te beteugelen, niet werkbaar. “De moord op Sarah Everard is het moment om hier een streep onder te trekken”, stipte ze aan. Casey wees er daarbij ook op dat een onderzoek naar mogelijk wangedrag van een agent momenteel gemiddeld een jaar in beslag.

“Het duurt te lang om klachten op te lossen”, zei ze. “Bovendien heerst er een neiging om betichtingen te verwerpen. Klokkenluiders worden vaak het leven moeilijk gemaakt. Bovendien moet er van raciale ongelijkheid gewag worden gemaakt. Blanke agenten worden bij wangedrag minder hard aangepakt dan hun zwarte of Aziatische collega’s.”

De problemen zijn volgens het rapport niet nieuw. Casey maakte daarbij gewag van systematische en geïnstitutionaliseerde problemen. “De korpsleiding heeft jarenlang nagelaten om slechte, corrupte en gevaarlijke agenten weg te sturen”, merkt ze op. “Dat heeft hun omgeving, collega’s en het publiek in gevaar gebracht.”

De Londense burgemeester Sadiq Khan zei in een reactie te erkennen dat de situatie bij de Met Police erger is gebleken dan hij had gevreesd. Hij legde echter een grote verantwoordelijkheid bij voormalig hoofdcommissaris Cressida Dick, de voorgangster van Mark Rowley.

De burgemeester voegde eraan toe er alle vertrouwen in te hebben dat Rowley er wel zal in zal slagen de nodige hervormingen door te voeren. Khan benadrukte te verwachten dat elke aanbeveling uit het rapport van Casey volledig en snel zal worden uitgevoerd.

Nog meer problemen bij de Met Police komen mogelijk aan het licht wanneer Casey volgend jaar haar eindrapport zal presenteren.

(fjc)

Meer
Lees meer...