‘De Mol’: Een aflevering vol tijdreizen levert ons een nieuwe hoofdverdachte op

Na de vierde aflevering is De Mol officieel halfweg. We kregen in deze aflevering een wel heel bijzondere eliminatie te zien, met twee rode schermen. Comfort kreeg daarbij nog de kans om haar rode scherm om te zetten in een groen scherm. Maar daardoor ging Leïla, die de op één na slechtste score had, naar huis. Dit is wat ons deze aflevering opgevallen is.

De Mol ging deze week meermaals Back to the Future. In elke opdracht zat er zo een verwijzing naar tijdreizen. Maar helaas zal Lëila niet meer kunnen terugreizen in de tijd en zit haar avontuur in De Mol er nu echt op. Dit zijn onze nieuwe verdenkingen na aflevering 4.

Opdracht 1: Nucleaire ramp voorkomen

De Mol A4O1
Play4

In de eerste opdracht moesten de kandidaten voorkomen dat ze de krant van de dag erna haalden. In die krant stond namelijk te lezen dat ze een dag eerder, om 17 uur stipt, een ontploffing veroorzaakt hadden. Volgens de krant hadden twee kandidaten die voor pasvragen kozen ervoor gezorgd dat de bom ontplofte. De kandidaten krijgen nu één uur de tijd om dat te voorkomen.

Vijf van de zeven kandidaten mogen daarom afdalen naar een ondergrondse bunker. Wie dat zijn, wordt bepaald door al dan niet radioactieve elementen. Ze moeten die gaan halen op paaltjes, maar daarbij is het ook belangrijk dat ze niet tonen welke code er op hun rug staat. Wie uiteindelijk een radioactief element bemachtigt, mag naar beneden. Wie een fout element heeft, blijft boven. Maar wanneer een van de achterblijvers de juiste code van iemand anders kan geven, mag die zijn of haar plaats innemen. Lieselot en Lancelot hebben een fout element en kunnen geen volledige code geven, waardoor zij boven achterblijven om wat bij te kletsen over préparé.

Ondergronds moet de groep opnieuw afgeslankt worden. Dat gebeurt aan de hand van een mijnenveld. Wie erin slaagt om het volledige pad van juiste tegels te volgen, kan één van de twee badges bemachtigen die toegang geven tot het volgende deel van de opdracht. Thomas en Toos gaan verder en denken dat ze pasvragen kunnen winnen, maar die blijken voor Lancelot en Lieselot te zijn. Vijf minuten voor het einde van de opdracht gaat er een luik open en kunnen zij alsnog afdalen naar de bunker, waar twee pasvragen voor hen voor het rapen liggen. Maar wanneer ze een pasvraag optillen, ontploft de bom. Toos en Thomas kunnen dit tegengaan door op tijd de juiste blacklight-codes van de kandidaten in te vullen. Als dat lukt, stopt de lift en kunnen Lancelot en Lieselot dus niet bij de pasvragen geraken. Wanneer de bom niet ontploft, gaat er 5.000 euro naar de groepspot.

  • Totaal te verdienen: 5.000 euro
  • Verdiend: 5.000 euro

Opdracht 2: Bingo!

De Mol A4O2
Play4

Voor de tweede opdracht wordt de groep in twee gesplitst. De ene helft (Lancelot, Lieselot en Toos) gaat bingo spelen, de andere helft (Comfort, Leïla, Ruben en Thomas) gaat naar de zoo. Het is aan het bingoteam om geld binnen te halen. Ze doen dat door spelletjes Bingo te winnen van getrainde senioren. Omdat het anders een een oneerlijke strijd is, krijgen de drie kandidaten een GERT (geen hert deze keer), een gerontological simulator. Het gaat om een soort verouderingspak waardoor de kandidaten een slecht zicht, gehoor en zelfs een slechte rug krijgen. Daardoor zal het dus moeilijker worden om de nummers te horen en zien.

Het spelletje Bingo wordt in drie rondes gespeeld die telkens meer geld waard zijn. In de eerste ronde, waarin ze enkel een lijn moeten maken, gaat het om 500 euro. In de tweede ronde moeten ze een kruis maken op hun kaart ter waarde van 1.000 euro en voor de derde ronde, die 1.500 euro waard is, moet de volledige kaart vol zijn.

Omdat Bingo een spel op geluk is, kunnen de kandidaten in de zoo het bingoteam een handje helpen. Zij hebben een bord met alle nummers op het kaartje van de bingospelers. Wanneer ze de vraag die bij het nummer hoort juist beantwoorden binnen de drie minuten, mogen de bingospelers het nummer van hun kaart afstrepen. Beantwoorden ze het fout, dan mogen de senioren een nummer naar keuze van hun kaart afstrepen. Maar het wordt de kandidaten in de zoo nog extra moeilijk gemaakt door een handvol eenzame senioren. Wanneer ze een van deze senioren tegenkomen, moeten ze hen verplicht twee minuten gezelschap houden. De twee groepen mogen elkaar per ronde maar één keer bellen om de cijfers door te geven die ze nodig hebben.

  • Totaal te verdienen: 3.000 euro
  • Verdiend: 1.000 euro

Opdracht 3: Test met tijdreizen

De Mol A4O3
Play4

De laatste opdracht vindt plaats tijdens de test. Daarbij mag de persoon die als eerste een rood scherm krijgt, terug reizen in de tijd en de test opnieuw invullen. Zo krijg je dus de kans om all-in te gaan op één kandidaat. Wanneer je dan een rood scherm krijgt, kan je er eigenlijk zeker van zijn dat die kandidaat niet de mol is. Maar het is natuurlijk ook een gigantisch risico, want je moet nadien je foute antwoorden wel nog kunnen rechtzetten om alsnog in het spel te blijven.

Comfort vulde haar test het slechtste in en mocht dus met de DeLorean uit Back to the Future terugreizen in de tijd. In de auto moet ze wel nog de juiste kinderfoto’s vinden van haar medekandidaten. Een juist antwoord levert haar twee vragen op die ze opnieuw mag invullen én 500 euro voor de pot. Wanneer Comfort een fout antwoord geeft, gaat er 500 euro uit de pot. In totaal kan Comfort zo dus 14 vragen verdienen om opnieuw in te vullen en kan ze ook 3.000 euro verdienen voor de pot. Maar dan moeten de andere kandidaten haar natuurlijk willen helpen.

  • Totaal te verdienen: 3.000 euro
  • Verdiend: – 1.000 euro

Comfort

De Mol Comfort A4
Play4

Comfort is de mol want …

In de tweede opdracht weet Ruben welke vacht die van de jaguar is, maar toch beslissen Comfort, Leïla en Thomas om voor een ander antwoord te gaan. Daardoor kunnen de tegenstanders van de bingospelers een nummer naar keuze afstrepen. Ook bij de vraag over de Latijnse naam voor struisvogel gaan ze in de fout, wanneer opnieuw Ruben eigenlijk een ander antwoord wilde geven.

Comfort is niet de mol want …

In de eerste opdracht is Comfort een van de kandidaten die uiteindelijk kiest om het blacklight-nummer op haar rug door te geven aan Toos en Thomas. Op die manier maken ze nog kans om de lift te stoppen en zo dus zeker te zijn van 5.000 euro in de pot.

Het lijkt ons vrij onwaarschijnlijk dat de mol zelf het voordeel wint om terug te reizen in de tijd bij de laatste opdracht. Dit is een buitenkans voor een kandidaat waarbij het dus oneerlijk zou zijn als deze naar de mol zou gaan, die de test sowieso helemaal perfect kan invullen. We willen Comfort nog niet helemaal afstrepen als mol, maar dit is wel iets om in het achterhoofd te houden.

Lancelot

Lancelot A4
Play4

Lancelot is de mol want …

Lancelot lijkt weinig aanstalten te maken om een bordje te bemachtigen in de eerste opdracht. Mogelijk deed hij dit bewust omdat hij bovengronds wilde blijven. Uiteindelijk neemt hij dan wel geen pasvraag, maar dit kan ook zijn doordat hij niet te hard wilde opvallen als mol.

Lancelot is niet de mol want …

In de eerste opdracht kiest Lancelot er uiteindelijk voor om toch geen pasvraag te nemen, ook al was hij heel teleurgesteld in de andere kandidaten die snel voor een bordje wilden gaan. Het lijkt hier dus wat tegen z’n karakter in te gaan om niet voor een pasvraag te gaan. Terwijl niemand het raar zou vinden als Lancelot voor een pasvraag zou gaan en zou 5.000 euro uit de pot zou houden. Lieselot liet hier, net zoals in de vorige aflevering, de keuze volledig aan haar compagnon, waardoor Lancelot zelfs twee pasvragen had kunnen nemen. Zo is Lancelot er dus eigenlijk in z’n eentje verantwoordelijk voor dat er 5.000 euro in de pot komt, iets wat een mol niet graag zou zien gebeuren.

Bij de tweede opdracht wilde Lancelot graag Bingo spelen. Dat is als mol niet de meest geschikte locatie, want je hebt totaal geen impact op het spel. Het enige dat je kan saboteren, is op de foute momenten bellen, maar voor de rest ligt alles in de handen van het lot en de groep in de zoo.

Lieselot

De Mol Lieselot A4
Play4

Lieselot is de mol want …

Hoewel Lieselot de voordelen zelf altijd links laat liggen, lijkt het er steeds op dat ze haar medekandidaten probeert te overhalen om wel voor voordelen te gaan, die de groep duur kunnen komen te staan. Nu wilde ze zo Lancelot zelfs overtuigen door hem twee pasvragen te gunnen en vorige week gaf ze Toos de kans om met een vrijstelling en het grootste bedrag uit kamer 110 te stappen.

Lieselot komt wel met een opvallende theorie om de pasvragen gewoon weg te gooien. Zo ontploft de bom nog steeds en gaat de 5.000 euro dus toch verloren.

Lieselot is niet de mol want …

Op het einde van de eerste opdracht laat Lieselot opnieuw een voordeel liggen, waardoor er geld in de pot komt. Die tactiek zorgde in totaal al voor 7.000 euro in de pot, wat toch veel is om binnen te halen als mol.

Bij de tweede opdracht wilde Lieselot als eerste Bingo spelen. Dat is als mol niet de meest geschikte locatie, want je hebt heel weinig impact op het spel. Het enige dat je kan saboteren, is op de foute momenten bellen, maar voor de rest ligt alles in de handen van het lot en de groep in de zoo.

De beslissing van Lieselot om Comfort te helpen, lijkt ons vooral gebaseerd op haar emoties. Maar ze zorgt er zo toch weer voor dat er 500 euro in de pot komt. Of in dit geval 500 euro minder uit de pot gaat.

Ruben

De Mol Ruben A4
Play4

Ruben is de mol want …

In de eerste opdracht is Ruben de enige die zijn code niet wil doorgeven aan Toos en Thomas. Op die manier kunnen ze niet de juiste codes invullen waardoor Lieselot en Lancelot kans maken op de pasvragen. Als Ruben wel z’n nummer had doorgegeven, dan kwam er al sowieso 5.000 euro in de pot.

Doordat Ruben en Thomas de stokstaartjes niet tellen en gewoon gokken, geven ze het foute antwoord door, waardoor de 500 euro van de eerste ronde verloren gaat. Later zegt Thomas luidop “these beats” in plaats van “these bears” en wordt dit niet opgemerkt door Ruben. Op dat moment laat Ruben zich ook vangen door een eenzame senior waardoor ze niet verder kunnen zoeken.

Ruben geeft in de zoo ook aan dat hij de weg al goed kent, mogelijk omdat hij zo de kans kan krijgen om eenzame senioren tegen te komen.

Ruben is niet de mol want …

Ruben geeft meermaals het juiste antwoord in de zoo terwijl anderen een ander antwoord kiezen. Door te luisteren naar Ruben hadden ze het de bingogroep heel wat makkelijker kunnen maken.

Thomas

De Mol Thomas A4
Play4

Thomas is de mol want …

Thomas bevond zich tijdens deze aflevering telkens op de beste plaats om te mollen. Zo speelde hij tot het einde mee onder de grond in de eerste opdracht en in de dierentuin in de tweede opdracht. Op die plaatsen kon je het meeste sturen, want de groep boven de grond moest gewoon afwachten tot ze naar beneden konden gaan en in de Bingo-opdracht hing alles eigenlijk af van het lot en de juiste antwoorden uit de zoo.

Doordat Thomas en Ruben de stokstaartjes niet tellen en gewoon gokken, geven ze het foute antwoord door, waardoor de 500 euro van de eerste ronde verloren gaat. Later wilde Thomas ook de foute alligator doorgeven. En wanneer ze de fout moeten vinden op het bordje leest hij luidop “the beats“, maar kan hij toch de fout niet vinden. Tijdens het wandelen door de zoo haalt Thomas ook aan dat Ruben “snel stapt”, mogelijk probeerde Thomas hem hier dus wat te vertragen zodat ze te laat zouden zijn.

Thomas wil Comfort absoluut niet helpen bij de eliminatie, zo gaat zijn 500 euro dus mogelijk verloren.

Thomas is niet de mol want …

Thomas is een van de luidste stemmen in de discussie of ze Comfort al dan niet willen helpen. Daarbij wil Thomas haar duidelijk niet helpen. Het lijkt er hierbij wel op dat hij daarmee vooral zijn eigen vel wil redden.

Toos

De Mol A4
Play4

Toos is de mol want …

In de auto naar de eerste opdracht haalt Toos al aan dat “iedereen voor pasvragen zou gaan”. Het kan dat hij er zo voor probeerde te zorgen dat anderen voor pasvragen zouden gaan wanneer ze de kans kregen. Het valt daarbij ook op dat de mol dit aanhaalt, wanneer we die horen in het dagboek van de mol dat deze aflevering voor het eerst dit seizoen te horen was.

Toos wil duidelijk Comfort niet helpen en probeert hierbij ook de anderen duidelijk te maken dat Comfort helpen slecht is voor hun eigen kansen om te blijven. Als meerdere mensen besluiten om Comfort niet te helpen, kan hier veel geld verloren gaan.

Toos is niet de mol want …

Het is Toos die de boodschap over de onzichtbare code opmerkt. Doordat kandidaten op deze codes letten, zou het in een volgende fase van het spel makkelijker worden om de lift tegen te houden en er zo voor te zorgen dat er geld in de pot komt.

In de tweede opdracht zit Toos in het team dat Bingo speelt, wat volgens ons niet de beste positie is als mol. Je kan daar namelijk niet veel anders doen dan wachten op de willekeurige nummers of de nummers die door het team in de zoo verdiend worden. In het spel is het ook Toos die als eerste en dus sneller dan de enthousiaste Bingo-dame Sharon “Bingo” roept en zo 1.000 euro verdient.

Het weigeren om Comfort te helpen, kan natuurlijk ook zijn omdat Toos zelf bang is om het spel te moeten verlaten.

Afvaller: Leïla

De Mol A4
Play4

Ze was voor velen een van de hoofdverdachten, maar Leïla is dus toch niet de mol. Doordat ze haar test het op één na slechtste had ingevuld, heeft ze hier eigenlijk zichzelf de das om gedaan door Comfort te helpen. Maar Leïla en Comfort bouwden tijdens hun deelname een hechte vriendschap op, waardoor ze haar goede vriendin niet zomaar in de steek wilde laten.

Hoofdverdachte: Thomas

De Mol A4
Play4

We willen na deze aflevering voorzichtig drie kandidaten afstrepen. Lieselot is al in twee opdrachten niet voor een voordeel gegaan dat geld kost. Zo ging ze vorige week niet voor een vrijstelling waardoor er al zeker 2.000 of 5.000 euro in de pot kwam. Deze week ging ze opnieuw niet voor pasvragen waardoor er 5.000 euro verdiend werd. Het lijkt ons allemaal toch wat te veel geld voor een mol om te verdienen. Ook Lancelot, die altijd de indruk gaf het spel hard te spelen en voor vrijstellingen en pasvragen te willen gaan, liet hier twee pasvragen aan zich voorbij gaan zodat er 5.000 euro in de pot kwam. Hij had dit makkelijk kunnen afschrijven als “fanatiek kandidatengedrag” en 5.000 euro laten liggen.

Tot slot willen we ook Comfort (met potlood) doorstrepen. Aangezien de mol weet welke vragen ingevuld moeten worden op de test, lijkt het ons oneerlijk als de mol in de laatste opdracht met het voordeel gaat lopen.

Daardoor blijven Toos, Ruben en Thomas over als potentiële mol. Waarbij we onze aandacht nu vooral focussen op Thomas. Hij kwam tijdens de eerste afleveringen nog nooit duidelijk in beeld als mogelijke mol, maar toch was hij vaak te vinden op plaatsen waar geld verloren ging. Hij zit dus in de beste positie om de mol te zijn.

De Mol is elke zondag om 19.55 uur te zien op Play4 en online via GoPlay.be.

Wil je op de hoogte blijven van alles over De Mol? Word dan lid van onze Facebookgroep ‘DE MOL 2023: alle hints en tips!’.

Meer
Lees meer...