Autopilot Tesla onderwerp van onderzoek Amerikaans ministerie van Justitie

In de Verenigde Staten voert het ministerie van Justitie een strafrechtelijk onderzoek naar autobouwer Tesla. Doelwit van de actie is “Autopilot”, het platform dat de chauffeur bij het besturen van de wagen moet ondersteunen. Dat hebben een aantal bronnen tegen het persbureau Reuters gezegd.

Speurders zouden bekijken of Tesla mogelijk klanten, investeerders en regulatoren over de zelfrijdende capaciteiten van Autopilot heeft misleid.

Ongevallen

Het Amerikaanse ministerie is volgens de bronnen het onderzoek gestart in een reactie op meer dan een dozijn ongevallen met exemplaren van Tesla, waarin Autopilot mogelijk een aandeel zou hebben kunnen hebben.

Bij een aantal crashes zou gebleken zijn dat op het ogenblik van het ongeval bij een van de betrokken wagens Autopilot zou zijn geactiveerd. Bij een aantal van de ongevallen moest een dodelijke afloop worden gemeld.

Onderzocht zou worden of Tesla onterecht zelfrijdende eigenschappen van Autopilot heeft gepromoot. “Elon Musk, topman van Tesla, liet zes jaar geleden in een aantal uitlatingen al verstaan dat Autopilot waarschijnlijk beter zou functioneren dan een menselijke chauffeur”, merkt Reuters op.

“Recent nog kondigde Musk bij Tesla bovendien een nieuwe versie van het software-platform ‘Full Self Driving’ aan. Daarbij meldde hij dat klanten zich met de auto zouden kunnen verplaatsen zonder het stuurwiel te moeten aanraken.”

“In een video van de Amerikaanse autobouwer werd bovendien opgemerkt dat de bestuurder alleen om wettelijke redenen achter het stuur moet plaatsnemen, maar eigenlijk geen functie heeft omdat de auto zichzelf bestuurt.”

Waarschuwingen

Reuters merkt tegelijkertijd op dat Tesla gebruikers echter ook expliciet heeft gewaarschuwd de handen ten alle tijde aan het stuur te houden en dat bestuurders ook tijdens het gebruik van Autopilot de controle over het voertuig moeten bewaren.

“Autopilot is ontworpen om de chauffeur te helpen met het besturen van de auto, maar de functies ervan maken het voertuig niet autonoom”, heeft Tesla immers aangevoerd. Elon Musk wees er twee jaar geleden bovendien nog op dat problemen met Autopilot te wijten zijn aan klanten die het systeem gebruiken op een manier die strijdig is met de instructies van Tesla.

Deze waarschuwingen zouden volgens de bronnen een mogelijke strafklacht tegen Tesla kunnen ondermijnen, aangezien de autobouwer daarmee duidelijk zou hebben aangegeven dat Autopilot geen zelfrijdende capaciteiten heeft en er dus van misleiding geen sprake zou zijn.”

“Daarbij werd nog aangevoerd dat het onderzoek nog steeds aan de gang is en er nog altijd geen enkele beslissing over een mogelijke klacht of andere verdere stappen is genomen”, beklemtoont het persbureau nog.

“Het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie zou mogelijk in een strafklacht tegen een aantal leidinggevenden van Tesla kunnen uitmonden”, verduidelijken de bronnen. “Ook zouden een aantal burgerrechtelijke sancties kunnen worden opgelegd. Het dossier kan echter ook nog altijd zonder enige vorm van actie worden geklasseerd.”

Volgens Barbara McQuade, een vroegere openbaar aanklager in Detroit, zullen de speurders wellicht mogelijke aanwijzingen van misleiding naar voor moeten brengen vooraleer een klacht kan worden geformuleerd. Daarbij verwees McQuade, die in het verleden al enkele autobouwers en hun medewerkers voor fraude vervolgde, naar eventuele emails of andere interne communicaties.

In augustus vorig jaar startte ook de Amerikaanse National Highway Traffic Safety Administration een onderzoek naar ongevallen met voertuigen van Tesla waarbij Autopilot mogelijk zou zijn geactiveerd. In Californië opende het ministerie van Motorvoertuigen een dossier rond eventuele misleiding rond de zelfrijdende capaciteiten van Autopilot.

In beide gevallen is het onderzoek nog lopende en er is er nog geen enkel resultaat bekend gemaakt. Tesla heeft al wel gezegd zich in Californië tijdens een hoorzitting tegen de aantijgingen te zullen verdedigen.

(fjc)

Meer
Lees meer...