Alle nieuwe auto’s emissievrij en 1.500 euro nettopensioen: dit staat in het regeerakkoord

De details van het woensdag door de 7 Vivaldi-partijen afgeklopte regeerakkoord raken stilaan bekend. We lijsten de meest opvallende maatregelen voor u op.

Regeringscommissaris voor corona-aanpak

Er komt een intendant of regeringscommissaris die het coronabeleid moet stroomlijnen. Voor de communicatie zal de regering in zee gaan met een extern bureau. De ambitie is ‘een nieuw contract met de burgers en de bedrijven’.

Extra inspanning voor zorgjobs

De groeinorm, de jaarlijkse stijging van het gezondheidsbudget, blijft gehandhaafd op 2,5 procent. Dat moet verlagingen van de patiëntenfactuur mogelijk maken. Bij het begin van de legislatuur worden er extra middelen vrijgemaakt voor de coronacrisis en om een job in de zorg aantrekkelijk te maken.

Minder verschillen tussen werknemer, zelfstandige en ambtenaar

De regering zal tegen eind 2021 een voorstel formuleren om de statuten van werknemer, zelfstandige en ambtenaar naar elkaar toe te laten groeien. ‘Met respect voor de verworven rechten’, staat nog in het akkoord.

Minimumpensioen van 1.500 euro netto

Het minimumpensioen wordt geleidelijk opgetrokken tot 1.500 euro netto. Voor dat bedrag is wel een volledige loopbaan van 45 jaar vereist. Wie langer werkt, heeft recht op meer pensioen, is een algemeen basisprincipe dat zal gebruikt worden.

Op termijn alleen emissievrije wagens in de verkoop

Niet alleen moeten alle nieuwe bedrijfswagens tegen 2026 emissievrij zijn (dus niet meer diesel of benzine, maar bijvoorbeeld elektrisch), op termijn wil de regering dat de hele Belgische autoverkoop uitsluitend uit zero-emissiewagens bestaat. ‘Op voorwaarde dat er voldoende betaalbare wagens op de markt zijn’, staat in het akkoord. En ook ‘rekening houdend met de impact op de accijnsopbrengsten voor de overheid.’

Rijbewijs met punten

Er komt een studie om eventueel een rijbewijs met punten in te voeren.

Transformatiefonds voor relance

De regering zet een transformatiefonds in de steigers dat zal investeren in de nieuwe economie en ecologische transitie.

Gezinsvriendelijke fiscaliteit

De regering uit de ambitie om de personenbelasting te vereenvoudigen, waarbij bepaalde aftrekposten uitdoven. Gezinnen worden extra fiscaal ondersteund. Zo wordt de belastingvermindering voor kinderopvang verhoogd. De fiscale gunstregimes voor professionele sportlui worden hervormd.

Digitaks voor Google & co, minimumtaks voor multinationals

België zal internationaal pleiten voor een minimumbelasting voor multinationals en een digitaks voor techreuzen als Google of Amazon. ‘Een akkoord op internationaal niveau geniet de voorkeur.’

Nucleaire exit

Het regeerakkoord herbevestigt de uitstap uit kernenergie. Toch zou het kunnen dat de kerncentrales langer open blijven dan de huidige wet op de kernuitstap voorschrijft. Als er bij gebrek aan alternatieven bevoorradingsproblemen rijzen, zegt de regering ‘gepaste maatregelen’ te zullen nemen.

Beslissing over abortus alleen in consensus

Over kwesties als abortus zullen de regeringspartijen geen afzonderlijke wetgevende initiatieven maken en eerst onderling consensus zoeken.

Initiatieven voor België 2.0

Twee ministers worden specifiek belast om een staatshervorming voor te bereiden. Er komen ook initiatieven om burgers meer te betrekken bij het beleid, om ‘de democratie te vernieuwen’.

Snelrecht voor kleine criminaliteit

Het snelrecht voor feiten als relschopperij, winkeldiefstal, straatcriminaliteit wordt versterkt.

11 juli betaalde feestdag?

De deelstaten krijgen de mogelijkheid om van hun feestdag een betaalde feestdag te maken. De federale regering wil van de nationale feestdag ook opwaarderen tot ‘een eigentijdse viering met een grotere aantrekkingskracht.’

Meer
Lees meer...