Binnenkort kan je voor meer verkeersovertredingen in het buitenland een boete krijgen

Wie vandaag te snel rijdt in Nederland of Frankrijk krijgt een boete in de brievenbus. Maar dat is niet altijd het geval als je diezelfde overtreding begaat in een ander Europees land. De Europese Commissie wil daar nu verandering in brengen. “Europa streeft nu naar een betere samenwerking tussen de landen”, verduidelijkt Stef Willems, woordvoerder van Vias. “Voorts wordt de lijst van verkeersovertredingen waarop de zogenaamde Cross Border-richtlijn van toepassing is, uitgebreid.”


Beluister hieronder het volledige gesprek met Stef Willems.


Context: Hoe is de situatie vandaag?

  • De Cross Border-richtlijn bestaat sinds 2015. Die richtlijn zorgt ervoor dat elke EU-lidstaat een burger van een andere Europese lidstaat, die op haar grondgebied een verkeersovertreding beging, kan opsporen en vervolgen. “De richtlijn is van toepassing op acht verkeersovertredingen, waaronder te snel rijden, een rood licht negeren, rijden onder invloed van alcohol en drugs, en jouw gsm gebruiken achter het stuur”, verduidelijk Willems in een gesprek met onze site.
  • “Maar in de praktijk verloopt die uitwisseling niet altijd optimaal”, vervolgt hij. “Tussen België en Frankrijk en Nederland (en omgekeerd) verloopt dat alles zeer vlot. Als je in één van die buurlanden een overtreding begaat, ontvang je sowieso een verkeersboete. Dat is niet altijd het geval wanneer je je niet aan de verkeersregels houdt in bijvoorbeeld een van de Oost-Europese landen.”

Vooruitblik: De Europese Commissie wil nu de Cross Border-richtlijn uitbreiden.

  • “Concreet wil de Commissie het aantal overtredingen waarop de Cross Border-richtlijn van toepassing is, uitbreiden”, aldus de woordvoerder van Vias. “Denk onder meer aan het overschrijden van de witte lijn, te dicht parkeren bij een zebrapad en gevaarlijke inhaalmanoeuvres.”
  • Hij benadrukt dat Europa er zal moeten voor zorgen dat elke lidstaat die overtredingen op dezelfde manier behandelt.
  • Tegelijk wil Europa dat alle Europese landen evenveel inspanningen doen om buitenlandse verkeersovertreders te vervolgen, of daaraan mee te werken. 
    • “Een van de grote problemen is dat elke land zelf mag bepalen welke organisatie of instelling de boetes afhandelt. In ons land is dat bijvoorbeeld de FOD Justitie. In andere landen, waaronder Roemenië en Bulgarije, is het minder duidelijk hoe de boetes worden verwerkt. Daardoor verloopt de samenwerking met andere landen niet altijd even vlot”, aldus Willems. “Voorts bestaan er in landen zoals Frankrijk geijkte procedures als je een boete wilt aanvechten. In sommige andere landen is dat niet zo. In een ideaal scenario verloopt dat alles op een uniforme manier, maar zover zijn we nog niet. Laat ons er eerst voor zorgen dat iedereen die een overtreding begaat een boete ontvangt. Dat is al een belangrijke stap in de juiste richting.”
Meer
Lees meer...