Helft van de gezinnen haalt nét het einde van de maand: “Consumenten moeten tering naar de nering zetten”

De helft van de huishoudens haalt met het gezinsinkomen net het einde van de maand. Het zijn financieel moeilijke tijden, zoveel is duidelijk. Maar Guy Colpaert, managing director van incassobureau en financieel adviseur Intrum, ziet nog een andere reden: financiële geletterdheid.


Beluister hier het volledige interview met Guy Colpaert:


Waarom is dit belangrijk?

Veel gezinnen hebben het financieel lastig. Niet alleen mensen met lage inkomens, maar ook de middenklasse komt moeilijker rond. De stijgende inflatie en de hogere rentevoeten zijn de boosdoeners.
  • Colpaert schetst een gemengd beeld: “Als je België vergelijkt met de andere landen in Europa, dan zijn we redelijk uniek met ons loonindexmechanisme dat enigszins de effecten van de hoge inflatie tempert. Maar dat temperend effect is relatief voor de lagere inkomens.”
  • “De loonindex is een percentage op het loon, wat betekent dat de absolute loonstijging die iemand met een laag inkomen krijgt van een heel andere categorie is dan iemand die een gemiddeld tot hoog inkomen heeft.”

Financiële geletterdheid

  • Colpaert ziet ook nog een andere reden: “Het heeft ook te maken met financiële geletterdheid en het aanpassen van het bestedingsgedrag in functie van de nieuwe realiteit. Hoewel het inkomen is aangepast, moeten de consumenten de tering naar de nering zetten. Dat gebeurt nog niet zo snel. Er is een soort uitgesteld gedrag.”
  • “In onze studie zien we dat ongeveer één op de drie gezinnen minstens één rekening te laat betaalt in de afgelopen twaalf maanden. Als je dan kijkt naar de redenen voor die late betaling, dan heeft minstens de helft daarvan niets te maken met genoeg inkomen. Het heeft wel te maken met goed beheer of het feit dat het administratief lastig is.”
  • “Mensen moeten aan zelfmanagement doen. Dat is bewust omgaan met inkomsten en uitgaven, zeker voor de lagere en de middenklasse. Voor de middenklasse is te laat betalen een nieuw gegeven. Financiële geletterdheid kan daar helpen”, besluit Colpaert.
Meer
Lees meer...