Meer geboortes zullen vergrijzingsproblematiek in China niet oplossen

Door de strikte eenkindpolitiek die tot 2016 in China van kracht was, lonkt nu een demografische catastrofe. Er zullen meer maatregelen nodig zijn om dit recht te trekken dan zuiver de geboortecijfers opkrikken, zei Du Peng aan CNBC.

Waarom is dit belangrijk?

Vergrijzing vormt een probleem voor heel wat ontwikkelde economieën. Toch staat een schijnwerper vaak op China gericht. Door de gigantische hoeveelheid mensen, in combinatie met een 35 jaar lang eenkindbeleid, zijn er een heleboel uitdagingen om de oudere bevolking op een gepaste manier te verzorgen.

Du Peng is vicerector van de Renmin Universiteit van China en hoofd van de gerontologie, de studie van ouderen. Du stelt dat de Chinese overheid meer uit de kast moet halen dan een stijgend geboortecijfer om de naderende problemen de baas te kunnen.

De cijfers

  • Het aantal mensen in China dat ouder is dan zestig zal volgens Du verdubbelen tegen 2050. Dan zal die groep meer dan een half miljard mensen bedragen.
  • Dit terwijl de Verenigde Naties voorspellen dat China’s algemene populatie tegen 2050 zal zakken tot 1,313 miljard. Andere experts hebben afwijkende schattingen, maar zo goed als alle voorspellingen gaan uit van een daling.
  • De VN voorspelt eveneens een verdubbeling van de afhankelijkheidsratio tegen 2100. Dat is de verhouding tussen de niet-werkende bevolking (meestal de jongeren en ouderen) en de werkende bevolking in een samenleving.
  • Daarnaast is er ook nog de migratie. Er zijn meer Chinezen die China verlaten, dan dat er andere nationaliteiten China binnenkomen.
  • Omdat de Chinese steden steeds meer door mensen van jongere en middelbare leeftijd gedomineerd worden, is het bovendien een nieuwe uitdaging om alle ouderen op plattelandsgebieden van de gepaste zorg te voorzien.

Oplossingen

Het geboortecijfer laten stijgen, is een belangrijk instrument in de gereedschapskist van China. Maar volgens Du zal dit niet volstaan.

  • “Ongeacht het aantal kinderen dat in China wordt geboren, zal het aantal mensen van 60 jaar en ouder ruwweg verdubbelen tot meer dan 500 miljoen in het jaar 2050”, zei Du aan de reporters van CNBC.
  • Om de economische impact te minimaliseren, maakt Du enkele suggesties: de pensioenleeftijd moet omhoog, de verzekeringsdekkingen moeten beter en ouderen moeten gestimuleerd worden in sociale participatie.
  • Daarnaast zegt Du goed te kijken naar hoe andere andere landen, in het bijzonder Ierland en Frankrijk, omgaan met de problematiek. Ook met de nabijgelegen landen Zuid-Korea en Japan, die in hetzelfde schuitje zitten, wordt er steeds meer over gesproken.
Meer
Lees meer...