Luxemburg in Europese Unie enige land waar vrouwen hoger uurloon hebben dan mannen

In het Groothertogdom Luxemburg ontvingen vrouwen twee jaar geleden gemiddeld een uurloon dat 0,2 procent hoger lag dan het salaris van een mannelijke collega. Dat blijkt uit een rapport van het Institut National de la Statistique et des Études Économiques du Grand-Duché de Luxembourg (Statec) over de inkomsten van werknemers uit de particuliere sector. De resultaten van de studie tonen volgens de onderzoekers een groeiende onderwijskloof tussen beide geslachten. Vooral bij de jongere generaties zouden die verschillen steeds sterker oplopen.

Waarom is dit belangrijk?

Luxemburg is het enige land in de Europese Unie waar vrouwen gemiddeld een hoger uurloon genieten dan mannen. Op Europees vlak verdienen mannen gemiddeld nog altijd 12,5 procent meer dan vrouwen. Het minst gelijke land op het gebied van salarissen is daarbij Estland, waar mannen nog altijd gemiddeld ruimschoots 20 procent meer verdienen dan vrouwen. In België ligt het uurloon van een man eveneens nog altijd 5 procent hoger dan bij een vrouw. Daarmee staat België, samen met Italië, op het gebied van gelijkheid op een vijfde plaats. Naast Luxemburg doen alleen Roemenië, Slovenië en Polen beter.

Snelle omkering: De analyse toont volgens de autoriteiten welke vooruitgang het Groothertogdom Luxemburg heeft geboekt op het gebied van gelijke beloning.

 • Daarbij wordt opgemerkt dat de situatie anderhalf decennium nog helemaal omgekeerd was. Toen verdienden mannen in Luxemburg nog gemiddeld 10,7 procent meer dan vrouwen.
  • Toch moet de situatie volgens de analisten worden gerelativeerd. De studie geeft immers alleen de lonen op uurbasis weer.
  • Op jaarbasis presteren mannen immers nog steeds beter, aangezien meer dan 30 procent van de vrouwen in Luxemburg deeltijds werkt.
 • Statec merkt wel op dat de groei van de salarissen van de Luxemburgse vrouwelijke arbeidspopulatie voorlopig wellicht ook niet zal stilvallen.
  • Vorig jaar zou er al sprake zijn van een loonkloof van 0,4 procent in het voordeel van de vrouwelijke werknemers. Die evolutie zou zich volgens de analisten ook de volgende jaren verder doorzetten.

A-typische arbeidsmarkt: De ontwikkelingen kunnen volgens Statec aan verschillende factoren worden toegeschreven.

 • “Onder meer moet daarbij worden opgemerkt dat Luxemburg door een a-typische arbeidsmarkt wordt gekenmerkt, terwijl ook op de ongelijkheid in het onderwijs dient te worden gewezen”, luidt het daarbij.
 • “Luxemburg beschikt over een sterk ontwikkelde en gespecialiseerde dienstensector, die werknemers met een hoger opleidingsniveau bevoordeelt”, verduidelijkt Statec.
 • “Bovendien hebben vrouwen in Luxemburg vaak een hoger opleidingsniveau dan mannen. Die kloof wordt nog groter bij de jongere generaties.”
  • Bij werknemers tussen vijfentwintig en vijfendertig jaar lag het loon bij vrouwen in Luxemburg al gemiddeld 7 procent hoger dan bij mannen.
  • Bovendien wordt de onderwijskloof duidelijker als men bedenkt dat vrouwen in het Groothertogdom vaker in economische sectoren – zoals het onderwijs, de gezondheidszorg, financiën, onderzoek of juridische diensten – met relatief hoge salarissen aanwezig zijn.
  • Tegelijkertijd benadrukken de onderzoekers dat de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in de hogere salariscategorieën op het gebied van vergoedingen vrij gelijkmatig liggen, ook al al blijven vrouwelijke werknemers in de extreem hoge loongroepen ondervertegenwoordigd.

Aanzienlijke verschillen: Ondanks het algemene evenwichtige beeld van de salarisniveaus tussen mannen en vrouwen in Luxemburg verdienen vrouwen, onder druk van de deeltijdse tewerkstelling, op jaarbasis 13 procent minder dan mannen.

 • Bovendien kan die verhouding, afhankelijk van de economische sector, aanzienlijke fluctuaties laten optekenen.
  • In de vastgoedsector verdienen mannen nog altijd gemiddeld 23,1 procent meer dan vrouwen. Dat geldt ook voor de financiële wereld en het verzekeringswezen (23 procent) en wetenschap en technologie (21,9 procent).
  • In de Luxemburgse bouwsector verdienen vrouwen daarentegen 14 procent meer dan mannen. In de kunst, entertainment en recreatie loopt dat verschil in het voordeel van de vrouwen zelfs op tot bijna 17 procent. Ook in de afvalverwerking verdienen vrouwen ongeveer 3,3 procent meer dan mannen.
Meer
Lees meer...