Ouders moeten successierechten betalen bij overlijden minderjarig kind

Als je in ons land roerend of onroerend vermogen erft, ben je de fiscus erfbelastingen verschuldigd. Hoeveel je moet betalen, is onder meer afhankelijk van je band met de erflater. Maar zelfs wanneer een minderjarig kind het leven laat, eist de fiscus een deel van de koek op. Cd&v wil nu de successierechten op het nalatenschap van een minderjarig kind schrappen.

Het is geen geheim dat de fiscus in ons land te pas en te onpas aan ons financieel vermogen knibbelt. Dat is ook zo wanneer iemand het leven laat. In dat geval moet je successierechten betalen op hetgeen je erft. Dat tarief is afhankelijk van de band met de overleden persoon en de regio waar je woont. De erfbelasting is namelijk een bevoegdheid van de gewesten. Vlaanderen werkt bijvoorbeeld met drie belastingschijven voor erfenissen in rechte lijn: 3, 9 en 27 procent.

Successierechten op vermogen minderjarig kind

Ook wanneer jouw minderjarig kind sterft, eist de fiscus een deel van de koek op. Op de eerste schijf van 12.500 euro (roerende vermogen) moet je in Vlaanderen geen belastingen betalen als het om een erfenis in rechte lijn gaat. Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers wil nu volledig komaf maken met de erfbelasting op het nalatenschap van een minderjarig kind. “De ouders hebben meestal het geld zelf gespaard voor hun kinderen”, klinkt het. “Dus ze moeten belastingen betalen op hetgeen ze zelf opzij hebben gezet.” Ze heeft een voorstel in de vorm van een conceptnota ingediend in het Vlaams Parlement.

De politica merkt ook op dat sommige kinderen al over een mooi spaarpotje beschikken door bijvoorbeeld een doorgeefschenking. In dat geval kunnen de ouders (een deel van) hun erfenis (na het overlijden van hun ouders bijvoorbeeld) doorschenken aan de kinderen zonder dat ze daar extra belastingen moeten op betalen. De ouders hebben immers al erfbelastingen betaald op het geërfde vermogen. Daarom is het volgens Schryvers ook in dat geval niet logisch dat ze erfbelastingen moeten betalen op het vermogen van hun kind.

“Tenslotte zal op hetgeen de ouders erven van hun kind, later bij hun overlijden opnieuw erfbelasting betaald moeten worden. Ook dat voelt wrang aan”, merkt Schryvers nog op.

Verwaarloosbaar aandeel

Uit cijfers die de Vlaamse volksvertegenwoordiger opvroeg in parlementaire vragen blijkt dat er in de periode 2015-2019 19 belastbare nalatenschappen van minderjarigen werden geregistreerd. In 2020 en 2021 werd respectievelijk 934 euro en 10.177 euro aan erfbelasting ingekohierd op nalatenschappen van minderjarigen.

“In de wetenschap dat vorig jaar in totaal zo’n 1,66 miljard euro aan erfbelasting werd ingekohierd in Vlaanderen, is het aandeel van de erfbelasting op nalatenschappen van minderjarige erflaters heel beperkt”, besluit Schryvers. “Het afschaffen ervan zal voor de overheid dus nagenoeg geen financiële gevolgen ressorteren.”

(lb)

Meer
Lees meer...