Volgend jaar kleurcodes voor hoger onderwijs: “Op campus als het kan, online omdat het kan”

Hoger Onderwijs Ben Weyts coronavirus academiejaar 2020-2021
EPA

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, de Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) en de Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) hebben in samenspraak met de GEES-expertengroep een plan opgesteld voor de organisatie van volgend academiejaar. Ook de universiteiten en hogescholen zullen werken met verschillende pandemieniveaus, namelijk code groen, geel, oranje en rood, afhankelijk van de evolutie van het coronavirus. Er komen ook gedetailleerde draaiboeken voor de universiteiten en hogescholen.

Hierdoor krijgen studenten, docenten en de andere personeelsleden vooraf duidelijkheid over het volledige academiejaar, inclusief het scenario bij een nieuwe escalatie van de pandemie. Ook de universiteiten en hogescholen vertrekken van het principe dat elke student recht heeft op kwaliteitsvol onderwijs: op de campus als het kan, online omdat het kan.

“Nu ook het kader voor het hoger onderwijs vastligt, is het volledige Vlaamse onderwijs voorbereid op de heropstart én op elk mogelijk scenario”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) in een persbericht. “Dat bespaart ons veel discussie en improvisatie wanneer er een nieuwe uitbraak zou komen.”

Het coronavirus heeft het afgelopen academiejaar 2019-2020 ruw verstoord en zal dat wellicht ook in het volgend academiejaar 2020-2021 doen. Het Vlaamse hoger onderwijs wil voorbereid zijn op verschillende mogelijke scenario’s. Een laag besmettingsrisico, een matig risico of een hoog risico. Tegelijkertijd willen de universiteiten en de hogescholen elke student in elk scenario toch kwaliteitsvol onderwijs kunnen blijven aanbieden.

(Nieuwe gedetailleerde lijst van risicozones: in deze regio’s geldt code rood of een verplichte quarantaine.)

Universiteiten

Vlaamse Regering

Er zal gewerkt worden met kleurniveaus. Aan de Vlaamse universiteiten kunnen labo-oefeningen en practica op de campus in niveau geel, niveau oranje én niveau rood doorgaan met een volledige bezettingsgraad, altijd met mondmasker.

Het onderwijs in kleine groepen kan doorgaan in niveau geel en niveau oranje met een bezettingsgraad van 1 op 2 (met mondmasker) of 1 op 5 (zonder mondmasker), maar wordt in niveau rood vervangen door afstandsonderwijs. In de grote auditoria wordt de bezettingsgraad in niveau geel teruggebracht naar 1 op 2 (met mondmasker) of 1 op 5 (zonder mondmasker).

In niveau oranje is de bezettingsgraad van een universitair auditorium beperkt tot 1 op 5 mét mondmasker en in niveau rood wordt het onderwijs in grote auditoria vervangen door afstandsonderwijs. Stages volgen de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de stageplaats. Inkomende en uitgaande studentenmobiliteit is onderworpen aan federale en internationale beslissingen.

(Mondmaskers vanaf zaterdag verplicht in winkels, bioscopen en musea.)

Contactrijk onderwijs op hogescholen

Vlaamse Regering

De Vlaamse hogescholen kiezen voor contactrijk en inclusief onderwijs op de campus. In niveau geel blijven de hogescholen contactonderwijs op de campus aanbieden aan al hun studenten, maar niet meer allemaal op hetzelfde moment. Generatiestudenten en graduaatsopleidingen krijgen dan maximaal onderwijs op campus, terwijl voor andere studenten al meer afstandsonderwijs wordt ingezet zodat het totale aantal studenten in circulatie van en naar de campus met minstens -25 procent gereduceerd wordt.

In niveau oranje ontvangen de hogescholen nog maximaal 20 procent van de studenten op campus, in niveau rood is dat maximaal 10 procent. Vanaf niveau oranje wordt de aanwezigheid van derden beperkt, in niveau rood zijn derden niet meer toegelaten op campus. Ook hier is de internationale studentenmobiliteit afhankelijk van federale en internationale beslissingen.

(Hoe krijgt je je twaalf gratis NMBS-ritten?)

Risicoanalyses

Vlaamse Regering

Daarnaast zullen er overal lokale risicoanalyses uitgevoerd worden. Alle instellingen respecteren in alle scenario’s de geldende veiligheidsvoorschriften rond handhygiëne, gezonde afstand, het dragen van mondmaskers, ontsmetting en ventilatie. Zij houden ook de vinger aan de pols van de voortschrijdende wetenschappelijke inzichten.

“Ik ben blij dat ook de universiteiten en hogescholen het recht op leren garanderen”, zegt Weyts. “Zij hebben nu een kader dat bestand is tegen veranderende omstandigheden. Studenten, docenten en andere personeelsleden hebben recht op deze duidelijkheid en deze stabiliteit. Ik ben de universiteiten en hogescholen dankbaar om hun vele inspanningen om onderwijs te blijven organiseren, ook op campus wanneer mogelijk.”

(Gentse Feesten krijgen dan toch alternatieve editie.)

Vlaamse Regering

Gesponsorde artikelen