Triest: het voorlaatste mannetje van een zeldzame neushoornsoort is dood

In Nairobi (Kenia) is de voorlaatste mannelijke witte neushoorn overleden. Zijn naam was Suni en hij verbleef in de Ol Pejeta Conservance, een non-profitorganisatie die een plaats biedt aan wild leven. Slechts zes andere witte neushoorns zijn vandaag de dag nog in leven, waaronder één mannetje. De noordelijke witte neushoorn is net zoals zijn zuidelijke broer een ondersoort van de witte neushoorn. Deze beesten zijn, jammer genoeg, als goud voor stropers.  

Suni werd, net zoals zijn vader, 34 jaar. De organisatie liet via hun site weten dat Suni’s overlijden wellicht te wijten is aan een natuurlijke dood, niet aan stroperij. De neushoornsoort staat bijgevolg op het punt uit te sterven. Om de werkelijke doodsoorzaak na te gaan, start the Kenia Wildlife Service een onderzoek. 

Volgens de World Wildlife Federation is de witte neushoorn sinds mensenheugenis het doelwit van stropers. Er is echter een wezenlijk verschil in aantal tussen de noorderlijke en zuidelijke witte neushoorn. Van deze laatste zijn er ongeveer 20.400 in leven. Dit in tegenstelling tot de noordelijke witte, waarvan er slechts nog enkelen in leven zijn.

Dit jaar al 868 doden 

De (neus)hoorn is vooral in Azië erg begeerd. Een onderzoek geeft aan dat 2.6 procent van Vietnamese inwoners hoorns koopt of gebruikt. De laatste jaren is de jacht op neushoorns geëscaleerd. De hoorn wordt gezien als een medicijn maar ook als een statussymbool om weelde en succes te tonen. De organisatie meldt verder op hun website dat de witte neushoorn net zo kwetsbaar is omdat hij in een kudde leeft en weinig agressie vertoont. 

Afrika is de thuishaven van de meeste neushoorns en wordt de laatste jaren bijzonder geteisterd door jagers. Zo werden er in 2006 10 neushoorns gestroopt, terwijl het cijfer op dit moment al op 868 staat. Stroperij is zo’n groot probleem geworden dat een gewapende wacht de wildparken in Kenia bewaakt. 

Meer informatie over de bedreigde neushoornpopulatie vind je hier: http://www.savetherhino.org/rhino_info/rhino_population_figures

Meer
Lees meer...