Aaron Ooms (sp.a): “Basisinkomen is niet langer utopie als samenleving daar in geheel wel bij vaart”

Aaron Ooms (sp.a): “Basisinkomen is niet langer utopie als samenleving daar in geheel wel bij vaart”

“Vandaag zit alles wat naar links ruikt in de verdrukking”, zegt Aaron Ooms, de voorzitter van de Jongsocialisten en één van de Leiders voor Morgen. “Ik ben ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de mensen een solidaire samenleving genegen is en daartoe wél degelijk willen bijdragen.”

Wat is jouw ambitie?

“Hét mee waarmaken. Het is geen carrière of één of andere “positie”, maar wel een verzameling dromen. “On ne réalise que ses rêves”, zei Jacques Brel. Wel, ik ben het beu om te dromen en wil liefst vandaag, en in het slechtste geval morgen, die dromen waarmaken. Dat is mijn ambitie. Bedrog, onrealistisch, of zelfs maar utopisch? Ik weiger toe te geven aan onrecht, aan ongelijkheid, aan armoede, aan discriminatie of aan een uitgeklede vorm van sociale bescherming. Het basisinkomen is niet langer een utopie als je tot de conclusie komt dat een samenleving daar in haar geheel wel bij vaart, vooruitgaat. Time has come om ons verhaal te vertellen, in elk zaaltje, van Oostende tot Genk. Zonder handrem op. En het dan uit te voeren. Zonder meer.”

“Vandaag zit alles wat naar “links” ruikt in de verdrukking. Toch ben ik ervan overtuigd dat de overgrote meerderheid van de mensen een solidaire samenleving genegen is en daartoe wél degelijk willen bijdragen. De taak van een Jongsocialist in deze tijden is “to oppose”, maar het moet ook onze taak zijn – van mij en mijn generatie – om klaar te staan met concrete plannen en geen dromen wanneer hét moment aanbreekt. Want dat moment, dat komt eraan, dan zullen we het doen.”

Wie zijn die generatiegenoten waarmee je dezelfde drijfveren deelt?

“Als voorzitter van de Jongsocialisten deel ik – vanzelfsprekend – mijn ideeën met andere jongsocialisten. Al heb ik zelfs met de meest gelijkgezinden af en toe een goeie discussie én vind ik ook in oudere, geharde, socialisten vaak dezelfde ideeën terug. In die zin is “een generatie” lang niet het belangrijkste om drijfveren te delen. Hoe oud of hoe jong we ook zijn, welke kleur we ook hebben: het is de zin om samen een samenleving vorm te geven. Meer zelfs, om de samenleving beter te maken. Al steek ik niet weg dat ik telkens weer ontzettend veel leer uit een stevig debat over het “hoe” en “waarom”.”

Wat worden de grootste uitdagingen van de volgende generatie die het beleid zal uitstippelen?

“Gelijkheid, diversiteit en klimaat. Dat valt allemaal te vatten onder “anders gaan leven”. Het beleid van vandaag moet de mogelijkheden van morgen creëren. Door ons de mogelijkheid te geven om samen ons klimaat te verzorgen zonder onze mobiliteit te verliezen; door diversiteit te aanvaarden en te laten aanvaarden; door iedereen – zonder uitzondering – kansen op vooruitgang te bieden zonder te vallen over verschillen.”

Zou u ook voor een andere partij kunnen militeren? Welke?

“Ja. Voor een brede, linkse, vooruitstrevende, progressieve beweging. Maar dat is vandaag toekomstmuziek. Geef mij tot die dag maar het recht-door-zee-socialisme dat de dingen benoemt zoals ze zijn, maar tegelijk ook verder kijkt dan vandaag. Voor die partij wil ik iedere dag de straat op, overal en altijd. Uiteraard is niet elke beslissing van sp.a ook mijn “volle goesting”, maar ik grijp telkens de kans om intern mijn mening te geven. Die kans geeft de partij mij ook. Sp.a luistert naar de bezorgdheden van jongeren en dat is hartverwarmend. Zo kunnen we als beweging verder groeien. Kortom, ik voel me op mijn plaats.”

Gesponsorde artikelen