Kan Crombez met z’n plannen voor belastinghervorming sp.a nieuwe boost geven?

Kan Crombez met z’n plannen voor belastinghervorming sp.a nieuwe boost geven?

Sp.a beleeft moeilijke tijden: de partij krijgt z’n machine aan de praat om de oppositiekuur tot een succes te maken. Voorzitter John Crombez (sp.a) ligt daarbij ook intern onder vuur. Maar de voorzitter gaat nu vechten op een terrein dat hij zelf door en door kent: de belastingen. Hij komt met gewaagde plannen “om zestig jaar vooruit te blikken”. Meest concreet idee: minimum pensioen van 1.500 euro voor iedereen. 

“Wij durven keuzes te maken”, zo vat John Crombez zelf z’n plannen voor een ‘toekomstbegroting’ samen. Het is een becijferd voorstel dat vorm geeft aan het ‘nieuw socialisme’ en het ‘socialisme 2.0′ dat Crombez zelf plots lanceerde op z’n nieuwjaarsreceptie in het verre Bredene vorige maand.

Op dat moment waren die termen bijzonder vaag, ook al was de achterban meteen erg enthousiast. Het enige dat hij toen al echt concreet maakte, is vandaag ook het meest opvallende punt in z’n pakket voorstellen: 1.500 euro minimum pensioen voor iedereen.

Dat laatste kost 2,2 miljard euro extra. Maar het is niet de enige extra investering in de sociale zekerheid. Hij wil in totaal daar 8,8 miljard euro bijkomend geld in gaan steken. Nog eens 2,2 miljard gaat naar de zorg. Daarbij moeten er een heleboel kleinere maatregelen betaald worden: kinderen gratis naar de dokter, wachtlijsten verminderen en ook betere psychische zorg. Ook een dik miljard extra voor de kinderopvang komt erbij.

En de sociale zekerheid is niet de enige groeipost. De socialisten willen ook voor de veiligheid meer geld: iets meer dan een miljard voor de politie. En nog eens 2,2 miljard extra voor het onderwijs.

Bedrijfssubsidies gaan eraan

Wat schrapt Crombez dan, om dat allemaal te betalen? Wel, bij de bedrijven. De bedrijfssubsidies, die telkens maar stijgen, gaan eraan. Daar wil Crombez liefst 8,8 miljard schrappen. En daarnaast, toch opvallend, wil hij liefst 10 miljard besparen op de werking van de overheid. Verder digitaliseren en moderniseren moet dat mogelijk maken. Vooral het aantal topambtenaren moet fors lager.

Bij de belastingen zouden ze het met flink minder ambtenaren kunnen doen, want de sp.a vereenvoudigt het systeem. Er komt een zelfde systeem voor arbeid en voor vermogen, met een tarief dat hoger wordt telkens je meer verdient. Dat is meteen een nieuwe taxshift, want nog eens 8,4 miljard euro die nu op arbeid belast worden, zouden dan uit vermogens komen. Ook huurinkomsten zouden veel forser belast worden.

Het plan van sp.a is duidelijk een kolfje naar de hand van Crombez, al jaren de begrotingsspecialist van de socialisten. Met veel plezier debatteert de sp.a-voorzitter over dergelijke thema’s. Het is vertrouwd terrein, waarbij de N-VA de grote vijand is. Want die willen volgens de socialisten de mensen wijs maken dat de sociale zekerheid niet meer betaalbaar is, en dat het systeem moet worden afgebouwd. Neen, zegt Crombez nu: we kunnen er net nog miljarden extra inpompen.

NM

Gesponsorde artikelen