Op 15 november zijn we met 8 miljard. Hoe weten we dat? En gaat dat cijfer nog fel stijgen?

De wereldbevolking zal op 15 november 8 miljard bereiken, schatten de Verenigde Naties. Tegen 2037 zullen we naar verwachting de 9 miljard bereiken. In 1950 waren we nog met “maar” 2,5 miljard, maar dat aantal is dus met meer dan 300% gestegen. Gelukkig begint het tempo van deze stijging te vertragen. In 2020 daalde de groei van de wereldbevolking voor het eerst sinds 1950 onder één procent per jaar. De bevolkingsgroei zal naar verwachting een piek bereiken in de jaren 2080, wanneer met ongeveer 10,4 miljard zullen zijn.

Hoe weten we trouwens dat we op 15 november met 8 miljard zullen zijn? Wel, we weten het eigenlijk niet. Er zijn veel onzekerheden over de bevolkingsgegevens en bevolkingsschattingen voor veel landen en regio’s. Maar op basis van de best beschikbare gegevens en schattingen kunnen we concluderen dat de wereld dit jaar de 8 miljard bereikt.

Maar ondanks onzekerheden in trends in wereldwijde vruchtbaarheid en sterfte, waren eerdere schattingen van de VN-bevolking redelijk nauwkeurig. Dertig jaar geleden, in de herziening van 1992 van de wereldbevolkingsvooruitzichten, voorspelde de VN dat de wereldbevolking begin 2020 de 8 miljard zou bereiken.

Minder dan driekwart van alle geboorten die plaatsvinden en slechts tweederde van sterfgevallen wordt correct geregistreerd

Bij de herziening van de wereldbevolkingsprognoses in 2022 werden 1.758 volkstellingen gebruikt. Plus informatie over geboorten en sterfgevallen uit de bevolkingsregisters van 169 landen en nog eens demografische indicatoren uit 2.890 enquêtes. De dataset is echter nog onvolledig. Het verzamelen van demografische basisinformatie blijft een uitdaging want minder dan driekwart van alle geboorten die wereldwijd plaatsvinden en slechts tweederde van alle sterfgevallen wordt correct geregistreerd.

We moeten 15 november dus eigenlijk zien als een symbolische datum. “Dit is een gelegenheid om onze diversiteit te vieren, onze gemeenschappelijke menselijkheid te erkennen en de vooruitgang in de gezondheidszorg te bewonderen die de levensduur heeft verlengd en de moeder- en kindersterfte drastisch heeft verlaagd”, zei VN-secretaris-generaal António Guterres toen de VN die datum bekendmaakte. “Tegelijkertijd is het een herinnering aan onze gedeelde verantwoordelijkheid om voor onze planeet te zorgen en een moment om na te denken over waar we nog steeds niet voldoen aan onze verplichtingen jegens elkaar”, voegde hij eraan toe.

Meer dan de helft van de verwachte toename van de wereldbevolking tot 2050 zal geconcentreerd zijn in acht landen

Tegenwoordig woont tweederde van de wereldbevolking in een land of gebied waar de vruchtbaarheid lager is dan 2,1 geboorten per vrouw, ongeveer het niveau dat nodig is voor nulgroei op de lange termijn voor een populatie met een laag sterftecijfer. De bevolking van 61 landen of gebieden zal tussen 2022 en 2050 naar verwachting met 1 procent of meer afnemen als gevolg van aanhoudend lage vruchtbaarheidsniveaus en, in sommige gevallen, verhoogde emigratiecijfers.

Meer dan de helft van de verwachte toename van de wereldbevolking tot 2050 zal geconcentreerd zijn in acht landen: de Democratische Republiek Congo, Egypte, Ethiopië, India, Nigeria, Pakistan, de Filippijnen en Tanzania. In de landen van Afrika bezuiden de Sahara zal naar verwachting meer dan de helft van de verwachte bevolkingsstijging tot 2050 plaatsvinden.

Meer
Lees meer...