‘De Mol’ aflevering 2: Zagen we de mol duidelijk in actie?

De Mol aflevering 2
VIER

De Mol was vanavond toe aan de tweede aflevering en daarbij werd er eindelijk écht geld verdiend. De groep kreeg een flinke test in vertrouwen voorgeschoteld, klauterde meer dan 1.000 trappen op en vierde een huwelijk. Maar zagen we hier ook voor de eerste keer de mol bewust saboteren?

Een kist openen en eigenlijk zeker zijn dat je de finale van De Mol kan spelen. Het was een verleidelijk aanbod. Maar het zou de verhoudingen in de groep van De Mol enorm veranderd hebben. Zou jij de kist openen?

De doos van Pandora

De Mol aflevering 2
VIER

De kandidaten stonden voor een aartsmoeilijk dilemma in de eerste opdracht. De naam van de mol lag gedurende 2 uur letterlijk voor het rapen. Alles wat de kandidaten moesten doen, was uit hun kamer glippen op een onmenselijk uur en het deksel van de kist openen. De opdracht was geïnspireerd op de Griekse mythe van de doos van Pandora. Pandora kreeg een doos (eigenlijk een vat) cadeau van Zeus, in die doos zaten alle ongelukken van de wereld opgeborgen. Wanneer de doos gesloten bleef, konden de ongelukken niemand treffen. Maar op een dag werd Pandora te nieuwsgierig en opende ze de doos, waardoor alle ongelukken zich verspreidden over de aarde.

In De Mol kregen we dus hetzelfde verhaal. De doos kon hét verlossende antwoord geven, maar er hing wel wat aan vast. De groep kon namelijk 2.000 euro verdienen als de kist gesloten bleef. Die zouden ze verliezen als iemand de kist opende. Daarbovenop zouden er ook nog “ernstige consequenties” vasthangen aan het openen van de doos. We weten niet wat die consequenties precies hadden geweest, maar we kunnen ons wel inbeelden dat de consequenties vooral in het voordeel van de mol zouden zijn.

Wat zou de mol doen?

Er zijn verschillende denkrichtingen voor de strategie van de mol. Enerzijds is het interessant voor de mol als de kist open gaat. Maar je wil natuurlijk niet zelf in de kijker lopen door dat te doen. Een mogelijke strategie van de mol is dus de rest pushen om de kist open te doen. Anderzijds wil de mol natuurlijk niet te snel gevonden worden. Als de kist geopend wordt, is iemand zeker van de identiteit van de mol. Een risico dat de mol ook hoopt te vermijden.

De Vadreto-trappen

De Mol aflevering 2
VIER

De tweede opdracht speelt zich af aan de Vadreto-trappen, meer dan 1.100 stuks. De opdracht voor zeven van de kandidaten was simpel, klim al de trappen naar boven, met het nodige kampeermateriaal. Twee anderen beslisten hoeveel geld er verdiend kon worden door een bordspel te spelen.

Het was een opdracht waarin er gerekend moest worden op strategisch inzetten en geluk bij het bordspel en op fysieke kracht bij het klimmen. Dat geeft de mol opnieuw enkele scenario’s.

Wat zou de mol doen?

Het lijkt op het eerste zicht interessant voor de mol om bij het bordspel te zitten. Daar beslis je hoeveel er op het spel staat en kan je door foute keuzes al makkelijk geld mislopen. Maar de mol heeft er ook baat bij om mee te klimmen. Want dat is eigenlijk waar er beslist wordt of er al dan niet geld verdiend wordt. Bij het bordspel kan er nog zo goed gespeeld worden, als de groep ook maar een seconde te laat binnenkomt, komt er niets in de pot.

Huwelijk

De Mol aflevering 2
VIER

De laatste opdracht speelde zich af tijdens een trouwfeest. In vier verschillende groepen kon er geld verdiend worden. Daarbij was er eigenlijk maar één groepje dat invloed had op twee verschillende opdrachten. En da’s natuurlijk een toppositie voor de mol.

Wat zou de mol doen?

In deze opdracht is er voor ons één plaats waar je als mol het meeste invloed hebt. En dat is bij het aperitief. Je hebt daar namelijk zowel invloed op je eigen opdracht – de toren met glazen bouwen – als op die van het dessert. Heel toevallig zijn dit ook de twee opdrachten die mislukten. Toeval?

Alina

De jongste deelnemer liep deze keer iets meer in de kijker dan vorige week. Hoewel we haar vorige week nog als een rasechte kandidaat zagen, deed ze deze week toch enkele opmerkelijke dingen.

De Mol aflevering 2
VIER

Alina is de mol want:

Alina houdt zich bij de discussie over de doos opvallend op de achtergrond. Je wil als mol natuurlijk niet te veel aandacht naar je toe zuigen bij zo’n opdracht, omdat dit de plaatsen zijn waar je als mol voorspelbaar handelt.

In de tweede opdracht wil Alina verschillende risico’s nemen. Ze wil telkens dobbelen, terwijl het, vooral tegen het einde, echt een gigantisch risico is. Het pakt uiteindelijk goed uit, maar het risico was er wel. Daarnaast stuurt zij er ook op aan om Jolien en Dorien te laten armworstelen tegen de Reus. Een heel vreemde beslissing, die er uiteindelijk ook toe bijdraagt dat de opdracht mislukt. In de derde opdracht haalt Alina opnieuw geen geld binnen. Samen met Laure brengt ze de taart wel op tijd naar het feest, maar het is de foute taart. Bij het vragen van een omschrijving van het koppel geeft Laure snel op en hebben ze eigenlijk te weinig informatie om de juist taart te kiezen. Ze had hier gerichtere vragen kunnen stellen over de verschillen tussen de twee koppels, maar dat deed ze niet.

Alina is niet de mol want:

Alina is een van de mensen die zich tijdens de discussie over de doos meer op de achtergrond houdt. Ze zegt wel dat ze de doos niet zou openen en spoort zo dus ook geen anderen aan om dat wel te doen. Al is er hier al voldoende discussie aan de gang. Dus kan je als mol gewoon een stapje terug nemen.

In de tweede opdracht wil Alina wel veel risico’s nemen, maar ze pakken meestal wel goed uit. In de derde opdracht gaat Alina samen met Laure de taart halen. Ze gaan uiteindelijk met de verkeerde taart naar het trouwfeest terug, maar het is vooral Laure die aanstuurt op het nemen van de foute taart. Alina stelt de juiste vragen aan Els, maar krijgt vage antwoorden, waardoor ze uiteindelijk niet genoeg informatie hebben om de juiste taart mee te nemen.

Bart

Bart is natuurlijk nog steeds de man die het grootste geldverlies op z’n naam had staan. In de vorige aflevering compenseerde hij dat door extreem z’n best te doen. Maar was dat maar voor de schone schijn?

De Mol aflevering 2
VIER

Bart is de mol want:

Bij de kist is het Bart die blijft vragen of er echt niet iemand is die twijfelt om de kist open te maken. Hij geeft zelf aan dat hij het niet wil doen. Maar door te blijven vragen of er iemand het wel wil doen, zet hij misschien een twijfelaar aan om het uiteindelijk wel te doen.

In de tweede opdracht is het Bart die meteen beslist om de twee grote tenten mee te nemen terwijl ze uiteindelijk aan één tent genoeg hadden. De tenten waren het zwaarste om de trappen op te sleuren, dus hadden ze zonder de tent misschien enkele cruciale minuten kunnen winnen.

Bart is niet de mol want:

Na het gigantische gat dat Bart geslagen had in de pot, heeft hij natuurlijk het een en ander goed de maken. Dat deed hij ook deze week opvallend goed. Waardoor we meer beginnen geloven in zijn onschuld. Hij opende de kist niet, wat ergens vreemd lijkt voor iemand die wel zonder verpinken 10.200 euro uit de pot speelt. Als mol had hij hier dus opnieuw de “fanatieke kandidaat” kunnen spelen en de groep zo kunnen opzadelen met “ernstige consequenties”. Maar dat deed hij niet.

In de tweede opdracht was Bart een van de “trekkers” van de groep en liep hij vaak op kop. Hij liet zich ook (vrij) gewillig naar z’n hoofd schieten, terwijl dat ook een opdracht was waarbij hij de groep makkelijk tijd en geld had kunnen kosten. En ook in de derde opdracht haalt Bart als een van de weinigen geld binnen. De truffelopdracht was allesbehalve makkelijk en er had op verschillende momenten gesaboteerd kunnen worden. Bart heeft zo dus opnieuw enkele vertrouwenspuntjes gescoord deze week.

Christian

Christian blijft ook onder onze radar, want hij heeft zich in een korte tijd al weten op te werken tot een van de sfeermakers van de groep. Op die manier valt er ook veel vertrouwen te winnen.

De Mol aflevering 2
VIER

Christian is de mol want:

Christian houdt zich bij de discussie over de kist op de achtergrond. Dit kan natuurlijk zijn omdat hij niemand wil aansporen om de kist open te doen. Of omdat hij als mol niet wil opvallen.

In de tweede opdracht speelt Christian 300 euro uit de pot. Dat doet hij door bij de vraag over de Griekse goden tot drie keer toe een tip te vragen. De opdracht, waarbij 500 euro te verdienen viel (die uiteindelijk zelfs verdubbeld kon worden naar 1.000 euro) was zo maar 200 euro meer waard. Uiteindelijk ging er, door de verdubbeling, zo 600 euro verloren.

Bij het huwelijk bouwt Christian samen met Els een toren uit champagneglazen. Het duo verspilt aanvankelijk heel wat tijd door uit te rekenen hoe ze de toren zullen bouwen, waarbij ze uiteindelijk gaan voor een moeilijkere manier dan een toren met drie kanten. Er breekt uiteindelijk een glas, waardoor de hele opdracht niets meer waard is (al is dat niet helemaal Christian z’n schuld).

Christian is niet de mol want:

Christian loopt de trappen moedig op. Hij geeft (na verschillende tips) uiteindelijk wel de drie juiste antwoorden bij de Griekse goden. En ook in de derde opdracht kunnen we hem persoonlijk eigenlijk maar weinig verwijten. Al kan dat in deze fase dus nog steeds een strategie zijn om het vertrouwen van de groep te winnen.

Dorien

Dorien was vorige week een van onze hoofdverdachten. Ook deze week deed ze enkele verdachte dingen, maar zijn die wel bewust?

De Mol aflevering 2
VIER

Dorien is de mol want:

In de opdracht met de trappen krijgt Dorien het opnieuw moeilijk. Ze blijft achter op de groep en vertraagt zo de hele groep, die uiteindelijk amper twee minuten te laat binnenkomt en zo dus geen geld binnenhaalt.

Bij het huwelijk zien we opnieuw een ietwat passieve Dorien. Toegegeven, ze konden niet met twee de leiband van de hond vasthouden, maar Bart doet daar uiteindelijk al het werk. Ook bij het beslissen welke hond de juiste is, komt Dorien pas heel laat af met het stukje truffel dat uiteraard de beste manier is om de juiste hond te vinden.

Dorien is niet de mol want:

We zien geen bewuste sabotages van Dorien. Alles wat ze verkeerd doet, kan toe te schrijven zijn aan haar persoonlijkheid of conditie. We wisten al dat klimmen niet echt haar ding was, dus konden we al verwachten dat de trappen opklimmen niets voor haar zou zijn. Ook bij het partijtje armworstelen was ze eigenlijk gewoon al kansloos voor ze begon.

In de opdracht met het huwelijk maakt ze uiteindelijk deel uit van het team waar het meeste geld verdiend wordt. Dus ook daar valt haar eigenlijk niets te verwijten.

Els

Waar Els vorige week nog op de achtergrond bleef, is ze nu een stuk aanweziger en bijgevolg verdachter.

De Mol aflevering 2
VIER

Els is de mol want:

Bij de trappen is Els degene die er uiteindelijk voor zorgt dat de groep bij de laatste opdracht nog een keer terug naar beneden moet. De groep komt twee minuten te laat binnen, waardoor er niets verdiend wordt. Als ze niet nog eens naar beneden moesten gaan, hadden ze dus ruim op tijd binnengekomen.

In de laatste opdracht is Els verantwoordelijk voor het mislukken van twee opdrachten. Ze laat een glas vallen in haar eigen opdracht en ze geeft het dessertteam niet de juiste tips om de goede taart te nemen. Ze geeft de informatie over het koppel ook heel gehaast en focust niet op de juiste details. Dat de jurk fuchsia is, helpt hen geen stap verder en toch blijft ze daarop hameren. Met de schaarse informatie kiezen Laure en Alina uiteindelijk de foute taart en zo gaat er opnieuw 1.000 euro verloren.

Els is niet de mol want:

“Wie nog nooit een glas gebroken heeft, werpe de eerste steen.” Iedereen kan natuurlijk wel een glas laten vallen, dus dit kan écht gewoon uit onhandigheid zijn. Dat Els niet de juiste informatie over het koppel geeft, ligt net zo goed aan Laure en Alina die niet de juiste vragen stellen.

Els is ook iemand die mensen blijft aanzetten om de kist niet te openen. En ze misbruikt ook het vertrouwen niet dat de rest van de groep haar geeft door haar alleen op de kamer te laten liggen.

Jolien

Ook Jolien is een van de opvallendere kandidaten binnen de groep. Maar daarbij lijkt ze opnieuw vooral een gewone kandidaat.

De Mol aflevering 2
VIER

Jolien is de mol want:

Jolien en Laure gaan uiteindelijk de kist bewaken. Zo kunnen ze zien of er iemand de kist opent, maar zo kan de mol natuurlijk ook verhinderen dat een kandidaat z’n identiteit achterhaalt. Door bij de kist te kamperen kan je dat natuurlijk verhinderen.

In de opdracht met het trouwfeest moet Jolien het dansje instuderen, daarbij heeft de vooral aandacht voor Salims danscapaciteiten, terwijl ze uiteindelijk ook zelf door de mand valt. Probeerde ze hier de aandacht van zichzelf af te leiden?

Jolien is niet de mol want:

Het feit dat Jolien en Laure hun nachtrust opofferden om de kist te bewaken, spreekt natuurlijk ook in hun voordeel als kandidaat. Op die manier zorgden ze ervoor dat er 2.000 euro verdiend werd en dat de groep niet te maken kreeg met de “ernstige consequenties”.

Dat Jolien het armworstelen verliest, ligt niet volledig aan haar. Het was een verloren strijd tegen de reusachtige Griek. Dat Jolien betrapt wordt tijdens het dansen, is jammer, maar onvermijdelijk. De beslissing lag bij het trouwpaar en kon zo moeilijk beïnvloed worden door de kandidaten.

Laure

Nog zo’n kandidaat die in de eerste aflevering op de achtergrond bleef en nu plots aanwezig is, is Laure. En daarmee maakt ze zich behoorlijk verdacht.

De Mol aflevering 2
VIER

Laure is de mol want:

Laure bewaakt samen met Jolien de kist, maar dat bewaken kan natuurlijk ook anders geïnterpreteerd worden. Zo kan het ook zo zijn dat de mol hier haar identiteit probeert te beschermen.

En ook in de laatste opdracht valt Laure op. Zij beslist uiteindelijk om de foute taart mee te nemen. Ze wijst zelfs even naar de blauwe taart, waarop de bruid duidelijk blond haar heeft. Op het moment dat zij beslist om de roze taart mee te nemen, hebben ze die eigenlijk nog niet echt vergeleken met de gele taart. De foute taart zorgt er meteen voor dat ze 1.000 euro mislopen.

Laure is niet de mol want:

Het bewaken van de kist kan natuurlijk ook echt gewoon kandidatengedrag zijn. En bij het kiezen van de taart is het moeilijk om één schuldige aan te duiden.

Ook bij de opdracht op de trappen valt Laure weinig te verwijten. Ze beantwoordt samen met Christian uiteindelijk de vragen over de goden juist en ook bij de opdracht met de rollende bal doet ze haar best en wordt ze niet geraakt.

Salim

Vorige week kwam Salim maar heel even in de aandacht, toen hij voorstelde om Christian in de lucht te gooien. Deze keer was hij een stuk aanweziger.

De Mol aflevering 2
VIER

Salim is de mol want:

Toen besproken moest worden wat de groep met de kist ging doen, was Salim plots een van de luidste stemmen in de groep. Hij bleef zeggen dat hij twijfelde om de kist open te maken en kon zo misschien iemand overtuigen om de kist te gaan openen.

Salim is ook de eerste die Bruno aan het spelbord wil zetten in de tweede opdracht. Je wil aan het spelbord fitte mensen zetten, zodat de minder sterke kandidaten spullen omhoog moeten sleuren op de 1.100 treden van de trap. Bruno is daarbij in betere conditie dan bijvoorbeeld Dorien, die de groep wel vertraagt op de trappen.

In de derde opdracht valt Salim, zelfs op de achterste rij, door de mand tijdens het dansen. Op die manier gaat er opnieuw 500 euro verloren.

Salim is niet de mol want:

Doordat Salim bleef hameren op het feit dat hij twijfelde om de kist te openen, bleef de discussie ook doorgaan, waardoor meer mensen tot de consensus kwamen om de kist niet te openen. Als hij sneller had gestopt met discussiëren had iemand die ook twijfelde het misschien wel kunnen doen.

In de tweede opdracht houdt Salim het tempo erin op de trappen. Bij zijn opdracht met de ballen wordt hij ook niet geraakt. Hij had misschien wel kunnen winnen van de reus, maar het is niet zijn schuld dat hij deze opdracht niet moest uitvoeren.

De afvaller: Bruno

De Mol aflevering 2
VIER

Vorige week werd Bruno door zijn foute uitspraak van de naam Salim meteen één van onze hoofdverdachten en ook deze week liep hij in de kijker door zijn foute inschattingen tijdens het bordspel. Maar hij was dus niet de mol. We zullen vooral zijn overtuigende dansmoves niet snel vergeten.

Onze hoofdverdachten

Op dit moment kijken we vooral naar de dames in het gezelschap. Els is in deze aflevering verantwoordelijk geweest voor een verlies van enkele duizenden euro’s. Het kan natuurlijk per ongeluk zijn geweest, maar ze heeft echt veel geld laten liggen, wat toch opmerkelijk is.

Daarnaast is ook Laure ons beginnen opvallen. Zij was in de eerste aflevering ook nergens te bespeuren en dook nu vaker op, waarbij ze de foute keuze nam bij de taart.

Gesponsorde artikelen