Goede verluchting cruciaal om besmetting met coronavirus tegen te gaan

Winkel mondmasker coronavirus
Shutterstock

Wetenschappers hebben nagegaan hoe belangrijk ventilatie is om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Uit hun onderzoek blijkt dat goede verluchting, zowel mechanisch als natuurlijk, cruciaal is om ervoor te zorgen dat de kans op besmetting kleiner is.

Er zijn op dit moment nog steeds heel veel vragen over hoe we best kunnen voorkomen dat het nieuwe coronavirus zich verspreidt. Nochtans is die informatie cruciaal om in de toekomst te voorkomen dat we opnieuw met een zware uitbraak te maken krijgen.

Daarbij is het vooral belangrijk om te weten welke situaties het meest risicovol zijn om het virus over te dragen op iemand anders. Is 1,5 meter afstand genoeg? Hoeveel risicovoller is binnen in dezelfde ruimte met iemand in vergelijking met buiten afspreken?

Kleine vochtdruppeltjes

Natuurkundigen Daniel Bonn, Stefan Kooij en Cees van Rijn van het Institute of Physics van de Universiteit van Amsterdam hebben samen met medisch onderzoekers Aernout Somsen (Cardiologie Centra Nederland) en Reinout Bem (Amsterdam UMC) met behulp van laserlichttechnieken gekeken hoe lang kleine vochtdruppeltjes in een ruimte in de lucht blijven hangen. De resultaten van hun studie verschenen op de gezaghebbende website The Lancet.

Ze gebruikten bij hun onderzoek gezonde proefpersonen en vroegen aan hen om luidop te spreken en te hoesten. Dan keken ze met laserlicht naar de vrijgekomen druppeltjes. Zowel tijdens het spreken als hoesten merkten ze dat er grote hoeveelheden kleine druppeltjes, tussen de 1 en 10 micrometer, vrijkwamen. Bij het hoesten komen ook grotere druppels vrij van één millimeter doorsnede. Die vallen door hun gewicht echter binnen de seconde op de grond en vormen daardoor geen gevaar om iemand te besmetten.

Ventilatie

De kleinere druppeltjes kunnen wel meerdere minuten in de lucht blijven hangen voor ze op de grond vallen. De studie wees uit dat, nadat iemand heeft gehoest in een ruimte die niet verlucht is, het ongeveer vijf minuten duurt voor het aantal kleine druppeltjes in de lucht gehalveerd is. Zo vormen die druppeltjes een gevaar voor de overdracht van het coronavirus.

Daarna is het experiment herhaald in ruimtes die beter geventileerd zijn. Een mechanisch ventilatiesysteem zorgde ervoor dat de helft van de druppeltjes na tweeëneenhalve minuut al verdwenen waren uit de lucht. Natuurlijke ventilatie, zoals het openen van ramen en een deur, geeft zelfs nog betere resultaten. Daar bleken de druppeltjes al na dertig seconden gehalveerd in de lucht, tien keer zo snel als zonder verluchting dus.

Openbaar vervoer

De resultaten van het onderzoek zijn heel belangrijk om in de toekomst maatregelen te kunnen nemen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo blijkt anderhalve meter afstand houden in gesloten ruimtes zoals het openbaar vervoer dus onvoldoende te werken om nieuwe besmettingen te voorkomen. Ook daar moet gekeken worden om voor meer ventilatie te zorgen. De Nederlandse spoorwegmaatschappij NS kijkt daarom momenteel al hoe het de richtlijnen van de wetenschappers kan toepassen in zijn treinen.

De onderzoekers bevelen autoriteiten aan om ook in woonzorgcentra aandacht te hebben voor een goede verluchting. Zo zou ook daar een nieuwe uitbraak vermeden kunnen worden.

Gesponsorde artikelen